Tabulki (19.01.22)

srjeda, 19. januara 2022 spisane wot:

Koparski wokrjes Hornja Łužica

wokrjesna liga młodźina E, stafla 1

1. VfB Běła Woda 1909 7 60 : 9 21

2. ST Lok Slepo II 7 64 : 27 18

3. ST Lok Slepo 7 55 : 41 13

4. HZ ST Klětno/Hamor 7 33 : 32 12

5. ST Fortuna Trjebin 1996 7 22 : 24 7

6. HZ FC Wocl Rěčicy-jězor 7 26 : 37 6

7. HZ SV Uhsmannsdorf 7 28 : 52 6

8. Čerwjeno-běli Mužakow 7 11 : 77 0

wokrjesna liga młodźina E, stafla 2

1. HZ Zeleno-běli Gersdorf 5 29 : 7 15

2. SV Königshain 7 26 : 28 13

3. SV Arnsdorf-Hilbersdorf 7 36 : 29 12

4. ST Hbjelsk 1923 6 22 : 29 10

5. Holtendorfske ST 5 43 : 21 9

6. ST Natwar Kodersdorf 5 19 : 24 5

7. SV Ludwigsdorf (holcy) 5 21 : 27 4

8. ST Germania Zhorjelc 4 13 : 18 3

9. Přezjednota Niska II 6 14 : 40 1

wokrjesna liga młodźina E, stafla 3

1. HZ SG Leutersdorf 6 47 : 17 18

2. FSV Wódrjeńca 02 5 40 : 12 13

3. TSV Herwigsdorf 1891 6 52 : 15 12

4. Bertsdorfske ST 6 25 : 23 9

5. HZ SV Ludwigsdorf 48 6 34 : 42 9

6. HZ Ochranowske ST 90 6 21 : 39 7

7. HZ FSV Nowosólc-Hródk 6 25 : 34 6

8. HZ Mittelherwigsdorf 7 23 : 62 4

9. ST Łuwoćicy 96 6 13 : 36 1

wokrjesna liga młodźina F, stafla 1

1. HZ Natwar Kodersdorf 5 5 : 0 15

2. VfB Běła Woda 1909 5 4 : 2 11

3. FC Wocl Rěčicy-jězor 5 3 : 2 9

4. ST Lok Slepo 5 2 : 3 6

5. HZ Arnsdorf-Hilbersdorf 5 1 : 4 3

6. Čerwjeno-běli Mužakow 5 1 : 5 1

wokrjesna liga młodźina F, stafla 2

1. Zeleno-běli Gersdorf 5 5 : 0 15

2. TSV Herwigsdorf 1891 5 3 : 2 9

3. Holtendorfske ST 5 2 : 3 6

3. SC Swóńca-Lubij 5 2 : 3 6

3. SV Königshain 5 2 : 3 6

6. GFC Rauschwalde 5 1 : 4 3

wokrjesna liga młodźina F, stafla 3

1. Schönbachske KT 7 7 : 0 21

2. Ochranowske ST 90 7 5 : 2 15

3. HZ TSV Großschönau 6 5 : 2 14

4. HZ ESV Lok Žitawa 6 3 : 3 9

Hra na wrota bohata była

Lawy Frankfurt – Łužiske lodohokejowe liški 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)

Štwore wrota pola třećeho tabulki dyrbiš najprjedy raz třělić. Łužiske lo­doho­ke­­jo­we liški su to přećiwo Lawam z Frankfurta zdokonjeli. Přiwšěm so z prózdnymaj rukamaj wróćichu.

Budyska kopańca a Serbja

wutora, 18. januara 2022 spisane wot:

Na prašenje, hač su młodźi Serbja rólu w Budyskej kopańcy hrali resp. w kotrym rozměrje, móžemy po dotalnej wědźe tole­ wotmołwić: Do wójny bě rodźeny Wotrowčan Beno Šołta wrotar w mu­stwje Budissy. (Přispomnjenje: W lěće 1904 załožene sportowe zjednoćenstwo da sej mjeno po měsće Budyšinje, kotrež su hač do lěta 1868 němsce Budissin pisa­li.) Po wójnje hraješe Handrij Cyž, wučer Budyskeje Serbskeje wyšeje šule (SWŠ) a pozdźiši direktor Serbskeho ludoweho ansambla, krótki čas za mustwo Budyšin-zapad, po tym zo bě do toho Radworskej Slawiji přisłušał.

Wot hrajneho lěta 1952/1953 wob­dźěleše so mustwo SWŠ na dypkowych hrach młodźinskeje wokrjesneje klasy. Tutón cyłk hraješe zwjetša na sportnišću „Aufbauplatz“ – tam při Wuričanskim puću natwarichu pozdźišo Hoopowu šulu.­ Staršim přećelam sporta budu drje mjena zakładneje zestawy znate: Jurij Kilmorgen, Gerat Libš, Korla Kašpor, Horst Hantuš, Rudi Trječk, Dieter Tannert, Klaus Wawer, Jan Wornar, Pětr Šołta,­ Mikławš Křiženk­, Dieter Reinig. Po wotchadźe sylne­ho lětnika 1953 hrajachu někotři jenož­ hišće w mustwje Jedno­ty Budyšin.

Tabulka (18.01.22)

wutora, 18. januara 2022 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga DEL 2

staw po 33 hrajnych dnjach

1. Lodowe lawy Drježdźany   34  71

2. Ravensburg Towerstars   31   70

3. Lawy Frankfurt    32   67

4. EC Bad Nauheim    34   62

5. Lodowi piraća Crimmitschau  34   58

6. EC Kassel Huskies    33   57

7. Heilbronnske sokoły    36   50

8. Tölzske lawy    34   45

9. EHC Freiburg    31   43

10. ESV Kaufbeuren    34   42

11. Łužiske liški    33   38

12. EV Landshut    32   37

13. Bayreuthske tigry    31   34

14. Selbske wjelki    33   19

Sportowcy SGB hotuja so na krajne finale

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:

Hač do zymskich prózdnin njehodźa so ža­ne wubědźowanja we wobłuku „Młodźina trenuje za olympiju“ přewjesć. Sportowi koordinatorojo wuchodneje Sakskeje pak su optimistiscy a so 20. januara zeńdu, zo bychu plan za móžne wurisanja přihotowali, jeli kul­tus tomu přihłosuje. Wolejbulisća wšitkich štyrjoch starobnych skupin na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) so na móžny plan B wjesela a po pjatkach za­ho­riće trenu­ja. Wothłós je njesměrnje wulki, a tak móža šulerki a šulerjo 9./10. lětnika a 11./12. lětnika jenož dwutydźensce zwu­čować, dokelž je jich wjac hač pjećdźesat. A su-li raz wučerki a wučerjo pó­dla­­, je přidatna motiwacija w hrach ga­ran­towana. Najlěpše wuhlady za docpěće sakskeho finala maja hólcy 9. do 11. lětnika, kotrež su wokrjesne wolejbulowe finale suwerenje dobyli.

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Swój štwórty a posledni dźěl stawiznow wolejbula na serbskich šulach wěnuju hłownje 1980­tym lětam a wuspěcham šulerjow SRWŠ Budyšin. W cyłkownej dekadźe je so hólče mustwo na dypkowych hrach 1. ludosportoweje klasy muži našeho wokrjesa wobdźěliło, startujo za Rotaciju Budyšin III. W sezonje 1988/1989 docpěchu woni z 2. městnom najlěpši wuslědk. Nazymu 1979 bu prěni šuler SRWŠ k wolejbulowemu klubej SC Dynamo Berlin delegowany. Maćij Nuk, tehdy šuler 10. lětnika, so tam dale wu­kmani a hraješe wot 1983 do 1985 pola mužaceho cyłka w najwyšej lize NDR (dźensa 1. zwjazkowa liga). Po tym zo běch w septembrje 1984 jako młody sportowy wučer SRWŠ Budyšin pjatkownu wolej­bulowu AG přewzał, docpěchu hólcy 10. a 11. lětnika 3. meje 1987 swój prěni wulki wuspěch. Na mišterstwach wobwoda Drježdźany wudobychu sej w starobnej skupinje 15/16 wurjadne 3. městno, a to za Rotaciju Budyšin. Bronza bě sensacija, wšako smy jako šulske mustwo wolej­bulowe zjednoćenstwa našeho wobwoda přewinyli. Móžu so dopomnić, zo stejachu w prěnjej šestce hnydom štyrjo Tomašojo na hrajnišću – kapitan Kaltofen, Žurk, Kič a Šuster.

Sport (14.01.22)

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:

Testowej hrě Energije

Bjez přihladowarjow (staw dźensa 12 hodź.) přewjedźe regionalny koparski ligist­ FC Energija Choćebuz jutře testowu hru doma přećiwo wyšemu ligistej Hertha Zehlendorf. Generalka do starta ligi budźe 21. januara pola ligoweho konkurenta Hertha BSC II w Berlinje.

Pytaja koparja lěta

26 króć je mustwo FC Energije Choćebuz w kalendariskim lěće hrało a cyłkownje 30 koparjow zasadźiło. Nětko móža přiwisnicy FCE w interneće hač do 31. januara „koparja lěta FC Energije“ wolić.

Bórze kónc megapochoda

Lětuši wirtuelny megapochod wobornikow hodźi so hišće hač do 22. januara indiwiduelnje přewjesć. Zarjadowarjo a wuhotowarjo wokoło Haralda Skopija (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Roberta Noveho (Wjesny předstejićer Narća)­ a Diany Franke-Skopi přewjedu darowanski pochod po łužiskim rewěrje. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow,­ kotrež zběraja pjenjezy za chore dźěći. Wšitke informacije za 112 kilo­metrow dołhi pochod bjez wubědźo­wanskeho charaktera steja na . Přizjewjenja za jednotliwcow a skupiny su pod móžne.

Lodohokej zaso z fanami

Budissa ma noweho nawodu jednaćelnje

štwórtk, 13. januara 2022 spisane wot:

René Meißner ma wot 3. januara 2022 funkciju nawody jednaćelnje FSV Budissy Budyšin. Wón koordinuje nětko cyłe­ dźěło sportoweho towarstwa hłownohamtsce w jednaćelni w Humboldtowym haju. Nimo toho je tež na stra­tegiskim dalewuwiću towarstwa wobdźěleny.

René Meißner hori so z ćěłom a dušu za sport. Wón bě sam jako kopar a trenar aktiwny. Ze swojim nowym nadawkom wo kopańcy nětko hišće wjetši wuznam přicpěwa. W Budyšinje a wokolinje njeje wón žadyn njeznaty. Nimo skutkowanja jako fitnesowy trenar je Meißner čestnohamtsce jako předsyda towarstwa Nutřkowne město­ Budyšin aktiwny.

Předsyda Budissy Budyšin Bernd Bimmrich měni: „Z Renéjom Meißnerom je so nam poradźiło muža z charakterom na sportowe towarstwo wjazać, kotryž so za sport a region hori. Wón so na polu kopańcy wuznawa a je w nim kruće zakótwjeny. Wosobinsce so wjeselu z nim w předsydstwje a w dalšich towarstwowych gremijach dźěłać směć. Sym wo tym přeswědčeny, zo smy praweho za městno namakali.“

Tabulki (13.01.22)

štwórtk, 13. januara 2022 spisane wot:

Koparski wokrjes Hornja Łužica

wokrjesna wyša liga młodźina D

1. Holtendorfske ST 6 63 : 10 18

2. SV Königshain 5 32 : 10 12

3. FSV Wódrjeńca 02 5 20 : 20 9

4. Přezjednota Niska 4 14 : 17 9

5. GFC Rauschwalde 5 13 : 20 3

6. HZ TSV Herwigsdorf 1891 5 12 : 36 3

7. ESV Lok Žitawa 6 5 : 46 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 1

1. HZ ST Lok Slepo 6 30 : 7 16

2. SG Chrjebja-Nowa Wjes 6 33 : 12 14

3. VfB Běła Woda 1909 6 45 : 11 13

4. HZ ST Rózbork 6 24 : 26 11

5. HZ ST Klětno/Hamor 6 14 : 22 9

6. HZ Čerwj.-běli Mužakow 6 9 : 28 3

7. ST Hbjelsk 1923 5 7 : 28 0

8. FC Wocl Rěčicy-jězor 5 7 : 35 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 2

1. HZ Natwar Kodersdorf 6 35 : 12 15

2. SV Arnsdorf-Hilbersdorf 5 30 : 9 15

3. Zeleno-běli Gersdorf 4 23 : 4 12

4. Módro-běli Deutsch Ossig 6 20 : 14 9

5. HZ Germania Zhorjelc 5 6 : 17 4

6. Holtendorfske ST II 6 16 : 30 4

7. SV Ludwigsdorf 48 6 8 : 19 2

8. NFV Žołto-běli Zhorjelc II 6 11 : 44 2

wokrjesna liga młodźina D, stafla 3

1. HZ FSV Nowosólc-Hródk 6 35 : 5 18

2. HZ Ochranowske ST 90 6 59 : 6 15

3. LSV Friedersdorf 5 43 : 12 9

4. HZ Bernstadt/Dittersbach 5 15 : 17 9

5. SC Swóńca-Lubij 6 20 : 33 6

6. HZ FSV Kemnitz 4 7 : 7 3

7. HZ ST Rychbach 5 9 : 68 3

8. ST Łuwoćicy 96 5 6 : 46 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 4

1. Traktor Mittelherwigsdorf 6 35 : 3 15

2. HZ TSV Großschönau 6 49 : 9 13

3. Bertsdorfske ST 6 31 : 13 10

4. HZ SG Leutersdorf 6 13 : 12 6

5. HZ VfB Žitawa 6 5 : 51 4

6. Habrachćicy 5 11 : 33 1

7. FSV Wódrjeńca 02 II 6 7 : 30 0

8. TSV 1861 Spitzkunnersdorf

(holcy, bjez hódnoćenja) 7 0 : 0 0

wokrjesna wyša liga młodźina E

1. HZ TSV Großschönau 6 51 : 2 18

„Nawuknych, zo móžu tež sama bydlić“

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:
Jennifer Janiska

Na proze do noweho lěta je zwjazko­wy wolejbulowy ligist Drježdźanski SC na swojich internetnych stronach tři krótke inter­viewy z hrajerkami Sinu Stöck­mann, Maju Storck a Jennifer Janiska wozjewił. Za sportowe strony Serbskich Nowin je David Matik někotre zajimawe wotmołwy trójki hromadu zestajał.

Nadběhowarka Sina Stöckmann je rodźena Drježdźanjanka a započa loni pola profijow hrać. Wona je sej tři prašenja wupytała, na kotrež tule wotmołwja.

Kotry film w hodownym času hladaće?

S. Stöckmann: To je pola nas wězo, znajmjeńša jónu „Tři worješki za popjelawku“. To je mjenujcy film, kotryž su w Moritzburgu wjerćeli. Wón dyrbi­ přeco w tym času być.

Kotre nazhonjenja sće w lěće 2021 zběrała?

S. Stöckmann: Mějach prěni raz zranjenje, kotrehož dla sym woprawdźe dlěši čas wupadnyła. Nawuknych sćerpliwa ze sobu być abo lěpje prajene na kóždy pad sćerpliwišo ze sobu wobchadźeć (so směje), sej chwile brać a so nad tym zwjeselić, štož hižo zaso dźe.

Kotry wulět je na Was najbóle skutkował?

nawěšk

nowostki LND