Wostrózbjaca poražkana kóncu sezony

póndźela, 19. junija 2023 spisane wot:

ST Ćisk –

ST Radwor 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: J. Pěčak – Wjeńka (72. Seiler), Grubert, Šěrak, Reinecke, Schöne (81. L. Pěčak), Nuk, Wjacławk, Omran (65. Glücklich), Schulze, Hetaš (59. Mička)

Za wobaj cyłkaj bě hišće raz wažne pokazać, zo słušatej do wokrjesneje wyšeje ligi­. Hru wobhladało bě sej 170 přihla­dowarjow, wšako dyrbješe domjace mustwo połnje dypkować, zo njeby zestu­piło.

Hosćo započachu jara defensiwnje, tak zo so najprjedy wjele njesta. Wobě mustwje njejstej sej wulke šansy wuhrałoj, při čimž měješe domjace mustwo jasnje wjace wotzamknjenjow před wrotami hosći. Tute pak žanu strašnosć njewuprudźachu. Nowy wrotar Jakub Pěčak kóždu třělwu najprjedy raz porjadnje wotwobara. Najlěpšu šansu prěnjeje połojcy měješe Johannes Wjacławk. Wón bě so na lěwej stronje přesadźił, trjechi pak jenož přećiwniskeho wrotarja. Radwor drje najlěpšu kopańcu njehraješe, wosta pak najprjedy bjez chłostanja. Tak dźěštej cyłkaj z 0:0 do połčasa.

Widźał, słyšał, napisał (19.06.23)

póndźela, 19. junija 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Beno Šołta

Wuslědki (19.06.23)

póndźela, 19. junija 2023 spisane wot:

Kopańca,

Wokrjesna liga stafla II

ST Wulka Dubrawa –

ST Natwar Němske Pazlicy II 3:0 (1:0)

Rakečanske ST II –

Zeleno-běli Sepicy2:4 (1:1)

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II –

ST Marijina hwězda1:3 (0:2)

SJ Njebjelčicy – ST Hlinowc 0:6 (0:3)

Módro-běli Minakał – ST Lubuš 3:2 (0:2)

SJ Chrósćicy II – Wojerowski FC II 2:1 (2:1)

LSV Hory – FSV Łuty2:1 (1:1)

1. ST Hlinowc 26 119 : 25 69

2. LSV Hory 26 86 : 53 54

3. ST Marijina hwězda 26 60 : 42 49

4. FSV Łuty 26 56 : 34 47

5. ST N. Němske Pazlicy II 26 64 : 41 45

6. ST Lubuš 25 73 : 51 42

7. ST Wulka Dubrawa 26 44 : 45 41

8. Módro-běli Minakał 25 63 : 49 40

9. Wojerowski FC II 25 48 : 44 32

10. SJ Chrósćicy II 25 34 : 64 24

11. Wóslink/Skask./Kul. II 26 34 : 71 22

12. Rakečanske ST II 26 41 : 104 19

13. SJ Njebjelčicy 26 27 : 75 14

14. Zeleno-běli Sepicy 26 38 : 89 14

Sport (16.06.23)

pjatk, 16. junija 2023 spisane wot:

Dynamo w Rakecach

Prěnje koparske mustwo Dynama Drježdźany přijědźe njedźelu, 25. junija, do Rakec na přećelsku hru přećiwo tamnišemu prěnjemu koparskemu zastupnistwu, kotrež hraje w krajnej klasy wuchod. Zakop je w 15.30 hodź.

Rozsudny hrajny dźeń

Njebjelčanscy koparjo wostanu we wokrjesnej lize stafla II, jeli woni njedźelu přećiwo staflowemu dobyćerjej dypkuja. Partija hrajneho zjednoćenstwa Wóslink/Skaskow/Kulow II budźe njedźelu we Wóslinku.

17.06.  15:00  ST Horni kraj-Sprjewja –

  Módro-běli Kulow

17.06.  15:00  ST Ćisk – ST Radwor

17.06.  15:00  ST Hnašecy-Dobruša –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

18.06.  15:00  SC Borea Drježdźany –

  SJ Chrósćicy

18.06.  15:00  Wóslink/Skask./Kul. II –

  ST Marijina hwězda

18.06.  15:00  SJ Njebjelčicy – Hlinowc

18.06.  15:00  SJ Chrósćicy II –

  Wojerowski FC II

Wulki swjedźeń w Delanach

„100 lět sport w Delanach“ swjeći sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy/Hórki swjeći wot 30. junija do 2. julija. Na wšitkich třoch dnjach změja tam nimo wobšěrneho program runje tak skakanski hród, streetsoccer-hrajnišćo, wrotowu sćěnu, tombolu, kaž tež dalšu zaběru za dźěći. Cyłkowny program wozjewjamy přichodny tydźeń na sportowych stronach Serbskich Nowin.

Dočasny rozsud skomdźili

štwórtk, 15. junija 2023 spisane wot:

ST Lubuš –

SJ Njebjelčicy 5:3 (1:1)

Zestawa hosći: Hahn – Šołta, Hanusa, Korjeńk, Čornak (65. Syman Rachela), Domš F., Hrjehor, Pawlik, Malaškin, Hölzel, O. Domš

Prěnje koparske mustwo SJ Njebjelčicy móhło so minjenu sobotu z dobyćom předposlednje městno tabulki zawěsćić a so wot Sepičanow šěsć dypkow wotsalić.

Bohužel pak padnychu hižo w 10. min. prěnje wrota. Na zbožo Handrij Korjeńk dźewjeć mjeńšin pozdźišo wurunanje třěli, dokelž je zmylk wrotarja hosćićelow (19.) wužił. Po wurunanju tłóčachu domjacy na wospjetne nawjedowanje. Wosebje wrotarjej Nicej Hahnej mějachu so Njebjelčenjo dźakować, zo hač do połčasa při 1:1 wosta.

Do cila doběžał

štwórtk, 15. junija 2023 spisane wot:
Triatlet Tri-teama Łužica Michał Šrajer z Chrósćic je so sobotu w Moritzburgu jako jenički Serb na železnu distancu zwažił a cil tež docpěł. Po płuwanju 3,8 km w hrodowym haće, 180 km na wubědźowanskim kolesu a maratonje z 42,195 km, je Chróšćan w 11:54:36 hodź. do cila doběžał. Foto: priwat

Wuslědki (15.06.23)

štwórtk, 15. junija 2023 spisane wot:

Kopańca, wyša liga mužojo

FC Grimma – W. Nordhausen 1:0 (0:0)

FC Eilenburg – VfL Halle 3:1 (3:1)

VfB Kśišow – Biskopičanske KT  2:3 (1:3)

Westerhausen – Budissa Budyšin 3:3 (2:2)

1. FC Eilenburg 34 65 : 33 71

2. VfB Kśišow 34 81 : 53 65

3. Biskopičanske KT  34 69 : 36 59

4. VFC Plauen 34 82 : 47 57

5. Budissa Budyšin 34 66 : 55 54

6. VfB Auerbach 34 55 : 42 50

7. SC Freital 34 49 : 42 50

8. SG Union Sandersdorf 34 37 : 43 49

9. FC Jednota Wernigerode 34 66 : 66 48

10. FC Jednota Rudolstadt 34 50 : 53 47

11. VfL Halle  34 45 : 49 44

12. Ludwigsfeldski KK 34 35 : 38 43

13. FC Grimma 34 41 : 46 42

14. FC An d. Fahner Höhe 34 50 : 67 41

15. Wacker Nordhausen 34 42 : 65 36

16. SV Módro-běli Zorbau 34 58 : 77 31

17. SV Westerhausen 34 44 : 84 28

18. FC H. Ł. Neugersdorf 34 27 : 66 24

Napjaty kónc bjez dypka

srjeda, 14. junija 2023 spisane wot:

ST Horni kraj Sprjewja –

ST Radwor 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: Grenzemann – Schulze, Omran (72. Bauer), Mička, Wjacławk, Schöne (81. Castejon), Krječmar, Hetaš, Šnajder, Paška, Grubert

Na předposlednim hrajnym dnju podachu so Radworscy koparjo do Hornjeho kraja k sportowemu towarstwu Horni kraj Sprjewja. Polster k zestupnym městnam, kotryž běchu sej hosćo natwarili, bě nimale přetrjebany.

Na spočatku hry móžachu Radworscy koparjo hišće přećiwo domjacemu mustwu sobu dźeržeć, byrnjež wjace zakitowali, hač nadběhowali. Hišće do 1:0 za domjacych w 30. min. móžeše so wrotar Peter Grenzemann wuznamjenić a pokutny kop wotwobarać. Wot 30. min. pak dyrbjachu hosćo za zastatkom běhać a so wo wurunanje prócować. Tola hač do połčasa so wjele njesta.

Po znowazahwizdanju zakitowachu Radworčenjo zaso jara ćišće. We 58. min. poradźi so přećiwniskemu hrajerjej po flance 2:0. Bohužel padnychu wrota za hosći přepozdźe (81.). Po róžku Lucasa Castejona ležeše bul w klětce, po tym pak so ničo naspomnjenahódne wjace njesta, tak zo so domjacy nad woprawnjenym dobyćom wjeselachu.

Wolóžace dobyće za zdźerženje klasy

ST Radwor –

Najstarša šulerska starobna skupina bičwolejbula je w Sprjewinej kupjeli regionalne finale přewjedła. Šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ mjez třomi šulemi złoto a kwalifikowachu so za sakske finale w Drježdźanach.

Při rjanym słónčnym wjedrje wotmě so wuchodosakske finale bičwolejbulistow w starobnej skupinje II w Budyskej Sprjewinej kupjeli. Po dobyću młódšich wuknjacych SGB (SN rozprawjachu) radowachu so nětko tež šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnika z kapitanom Eliasom Kummerom nad złotom. Tež woni pojědu 26. junija do krajneje stolicy, zo bychu w sakskim finalu sobu wo medalje wojowali.

Wrota kaž zrałe płody padali

wutora, 13. junija 2023 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

HZ Łaz/Běły Chołmc 8:0 (4:0)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Matka, Schultz, An. Wałda, A. Wałda, Rachela (67. Šiman), Rawš, Korjenk, D. Šołta (56. M. Kurjat), D. Gloxyn, Domaška (7. P. Šołta­)

Po přesłapjacych wukonach přećiwo mustwam z pincy tabulki chcychu chowancy trenarja Tomaša Henčla skónčnje zaso dobru kopańcu hrać. Zdobom běše partija přećiwo HZ Łaz/Běły Chołmc po­slednja domjaca hra sezony. We Łazu běštej sej mustwje dypkaj dźěliłoj, w štwórć­finalu wokrjesneho pokala pak Sokoljo wysoko z 9:0 dobychu. Sprawnje ma so tu napisać, zo tehdy pola přećiwnika kopica stajnych hrajerjow pobrachowaše. Njedźelu běše to hinak. Zdaše so, zo stejachu nimale wšitcy hrajerjo trenarjej Waldemar Adamowiczej k dispoziciji.

nowostki LND