Protyka (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 21.9. 19:00 Přepodaće Zejlerjoweho myta w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi

  20:00 Čitanska turneja LND: Knižna premjera antologije Róžeńčan kružka pisacych „Zornjatka na puću“ w gmejnskim zarjedźe

  20:00 Předstajenje noweje CDje „Die Hoyerswerdaer Platte“ we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska

Sobotu 22.9. 9:00 Fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa w Budyskim Serbskim domje

  9:00 Kubłanska jězba Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ do Wojerec

  9:00 Pjenježna bursa numismatikarjow w foyeru Wojerowskeje Łužiskeje hale

  9:00 Kolesowanje do kraja tysac hatow ze Stróžanskeho Domu tysac hatow

  10:00 Sadźenje rostlin družiny miscanthus při Miłočanskej skale

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje wobory w Kinajchće

  10:00 Zahajenje Łužiskich rybowych tydźenjow a karpoweje sezony w Rakecach

  10:00 Dworowy swjedźeń w Brětni/Michałkach

  11:00 Dožiwjenski camp při Němskopazličanskim wulkohaće

  12:00 Wulět motorskich ze zbrašenymi z klóštra Marijineje hwězdy

  14:00 Superkokot w Běłej Górje

  14:00 18. běh kołowokoło Butroweje hory (zetkanje při hosćencu)

Protyka (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 14. do 16.9.   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

   41. błótowski swjedźeń w Lubinje

   Oldtimerowy swjedźeń w Załomju

   Kónc tydźenja za žarowace swójby w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 14.9. 14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  18:30 Wohnjowoborne wubědźowanja na teritoriju zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we Wotrowje

  19:00 Molerka Wiebke Herrmann z Drježdźan wotewrje we Wojerowskim wobydlerskim centrumje nowu wustajeńcu swojich wobrazow

  19:00 Perspektiwy strowotniskeho zastaranja – informaciske zarjadowanje w Kamjenskej měšćanskej dźěłarni na Hasy Rosy Luxemburg 13

  20:00 Kabaret „Mjez seksom a 60“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Kabaretny wječor „Kak móža poprjančki žiwjenje wuchować“ z dr. Carstenom Lekutatom w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 15. a 16.9.   25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

   Dźeń młodźiny biskopstwa Drježdźany-Mišno we Wechselburgu

   Nazymske wiki we Łazu

   Płachtakowanski camp za dźěći a młodostnych při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15.9.   Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk

Protyka (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 7. do 9.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Lubijski měšćanski swjedźeń

   Wjesny swjedźeń w Nadróznej Hrabowce

   Brězowske zetkanje traktorow

Pjatk 7.9.   Wojerowska ludowa uniwersita swjeći 70lětne wobstaće

  16:00 Wotewrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Ralbicach

  19:00 Koncert „Moja archa Horni Hajnk“ na dworje biosfero­weho rezerwata w Stróži

  19:30 Předstajenje musicala „Zorro“ na Mortkowskej Jakub­ecec twjerdźiznje

  20:00 Žonjace stawiznički z Marion Brasch w Mało­wjelkowskich sotrownjach

Sobotu 8.9.   Wubědźowanje dumperowcow wo němske mišter­stwa w Drjowku

   Wubědźowanje wohnjowych woborow wo „Čornico­wy pokal“ w Stróži pola Rakec

Protyka (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 31.8. do 2.9.   Kubłanska jězba Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ do pólskeho Namysłowa

   Staroměšćanski festiwal „Woda, wuměłstwo, swětło“ w Budyšinje

   Wjesny swjedźeń w Bórku pola Wojerec

Pjatk 31.8.   Zakónčenje sezony w Rychwałdskej kupjeli

  18:00 Wotewrjenje wopomnjenskeje stwy Jana Kiliana na Wukrančanskej farje

  19:30 Budyska nóc poezije we wobłuku staroměšćanskeho festiwala na wosom wěžach města

Sobotu 1. a 2.9.   Muzejowy swjedźeń z wustajeńcu modelowych železnicow w Běłowodźanskim Muzeju lěsneje železnicy

   13. studnjowy swjedźeń w Drjowku

   24. jabłukowy swjedźeń w Gubinje

Sobotu 1.9. 9:00 Pućowanje po raju mórskeho worjoła – zetkanje na Mikowskim sportnišću

  11:00 Wosebite wodźenja po přehladkach Budyskeho Serbskeho muzeja (tež 15 a 17 hodź.)

  12:00 Třělcowske kemše ze swjedźenskim ćahom składnost­nje 750. měšćanskeho jubileja Wojerec w Janskej cyrkwi

  15:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Iris Brankačkowa – Wo prěčenju rěkow. Molerstwo a twór­by­ na papjerje“ w Muzeju Budyšin

  17:30 „Yoga zboža“ w Małowjelkowskich sotrownjach

Protyka (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 24. do 26.8.   Nukstock-openair při Nukničanskej skale

   Domizniski swjedźeń 770 lět Halštrow

   Sportowy a swójbny swjedźeń w Bukecach

   Njeswačidło swjeći 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja sydlišća

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

Pjatk 24.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 „Beach and Sound“ – přiwzaće młodźiny na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:00 Piwarski swjedźeń w Budyskej Sprjewinej pensiji

  20:00 Přednošk w Małowjelkowskich sotrownjach wo mi­sionarje Samuelu Kleinschmidće

Sobotu 25. a 26.8.   Dźeń Braniborskeje we Wittenberge ze serbskim wobdźělenjom

   30. triatlon při Třižonjanskim jězoru we Łazu

   Dźeń wotewrjenych duri Kulowskeje wohnjoweje wobory

   23. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

Sobotu 25.8. 9:00 Turněr „železnych“ – koparjow w Hlinowčanskim sportowym centrumje

  10:00 „Digitalny labor přichoda“ w Hórnikečanskej Energijowej fabrice (do 16 hodź.)

  13:30 Interaktiwna bajka za dźěći „Překlepana liška“ Serbskeho ludoweho ansambla w Njeswačanskim hrodowym parku

Protyka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 17. do 23.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 17. do 19.8.   22. dźeń konja na jěchanišću w Dalicach (Dahlowitz)

Pjatk 17.8. 19:00 Koncert „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ SLA w Ochranowskej cyrkwi

  19:00 „Domizniski dźeń z Katrin Göring-Eckardt“ w Budy­skej Garbarskej bašće

Sobotu 18. a 19.8.   2. błótowski festiwal chłóšćenja „Twaroh & lany wolij“ w Bórkowskim kurowym a bajowym parku

Sobotu 18.8. 13:00 Lětni swjedźeń w Zarěču

  13:00 Pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

  15:00 Koncert ze serbskej hudźbu Caroliny Eyckec a Susan­ny Stock we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow na Hrodźišćanskim hrodźe

  17:00 Ewangelska nutrnosć na Pawlikec statoku we Wujež­ku

  18:00 Lětni nócny bal k Dnjej Hornjeje Łužicy na starym wohnjowobornym arealu we Wulkej Dubrawje

  19:00 Dworowe dźiwadło „Das Schwiegermonster“ na Ći­šćanskim statoku

  19:30 Koncert z komponistom Ludgerom Kistersom, spěwarku Evu Vodičkovej a kapału Postmodern Orchestra we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow w Budyskim wopomnišću Budyšin II

Njedźelu 19.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po hornjołužiskej hatnej krajinje wokoło Rakec – start před hosćencom w Kačej Korčmje

Protyka (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 10. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

  20:00 Jazzowy koncert z duwom Florianom Poserom a Stephanom Königom w Małowjelkowskich sotrow­njach

Sobotu 11. a 12.8.   Kuzło cokorowych titow w Małowjelkowskim

prazwěrjencu

   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 11.8. 9:00 Čaporowe wiki při Wojerowskim gondlowanskim haće ( hač do 16 hodź. tohorunja 12. awgusta)

  10:00 Łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijo­wej fabrice

  17:30 Yoga z Katju Siemens w Małowjelkowskich sotrow­njach

  19:00 Spominanski koncert na spěwarja Ivana Rebroffa w Dźiwadle we wuchu při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Koncert „LiedGut“ z Inku Pabst w Małowjelkowskich sotrownjach

  21:30 Ekskursija z ekspertom za insekty wot Stróžanskeho Domu tysac hatow

Njedźelu 12.8. 10:00 Čaporowe wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 „Rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom w Małowjelkowskich sotrownjach

  14:00 Lětni koncert z Kulowskim Kolpingowym chórom­ we Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Chróstawskej cyrkwi

  16:30 Serbske kemše w cyrkwi swjateho Antonija w Drježdźanach-Löbtauwje

Póndźelu 13.8. 10:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej Michałskej cyrkwi

Protyka (03.08.18)

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 3. do 5.8.   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

   Zetkanje wlečakow w Koblicach

   15. lětanske dny w Lětonju

  19:30 Swójbna ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy pod hesłom „Njetopyrje – hońtwjerjo nocy“

Sobotu 4.8. 11:00 Lětni swjedźeń we Wojerowskim Domje zetkanja

  13:30 Wolejbulowy turněr na trawniku wohnjoweje wobory w Smjerdźacej

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  17:15 Łužiske hudźbne lěćo – „Hudźba šěsć lětstotkow“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  18:00 Łužiske hudźbne lěćo – Duchowny koncert „Salve Regina“ z SLA w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje

Njedźelu 5.8. 9:00 Prózdninske pućowanje NABU po Dubrjenskim bahnje; start w Michałkach

  13:30 Wohnjowoborne wubědźowanje na teritoriju zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Smjerdźacej

  14:00 Wotewrjenje noweje pokazki z wuměłskimi kneflemi ze zběrki ludoweho wuměłca Michaela Vogta­ z Hornjeho kraja w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  19:00 Zakónčenje Łužiskeho hudźbneho lěća z „wulkim wottrubjenjom“ na Budyskim Hłownym torhošću a na radnicowej wěži

Protyka (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Pjatk 27. do 29.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach 

   12. wulki Budyski jěchanski turněr w Bošecach

Pjatk 27.7. 19:00 Hladać na zaćmiće měsačka w Budyskej šulskej hwězdarni

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom skupiny Amarcord w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 28.7. 10:00 Dźeń rangerow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  14:00 62. třělenje na worjoła w Němskopazličanskim sportowym centrumje

  17:00 Hudźba „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:15 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom „Spožč nam měr“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Koncert z rockowymi legendami na Kamjenskej Pastwinej horje

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z a-cappella-wariacijemi romantiki, folka, jazza a popa w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Swójbne zarjadowanje „Njetopyrje“ w Kamjenskim elementariju

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo – pišćelowy koncert z cyrkwinohudźbnym direktorom Friedemannom Böhmu a studentom hudźby Johannesom Krahlom w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo „Fiori musicali“ w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi

Protyka (20.07.18)

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Pjatk 20.7. 20:00 Wotewrjenski koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Wěčna, wěčna nadźija! 1018 / 2018 – 1000 lět Budy­ski měr“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi

  20:00 Koncert ze spěwarjom Timom Fischerom a pia­nistom Thomasom Dörschelom w Małowjelkowskich sotrownjach

Sobotu 21. a 22.7.   Dworowy swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Rjemjeslniske wuměłske wiki před Njeswačanskim hrodom

Sobotu 21.7.   Festiwal Break the Rules při Bjerwałdskim jězoru

   Dźěćacy a lětni swjedźeń w Hodźiju

  10:00 Integratiwny volleyballowy turněr w starej Kamjen­skej kupjeli

  14:00 Wustajeńca dźěłow blidarskich wučomnikow w Kamjenskim zawodźe Ewag z nowinarskej rozmołwu

  17:15 Koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Budź nětk spokojena, moja duša“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  17:30 Zarjadowanje „Zbožowna yoga“ w Małowjelkowskich sotrownjach

  19:00 „W swětle 1000 swěčkow“ – zahrodowa nóc na kló­šterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  20:00 Wječork z filmytwórcom Uwe Dieckhoffom w Małowjelkowskich sotrownjach

nawěšk

nowostki LND