Policija (25.09.18)

wutora, 25. septembera 2018 spisane wot:

Štó je błyskač skóncował?

Němcy. Nic kóždemu so lubi, hdyž při kromje puća nadobo błyskač wuhlada. Druhdy so samo stanje, zo spyta něchtó spěšnosć měrjacy aparat skóncować. Z najnowšim tajkim padom zaběra so nětko policija w Němcach. Tam běchu njeznaći w nocy na njedźelu, 16. septembra, stacionarny błyskač na Drježdźanskej dróze po wšěm zdaću z praskotakami wobškodźili. Při tym so akustiski alarm připrawy zaswěći. Nětko pyta policija swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali, předewšěm skupinu třoch wosobow ze swětłej drastu, kotřiž krótko po połnocy do směra na Wojerecy nóžkowachu. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03571/ 46 50.

Policija (24.09.18)

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Mužej randalowałoj

Wojerecy. W někotrych Wojerowskich domjacnosćach njemóžachu wobydlerjo w nocy na njedźelu woměrje telewiziju hladać. Přičina běštaj młodaj mužej, kotrajž na Hasy Käte Niederkirchner při satelitowej připrawje telewizijneho poskićowarja randalowaštaj a tak přijimowanje myleštaj. Kedźbliwy wobydler bě jeju wobkedźbował a policiju zazwonił. Zastojnicy lepichu tam mužej w starobje 32 a 20 lět. Wonaj běštaj na techniskej připrawje něhdźe 1 000 eurow škody načiniłoj. Alkoholowy test wunjese pola njeju 1,08 resp. 2,08 promilow alkohola w kreji. Wonaj změjetaj so nětko wobškodźenja wěcow dla zamołwić.

Policija (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Bjezskruploweho šofera zadźerželi

Połčnica. Na awtodróze A 4 blisko Połčničanskeje wotbóčki do směra na Drježdźany je wčera připołdnju awtodróhowa policija 32lětneho do wopačneho směra jěduceho wodźerja bruneho Mercedesa zadźeržała. Pólski šofer bě so na A 4 za­wróćił a na lěwej jězdni do směra na Zhorjelc wróćo jěł. Muž ma so nětko ­wohroženja wobchada dla před sudnistwom zamołwić.

Policija (20.09.18)

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Wobchod zapusćili a tony pomórali

Wojerecy. Něhdźe 10 000 eurow škody načinichu wandalojo, kotřiž běchu blisko Wojerowskeho lěsneho kěrchowa w nocy na wutoru wobchod zapusćili. Policija na to tuka, zo jedna so wo samsnych chaotow, kotřiž su na Kinajchtskej a na Hasy dr. Marje Grólmusec wotpadkowe tony, latarnju, nadróžne znamješka a busowu čakarnju z hokatymi křižemi a ze wšela­kimi­ parolemi pomórali.

Policija (19.09.18)

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Wjelk wowcy zakusał

Ćisow. W Ćisowje pola Sepic je w nocy na wutoru po zdaću wjelk na pastwje wjacore wowcy zakusał. Po prěnich informacijach bu wosom skoćatow morjenych a sydom zranjenych. Wjelk dyrbješe 1,80 metrow wysoki ­dźi­wi płót přeskočić.

Brune parole mórali

Budyšin. Po zdźělenju towarstwa su njeznaći minjeny kónc tydźenja na Budyski Kamjentny dom brune parole mórali. Jako policajska patrulja přijědźe, pak běchu grafitije zaso přemórane.

Policija (18.09.18)

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Z dwěmaj promilomaj na e-biku

Budyšin. W nocy na póndźelu je policajska patrulja w Budyšinje na Serbskich hrjebjach 17lětneho na e-biku lepiła, kiž měješe wjac hač dwaj promilej alkohola w kreji. Zastojnikaj młodostnemu dalejězbu nablaku zakazaštaj.

Wóslik na dróze

Mučow. Za Mučowom wuhladachu wčera rano šoferojo na B 96 wóslika a zdźělichu to policiji. Mjeztym dóšły plahowar je so wo skoćo dale starał.

Awto do kolesowarja zajěło

Hrańca. Njedźelu popołdnju je 22lětny wodźer Škody na S 101 pola Hrańcy do kolesowarja zajěł a jeho ćežko zranił. Šofer bě 63lětneho kolesowarja přesćahnył, jako chcyše tón runje dróhu přeprěčić.

Policija (17.09.18)

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Wobornicy lěsny woheń zhašeli

Čorny Chołmc. Lěs je so wčera dopoł­dnja při Petzerec hórce w Čornym Chołmcu na pjeć městnach a na cyłkownej přestrjeni něhdźe 8 000 kwadratnych metrow palił. 45 kameradow, mjez druhim z Wojerec, Čorneho Chołmca, Michałkow/Brětnje, Němcow kaž tež z Njedźichowa a Kulowa, kotřiž běchu wot 10 hodź. na městnje, měješe płomjenja ně­hdźe w 14.30 hodź. pod kontrolu. Tak móžachu hišće wjetšim škodam zadźěwać. Přičiny wohenja njejsu znate, čehoždla je fachowcy tuchwilu přepytuja.

Policija (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Paduši w kupjeli

Kulow. Wospjet su so paduši do Kulowskeje kupjele zadobyli. Kaž dyrbjachu tam zawčerawšim zwěsćić, běchu njeznaći z kioska žiwidła a napoje w hódnoće 400 eurow pokradnyli. Nimo toho načinichu 500 eurow wěcneje škody.

Policija (13.09.18)

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Do latarnje a do murje zjěł

Radwor. Chětro natutkany bě wodźer transportera, kiž je zawčerawšim popołdnju w Radworju do latarnje a na to do murje zrazył. Při wobdźěłanju njezboža napadny policistam jeho chorhojčka. Pola 31lětneho zwěsćichu 2,14 promilow alkohola w kreji.

Policija (12.09.18)

srjeda, 12. septembera 2018 spisane wot:

Z 222 km/h po awtodróze smalił

Budyšin. Při kontroli na awtodróze A 4 pola Budyšina lepichu zawčerawšim w běhu třoch hodźin 90 přespěšnych šoferow. Najnuznišo měješe wodźer awta, kiž je při dowolenych 120 kilometrow na hodźinu z 222 km/h nimo błyskača smalił. Wón ma nětko 600 eurow pokuty płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a njesmě štwórć lěta žane awto wodźić.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND