Policija (28.09.18)

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Pos přepławjenje zawinił

Biskopicy. Z njewšědnym padom přepławjenja dyrbještej so wohnjowa wobora a policija wčera w Biskopicach zaběrać. Z bydlenja w druhim poschodźe ćečeše woda do delnich bydlenjow. Kaž so wukopa, pak mějićel hornjeho bydlenja scyła doma njebě, za to pak jeho wulki pos. Po wšěm zdaću bě dogga lačna, so při honaču napi, ale ručicu zaso dele njestłóči, tak zo myjadło bórze přeběža. Wobornicy we wjacorych bydlenjach wodu wuklumpachu. Wo nastatej škodźe dyrbi mějićel psa nětko ze swojej zawěsćernju porěčeć.

Policija (27.09.18)

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

W kupnicy móšeń pokradnyli

Pančicy-Kukow. 29lětnej žonje su nje­znaći minjenu póndźelu popołdnju w kupnicy Netto w Pančicach-Kukowje móšeń pokradnyli. Žona drje bě swój nachribjetnik w nakupowanskim wozu krótki čas njewobkedźbowany wostajiła. Tutu składnosć njeznaći wužiwachu a za móšnju sahnychu. Nimo wupokaza a pjenježnych kartow zhubi so tohorunja dwucyfrowa suma pjenjez. Kriminalna policija pad přepytuje a radźi, wosobinske wěcy njewobkedźbowane njewostajić.

Kóń do awta zaběžał

Prěčecy. Wjacore konje so wčera rano pola Bolborc ze swojeje pastwy wudobychu. Jedyn z nich je krótko po 5 hodź. na statnej dróze S 100 pola Prěčec do wosoboweho awta zaběžał a so při tym snadnje zranił. Skótny lěkar jeho zastara. Šofer so na zbožo zranił njeje.

Policija (26.09.18)

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Pokradnjene awto namakali

Rakecy. Wosobowe awto typa BMW 318i, kotrež bě so před tydźenjomaj z garaže w Běłej Wodźe zhubiło, su zawčerawšim w Rakecach namakali. Wobydlerjej bě 27 lět stare jězdźidło bjez čisłow napadnyło. Po tym zo kriminalisća awto přepytachu, móžachu je wobsedźerjej wróćić.

Policija (25.09.18)

wutora, 25. septembera 2018 spisane wot:

Štó je błyskač skóncował?

Němcy. Nic kóždemu so lubi, hdyž při kromje puća nadobo błyskač wuhlada. Druhdy so samo stanje, zo spyta něchtó spěšnosć měrjacy aparat skóncować. Z najnowšim tajkim padom zaběra so nětko policija w Němcach. Tam běchu njeznaći w nocy na njedźelu, 16. septembra, stacionarny błyskač na Drježdźanskej dróze po wšěm zdaću z praskotakami wobškodźili. Při tym so akustiski alarm připrawy zaswěći. Nětko pyta policija swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali, předewšěm skupinu třoch wosobow ze swětłej drastu, kotřiž krótko po połnocy do směra na Wojerecy nóžkowachu. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03571/ 46 50.

Policija (24.09.18)

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Mužej randalowałoj

Wojerecy. W někotrych Wojerowskich domjacnosćach njemóžachu wobydlerjo w nocy na njedźelu woměrje telewiziju hladać. Přičina běštaj młodaj mužej, kotrajž na Hasy Käte Niederkirchner při satelitowej připrawje telewizijneho poskićowarja randalowaštaj a tak přijimowanje myleštaj. Kedźbliwy wobydler bě jeju wobkedźbował a policiju zazwonił. Zastojnicy lepichu tam mužej w starobje 32 a 20 lět. Wonaj běštaj na techniskej připrawje něhdźe 1 000 eurow škody načiniłoj. Alkoholowy test wunjese pola njeju 1,08 resp. 2,08 promilow alkohola w kreji. Wonaj změjetaj so nětko wobškodźenja wěcow dla zamołwić.

Policija (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Bjezskruploweho šofera zadźerželi

Połčnica. Na awtodróze A 4 blisko Połčničanskeje wotbóčki do směra na Drježdźany je wčera připołdnju awtodróhowa policija 32lětneho do wopačneho směra jěduceho wodźerja bruneho Mercedesa zadźeržała. Pólski šofer bě so na A 4 za­wróćił a na lěwej jězdni do směra na Zhorjelc wróćo jěł. Muž ma so nětko ­wohroženja wobchada dla před sudnistwom zamołwić.

Policija (20.09.18)

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Wobchod zapusćili a tony pomórali

Wojerecy. Něhdźe 10 000 eurow škody načinichu wandalojo, kotřiž běchu blisko Wojerowskeho lěsneho kěrchowa w nocy na wutoru wobchod zapusćili. Policija na to tuka, zo jedna so wo samsnych chaotow, kotřiž su na Kinajchtskej a na Hasy dr. Marje Grólmusec wotpadkowe tony, latarnju, nadróžne znamješka a busowu čakarnju z hokatymi křižemi a ze wšela­kimi­ parolemi pomórali.

Policija (19.09.18)

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Wjelk wowcy zakusał

Ćisow. W Ćisowje pola Sepic je w nocy na wutoru po zdaću wjelk na pastwje wjacore wowcy zakusał. Po prěnich informacijach bu wosom skoćatow morjenych a sydom zranjenych. Wjelk dyrbješe 1,80 metrow wysoki ­dźi­wi płót přeskočić.

Brune parole mórali

Budyšin. Po zdźělenju towarstwa su njeznaći minjeny kónc tydźenja na Budyski Kamjentny dom brune parole mórali. Jako policajska patrulja přijědźe, pak běchu grafitije zaso přemórane.

Policija (18.09.18)

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Z dwěmaj promilomaj na e-biku

Budyšin. W nocy na póndźelu je policajska patrulja w Budyšinje na Serbskich hrjebjach 17lětneho na e-biku lepiła, kiž měješe wjac hač dwaj promilej alkohola w kreji. Zastojnikaj młodostnemu dalejězbu nablaku zakazaštaj.

Wóslik na dróze

Mučow. Za Mučowom wuhladachu wčera rano šoferojo na B 96 wóslika a zdźělichu to policiji. Mjeztym dóšły plahowar je so wo skoćo dale starał.

Awto do kolesowarja zajěło

Hrańca. Njedźelu popołdnju je 22lětny wodźer Škody na S 101 pola Hrańcy do kolesowarja zajěł a jeho ćežko zranił. Šofer bě 63lětneho kolesowarja přesćahnył, jako chcyše tón runje dróhu přeprěčić.

Policija (17.09.18)

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Wobornicy lěsny woheń zhašeli

Čorny Chołmc. Lěs je so wčera dopoł­dnja při Petzerec hórce w Čornym Chołmcu na pjeć městnach a na cyłkownej přestrjeni něhdźe 8 000 kwadratnych metrow palił. 45 kameradow, mjez druhim z Wojerec, Čorneho Chołmca, Michałkow/Brětnje, Němcow kaž tež z Njedźichowa a Kulowa, kotřiž běchu wot 10 hodź. na městnje, měješe płomjenja ně­hdźe w 14.30 hodź. pod kontrolu. Tak móžachu hišće wjetšim škodam zadźěwać. Přičiny wohenja njejsu znate, čehoždla je fachowcy tuchwilu přepytuja.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND