Policija (04.04.18)

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Bjez dowolnosće z awtom jěł

Kamjenc. 26lětny muž bě zawčerawšim wječor na Kamjenskej Wuchodnej ze swojim VWjom po puću, jako jeho wobsadka policajskeho awta zadźerža. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo młody muž scyła žanu płaćiwu jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Nimo toho předležeše přećiwo njemu wukaz zajeća, dokelž pjenježnu pokutu 50 eurow zapłaćił njebě. Sumu drje wón pak nablaku zapłaći, jězdźenja bjez dowolnosće dla pak změje so před sudnistwom zamołwić.

Policija (03.04.18)

wutora, 03. apryla 2018 spisane wot:

Diesel kradnyli

Budyšin. Jutrowny kónc tydźenja zadobychu so njeznaći na teren firmy na Delnjokinjanskej dróze w Budyšinje. Tam přerězachu rołku bagra a pokradnychu njeznate mnóstwo diesela. Zbywace ćěriwo dachu prosće wuběžeć, tak zo dósta so wone přez kanalizaciju do Albrechtowki. Dohromady nasta něhdźe 1 300 eurow škody.

Policija (29.03.18)

štwórtk, 29. měrca 2018 spisane wot:

Tank prózdny – wodźer „połny“

Miłoćicy. Na statnej dróze S 94 blisko Miłoćic je policija zawčerawšim popołdnju jězbu tankoweho nakładneho awta skónčiła. Jězdźidło bě po puću do Nossena, hdźež měješe so napjelnić. Při kontroli Lkw-ja zastojnicy zwěsćichu, zo bě wulki tank woprawdźe prózdny, šofer pak za to „ćim połniši“. Kaž test wunjese, měješe 45lětny wodźer 1,16 promilow alkohola w kreji. Dalšu jězbu jemu zastojnicy zakazachu a sej jeho jězbnu dowolnosć hnydom wobchowachu.

Ćěriwo wotklumpali

Mučow. 350 litrow diesela su njeznaći w nocy na wutoru z twarnišća na zwjazkowej dróze B 96 w Mučowje pokradnyli. Ćěriwo wotklumpachu z bagra a z milinoweho agregata.

Policija (28.03.18)

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:

Hdźe je Pluto?

Wojerecy. Z jedneje Wojerowskeje zahrody je so minjene dny němska doga zhubiła, kaž dyrbješe jeje wobsedźer předwčerawšim zwěsćić. Šěsćlětne skoćo je ­jara přitulne, słucha na mjeno Pluto, je čorne a ma běły lac. Pos móže so na zahrodźe swobodnje pohibować. Po wšěm zdaću su njeznaći dogu w hódnoće ně­hdźe 400 eurow pokradnyli. Zo je šty­rinohač sam ćeknył, jeho wobsedźer ­wuzamkuje. Štóž je psa něhdźe widźał, njech to policiji zdźěli.

Policija (27.03.18)

wutora, 27. měrca 2018 spisane wot:

Stare čisła njepłaćiwe

Krynhelecy. Hižo wot 1. měrca 2018 ­su čorne zawěsćenske čisła za mopedy z minjeneho lěta njepłaćiwe. Nowe čisła za lětsa su módre. Dokelž pak bě wodźer mopeda zawčerawšim dopołdnja w Kryn­helecach w Hamorskej gmejnje hišće ze starym čisłom po puću, zadźerža jeho wobsadka policajskeho awta. 32lětny změje so nětko přeńdźenja přećiwo zakonjej wo winowatostnym zawěsćenju zamołwić. Dołhož za jeho moped žane płaćiwe zawěsćenje njewobsteji, dyrbi jón stejo wostajić.

Policija (26.03.18)

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Kosmetiku kradnyli

Budyšin. Komisar připad je sobotu popołdnju na Delnjokinjanskej dróze w Budyšinje pomhał, padustwo wuslědźić. Při wobchadnej kontroli zadźeržachu policisća wosobowe awto typa VW. W nim namakachu 16 bleškow parfima, dźesać hubnych barbjenčkow a kablej za nabiwanje smartphona. Kaž so při dalšich přepytowanjach wukopa, běchu 21lětna žona kaž tež mužej w starobje 27 a 33 lět twory w hódnoće trochu wjace hač 300 eurow w bliskim nakupowanišću pokradnyli. Młoda žona měješe nimo toho drogi při sebi, rěka w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije.

Policija (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Wopačni rjemjeslnicy po puću

Dobruša-Huska. Policija warnuje před pozdatnymi rjemjeslnikami, kotřiž spytaja wobydlerjow zjebać. Tak so w gmejnje Dobruša-Huska wukrajni dźěłaćerjo poskićichu, lijawu domu za 150 eurow ponowić. Po tym zo su staru lijawu wotstronili, bě płaćizna na 1 000 eurow.

Policija (22.03.18)

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Šofer policiji twochnył

Budyšin. W nocy na srjedu je w Budyšinje wodźer Opela ze swojim awtom před policiju ćěkał a zastojnikam skónčnje twochnył. Jězdźidło bě hižo lěto wotzjewjene. Te wotstaji wón skónčnje při pólnym puću a je so w ćmě zhubił.

Policija (21.03.18)

srjeda, 21. měrca 2018 spisane wot:

Strašna wotbóčka

Błohašecy. Stajnje zaso wołaja policiju k njezbožam na statnej dróze S 106 při wotbóčce na S 100 pola Błohašec. Najnowši tajki pad sta so tam wčera dopoł­dnja. 59lětny wodźer Audija chcyše nalěwo wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu napřećo přijěduceho 54lětneho wodźerja Škody. Při zražce so wobaj zraništaj. Škoda na jězdźidłomaj wučinja dohromady 10 000 eurow.

Wopity z kolesom jěł

Kamjenc. 32lětny muž je zawčerawšim popołdnju kusk jara hłuboko do piwoweje škleńcy hladał a so po tym na koleso sydnył. Krótko do 15 hodź. jědźeše wón na Halštrowskej dróze w Kamjencu policajskej kontroli runjewon do rukow. Zastojnikam jeho mócna „chorhojčka“ wězo napadny, a woni naměrichu 1,9 promilow alkohola w jeho kreji. Młody muž změje so tuž nětko wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe dla před sudnistwom zamołwić.

Policija (20.03.18)

wutora, 20. měrca 2018 spisane wot:

Na awtodróze pomhali

Słona Boršć. Jako minjenu sobotu zymny wětřik po Łužicy duješe, je někotryžkuli šofer na zawětych pućach tčacy wostał. To staraše so 15 młodostnych swobodnocyrkwinskeje wosady na awtodróhowym wotpočnišću Hornja Łužica-se­wjer a -juh pola Słoneje Boršće wo wodźerjow nakładnych awtow, kotřiž kónc tydźenja hižo domoj jěć njemóžachu. Pomocnicy běchu so do toho pola policije naprašowali, hdźe móhli pomhać. Woni rozdźělichu horce napoje a přepodachu šoferam wosebite wudaća biblije. W rozmołwje z nimi młodostni zhonichu, zo zwjetša wuchodoeuropscy šoferojo druhdy tydźenje dołho domoj njemóža, dokelž dyrbja prěki a podłu po Europje jězdźić.

nawěšk

nowostki LND