Po tam a sem tola hišće 3. městno

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Tež lětsa zaso je so prěnje koparske mustwo­ muži Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy w Husce na halowym koparskim turněrje wo pokal firmy­ Berry-Metall wobdźěliło.

Pančičanscy koparjo nastupichu bjez wuwučeneho wrotarja. Pólny hrajer Matijas Wróbl, hewak jako škitar zasadźeny, zastupowaše poprawneho wrotarja Olivera Schmidta a pokaza dobre akcije.

Awtor dźensa

Beno Šołta

Budźe formula E naslědnik formule 1? Z tymle prašenjom započa so njedawny interview z Nicom Rosbergom, kiž je něhdyši swětowy mišter formule 1. Poprawom mje woboje wulce njezaběra. Formulu 1 sym jako młodostny rady hladał, mjeztym sym lóšt na njej zhubił, dokelž je mi tróšku přewostudła. Po interviewje z Rosbergom pak pohladach raz do formule E.

Sport (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Kopańca na kumštnym trawniku

Přihotowanske koparske hry budu sobotu a njedźelu nimale wšitke na kumštnym trawniku. Regionalny ligist Budissa Budyšin hraje jutře w 11 hodź. w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Njedźelu potom na kumštnymaj trawnikomaj w Kamjencu a we Wojerecach za bulom honja. W Lessingowym měsće wot 11 hodź. SJ Njebjelčicy – SG Großnaundorf a w 14 hodź. SJ Chrósćicy – ST Porchow. Testowu hru Módro-běli Kulow – ST Ćisk zahwizda sudnik André Wende jutře w 13 hodź. we Wojerecach.

FCE startuje do dypkowych hrow

W třećej koparskej lize Němskeje startuje FC Energija Choćebuz jutře do dypkowych hrow lěta 2019. Wot 14 hodź. rěka­ jeho přećiwnik w Stadionje přećelstwa SV Wehen Wiesbaden.

Wulosuja skupiny za pokal

Za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny wulosuje Serbski Sokoł jutře w 12.45 hodź. we Worklečanskej sportowni dwě skupinje. Losowanske soniny budu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy. Prěnju sobotu w měrcu chce dohromady 14 mustwow wo pućowanski pokal Domowiny při wysokim saku nastupić.

Wolejbul jutře a za tydźeń

Jenož dypk sej sobu přiwjezli

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbul, wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5


TSV Niederoderwitz

– Viktoria Worklecy 3:2

(25:18, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)

Po grandioznym wukonje wolejbulistow Viktorije Worklecy w sakskim krajnym pokalnym kole čakaše na nich we wobwodnej lize minjenu sobotu zaso dyp­kowa hra. K zazběhej druheje połserije wjedźeše jich puć do Žitawskich horin k TSV Niederoderwitzej. Na papjerje běchu hosćo jasny faworit, předznamjenja do hry pak běchu špatne. Z Janom Bět­narjom a kapitanom Ludwigom Eckertom pobrachowaštaj hnydom dwaj sylnaj hraje­rjej, jedyn zranjenja a tamny schorjenja dla. Tak steješe znowa jeno sy­dom­ mjenow Worklečanskich hrajerjow na hrajnym protokolu. Šelma by nětko snano prajił: „Tak njedawa znajmjeńša žane prašenje wokoło zestawy.“

Wuslědki (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbulowej tabulce

wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5

wobwodna liga – žony

1. Módro-běłe Wojerecy 10 30 : 13 26

2. CVJM Zhorjelc 9 25 : 10 21

3. TSV Kundraćicy 9 21 : 13 18

4. Ochranowske wolejfantki 9 18 : 17 15

5. JTVG Koblicy 10 18 : 22 14

6. OSC Lubij 10 17 : 19 13

7. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 14 : 23 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 9 9 : 26 3

dypkowej hrě žonow:

26.01. 14:00   HZ Pančicy-Worklecy –

TSV Kundraćicy

(we Worklecach)

26.01. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy –

Módro-běłe Wojerecy

(we Worklecach)

Hólcy 9. a 10. lětnika Serbskeho gym­nazija Budyšin (SGB) su w Rychbachu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje­ za olympiju“ dobyli. Hrajerjo wokoło ka­pitana Steva Schrödera přewi­nychu gymnaziastow ze Žitawy, Niskeje a Großröhrsdorfa stajnje z 2:0, a pojědu 14. měrca do Dippoldiswaldy na sakske krajne wurisanje.

Hižo 11. raz docpě wolejbulowe mustwo SGB krajne finale. Zhladujemy-li na dotalne wuspěchi našich šulerjow, su jedna slěborna a pjeć bronzowych medaljow dopokaz pilneho dźěła při wysokim saku. Srjedź měrca pojědu nětko šulerjo 9. a 10. lětnika SGB do Dippoldiswaldy, zo bychu so tam z dalšimi pjeć najlěpšimi šule­mi Sakskeje wubědźowali.

Serbski gymnazij Budyšin – Christiana Weisowy gymnazij Žitawa 2:0

Pančičanam zbožo falowało

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Wokrjesna klasa, stafla wuchod

1. ST Chróstawa  6  12 : 1  12

2. ST Budyšin-sewjer  8  13 : 5  12

3. Sokolnik Wjazońca  6  10 : 3  10

4. ST Marijina hwězda  8  9 : 10  8

5. Wóspork/Hrodźišćo 8  7 : 10  6

6. ST Hnašecy-Dobruša  4  4 : 5  4

7. MSV Budyšin 04 IV  8  5 : 15  2

8. Sokoł Budyšin  6  1 : 12  0


W zasněženym wjedrje dyrbjachu so wolejbulisća ST Marijineje hwězdy do Chró­stawy na dypkowu hru podać. Tam čakaštej dwě sylnej mustwje, kotrejž stejitej w tabulce před nimi. Połna motiwacije a z wotpohladom, tónkróć lóšo a wotpinanišo hrać, zastupi serbska šestka do Chróstawskeje hale.

ST Chróstawa – ST Marijina hwězda 2:1 (25:22, 20:25, 15:13)

Swoju druhu sezonu hraje prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Ćisk w krajnej klasy. Reporter Werner Müller je so w zymskej přestawce z Ćišćan­skim trenarjom Stefanom Hoßmangom rozmołwjał.

Knježe Hoßmango, jako prěnje snano mały­ rezimej k prěnjej połseriji ...

S. Hoßmang: Start do sezony smy sej hi­nak předstajili. Smy sej w šěsć hrach jeno­ štyri dypki nadźěłali. Po najebać zdźěla porjadnymaj wuslědkomaj přećiwo Drježdźanam-Laubegastej (3:3) a VfB Běłej Wodźe (3:4) bě wunošk runja nuli. Po absolutnje přesłapjacej partiji spočatk oktobra w Großröhrsdorfje (0:2) slě­do­waše skónčnje sydom hrow bjez po­raž­ki. Mustwo je dopokazało, kajke zamóž­nosće a kmanosće wone ma a što móže z taktiskej disciplinu a porjadom na kopanišću docpěć.

Na kotrym městnje mustwo w tabulce steji, kelko dypkow sće docpěli, a kotry wrotowy poměr maće?

S. Hoßmang: W tabulce stejimy po prěnjej połseriji wurunaneje ligi na poziciji šěsć. Mamy wrotowy poměr 22:21, a w 13 hrach smy 19 dypkow nažnjeli.

Što bě za Was wjeršk w prěnjej połseriji?

Wirus je mje hrabnył

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:
Sym so natyknył, abo lěpje prajene, sym so­ natyknyć dał, cyle wotpohladnje a z wulkim wjeselom. A kaž je słyšeć, su mnozy runja mi tónle wirus móhłrjec do so srěbali. Ně, žana gripa abo druha chorosć, ale sportowa družina, za kotruž so hewak scyła wulce zajimował njejsym a kotraž mjez serbskimi sportowymi jednotkami tež přewulku rólu njehraje. Mjetańca je kuzłarske słowo, kotrež ludźi wječor před telewizor ćehnje, kaž minjenu sobotu a wčera znowa. Kak chowancy trenarja Christiana Prokopa při tuchwilnych swětowych mišterstwach na hrajnišću agěruja, kajku bojowniskosć woni wuprudźeja a woprawdźe wo kóždy bul wojuja, je prosće zahorjace a stara so wo napjaty krimi hač do poslednjeje sekundy, kaž smy wčera wječor dožiwili. Ja znajmjeńša so hižo na jutřišu hru přećiwo Španiskej a wosebje sobotu na połfinale wjeselu a so tak rady dale wot mjetarskeho wirusa na­tyknyć dam. Marian Wjeńka

W zymskej přestawce

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV), w kotrymž je 82 koparskich towar­stwow z 11 011 sobustawami orga­nizowanych, je tuchwilu w zymskej přestawce. Z prezidentom WFV Axelom Görnerom je so Werner Müller rozmołwjał.

Knježe Görnero, w zymskej přestawce ma­će­ přeco chwile wróćo, ale tež do přichoda zhladować. Kak je so prěnja połojca hrajneje doby 2018/2019 poradźiła?

A. Görner: Prěnja połserija bě chětro měrna a rjadowana. Nimale wšitke hry móžachmy po planje přewjesć. Je normalne, hdyž někotre duele wjedra dla wupadnu, to so stanje. Za to pak mamy nachwatanske hrajne dny zaplanowane. We wokrjesnej wyšej lize nachwatamy 9. februara na přikład hru Motor Kumwałd – Wojerowski FC a 10. februara LSV Hory – Módro-běli Kulow. We wokrjesnej lize, stafli II je to 2. februara duel HZ Łaz/Běły Chołmc – SC Mały Wosyk.

To wšo chětro derje klinči, maće pak tež problemy?

A. Görner: Te mamy pola dorosta. Mustwa so na přikład za turněry přizjewja, my wubědźowanja planujemy a krótkodobnje cyłki nadobo nastupić njemóža. To organizatorow chětro mjerza.

A što měło so hewak hišće naspomnić?

nawěšk

nowostki LND