Sport (02.07.21)

pjatk, 02. julija 2021 spisane wot:

Wyši ligist hraje w Pančicach

Hnydom k zazběhej přihotowanskeje fazy na nowu koparsku sezonu hraje wokrjesny wyši ligist přećiwo wyšemu ligi­stej. Jutře, sobotu, 14 hodź. wočakuje prěnje mustwo ST Marijineje hwězdy prěnje zastupnistwo Biskopičanskeho KT 08. Hru sudźić budźe serbska sudnica Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa.

Dalše testowe koparske hry:

02.07. 17:30 Módro-běli Kulow –

Sokoł Ralbicy/Hórki (stara garda)

03.07. 10:30 FSV Budissa Budyšin –

Borea Drježdźany (młodźina B, krajny pokal)

03.07. 14:00 Módro-běli Kulow –

  SC Grodk

04.07. 14:00 HZ Mały Wosyk/ST Marijina hwězda II – TSV Wachau II (w Małym Wosyku)

09.07. 18:30 Sokoł Ralbicy/Hórki –

Hermsdorfske ST (stara garda)

09.07. 18:30 HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II – Sokoł Ralbicy/Hórki (w Kulowje)

10.07. 12:00 ST Marijina hwězda –

Drježdźanski SC (młodźina E)

11.07. 11:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  ST Ćisk

Nastupja přećiwo wučerjam

London (kh/SN). Wězo bě hra mjez Jendźelskej a Němskej na europskich mišterstwach (EM) kopańcy tež wčera dale najwjetša tema­. Wosmifinale pře­ćiwo Jendźelskej běše za Joachima Löwa­ poslednja hra jako trenar kopar­skeje wubranki Němskeje. Dźeń po hórkej poražce wotmołwješe Löw na swojej poslednjej konferency na prašenja medijow a sćahny facit. Poražka we wosmi­fi­nalu přećiwo Jendźelskej njebě wotchad, kaž bě sej jón předstajił. Přiwšěm wón wu­zběhny, zo jeho wutroba dale „čorno-čerwjeno-žołta“ bije. Hansijej Flickej budźe jako přećel přeco k dispoziciji, jeli raz pomoc­ trjeba. „Hansi budźe wot prěnjeho dnja sem swójske mysle zwoprawdźeć, ale kontakt wězo dale wobsteji“, ­„Jogi“ Löw po­twjerdźi.

Němska koparska wubranka hižo zaso doma

srjeda, 30. junija 2021 spisane wot:

London (kh/SN). Němska koparska wubranka muži je we wosmifinalu europ­skich mišterstwow (EM) zwrěšćiła. Chowancy zwjazkoweho trenarja Joachima Löwa podležachu před 41 973 přihladowarjemi w Londonskim Wembleyjowym stadionje Jendźelskej z 0:2. Tale hra běše zdobom tež poslednja Löwa. Za njeho skónči so tak po nimale 15 lětach a 198 hrach čas pola Němskeho koparskeho zwjazka. Po EM přewozmje Hansi Flick narodne mustwo.

Raheem Sterling w 75. min. a Harry Kane w 86. min. staj za Jendźelsku wrota třěliłoj – a to přećiwo chětro dušnemu němskemu cyłkej. Thomasej Müllerej njeporadźi so w 81. min. najwjetša šansa wurunać, po tym zo bě nimale sam na přećiwniske wrota běžał. Powšitkownje běše němski škit jara solidny, ale nadběh přenjeskutkowny. Solidny wustup pak je na kóncu jenož dobry, hdyž tež raz sam nawjeduješ.

Po dołhej přestawce suwerenje dobyli

srjeda, 30. junija 2021 spisane wot:

SJ Chrósćicy – ST Porchow 7:0 (2:0)

Za domjacych zasadźeni: Hejduška – Králíček, Zynda, Runt, Mark, Matješk, Wornar, Handrik, Zahrodnik, Bogusz, J. Donat, B. Donat, Paška, Krawc

Při wulkotnym wjedrje witachu ko­parjo Chróšćanskeje Sportoweje jednotki mustwo z bliskeho Porchowa na prěni test po dołhej přestawce na hrajnišćo pod Šibjeńcu.

Hrajne klasy postajene

srjeda, 30. junija 2021 spisane wot:

Prezidij Sewjerowuchodneho kopar­skeho zwjazka NOFV je na posedźenju 25. junija za hrajnu dobu 2021/2022 sćěhowacym mustwam dowolnosć za wob­dźělenje we wyšej lize-juh dał:

Wyša liga – stafla juh

Biskopičanske KT (zestupnik z regionalneje ligi Sewjerowuchod)

VfL 96 Halle

FC Čerwjeno-běli Erfurt

VfB 1921 Kśišow

FC Hornja Łužica Neugersdorf

FC Grimma

SG Union Sandersdorf

VFC Plauen

FC Einheit Rudolstadt

FC An der Fahner Höhe

1. FC Merseburg

FC International Lipsk

ST Módro-běli Zorbau

FSV Martinroda

FC Carl Zeiss Jena II

FSV Wacker 90 Nordhausen

(postupnik Sakska)

SV 09 Arnstadt (postupnik Durinska)

FC Einheit Wernigerode (postupnik Saksko-Anhaltska) Jurij Bjeńš

Njezbožowne samowrota

wutora, 29. junija 2021 spisane wot:

Dalša překwapjenka we wosmifinalu, swětowy mišter z turněra zlećał

Kopenhagen (kh/SN). Tež třeći dźeń wosmifinalnych hrow na europskich mišterstwach (EM) kopańcy podlěši so spektakularna serija samowrotow. Wčera běše Španičan Pedri njezbožowny winik­. Najebać to so jeho wubranka po podlěšenju z 5:3 přesadźi.

Z lětadłom poda so loni 20. měrca olympiski woheń za tehdy planowanu olym­piadu wot 24. julija do 9. awgusta 2020 do japanskeje stolicy Tokija. Lětadło při­zemi w prowincy Miyagi, hdźež čakachu přeprošeni hosćo na woheń. Korona­pandemije dla pak njeje Mjezynarodny olympiski komitej (IOC) wulki swjedźeń dale přihotował. Wšitke nadźije w tej naležnosći, zo by so snadź tola poradźiło olympiadu w poprawnym lěće 2020 přewjesć, dyrbjachu pohrjebać.

Prezident IOC Thomas Bach pak běše hišće jara opti­mistiski, zo to wěsće hišće budźe, jako­ mjez druhim rjekny: „... smy hišće štyri a poł měsaca wot hrow zda­leni.“ Tak poda so loni 26. měrca smól­nica – olympiski woheń – na swój prěni puć do pre­fektury Fukushima, w kotrejž bě w měrcu 2011 tsunami zachadźał a ato­mowu katastrofu zawinił, štož je sej wjace hač 18 000 smjertnych woporow žadało. Dopominanje na tele njezbožo steješe w srjedźišću!

We wobłuku wčerawšeho wusyłanja młodźinskeje žołmy Radijo Satkula su w Hórkach přećelski koparski duel mjez mustwomaj „Satkula Allstars“ a „ATS Łužica“ přewjedli. Po 1:1 w regularnym hrajnym času, kotryž traješe dwójce 35 mjeńšin, přesadźi so młodźinska redakcija w třělenju jědnatkow ze 4:3. Foto: Darius Budar

Delanscy hrajerjo Sokoła Ralbicy/Hórki trenuja hižo wot 28. meje, zo bychu so myški a paski po sydom měsacow trajacej přestawce zaso na kopańcu nawučili. Spočatnje přewjedźechu pjatkowny trening z ćežišćom, telko kaž móžno hrać. Nětko tež zaso wutoru po zwučenym wašnju zwučuja.

Prěni hrajny dźeń we wokrjesnej wyšej lize budźe 14./15. awgusta. To rěka, zo so chowancy trenarja Chrystofa Gloxyna wot 2. julija intensiwnje na nowu sezonu hotuja, zo změja spočatk sezony 2021/2022 dosć kondicije. Nimo toho planuja wšelake přećelske hry. K tomu su hłownje mustwa z blišeje wokoliny narěčeli.

Planowane testowe hry prěnjeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki:

09.07. Módro-běli Kulow II –

 Sokoł Ralbicy/Hórki

11.07. Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Ćisk

17.07. Sokoł Ralbicy/Hórki –

 Zeleno-běli Bukecy

25.07. Serbski supercup w Njebjelčicach

31.07. SJ Chrósćicy –

 Sokoł Ralbicy/Hórki

08.08. SJ Njebjelčicy –

 Sokoł Ralbicy/Hórki

Koparjo Sokoła nadźijeja so přihoto­wanskeje fazy­ bjez zranjenjow a dobreho starta do no­weje sezony, kotruž móža potom nadźijomnje hač do kónca wužiwać. Maik Brězan

To so dźěćace woči błyšćachu

wutora, 29. junija 2021 spisane wot:
Štyri wot dźesać sportowych wačokow dóstachu Oskar Stallasch z BC Otten­dorfa-Okrille, Mira Jäckel z Mjetarskeho sportoweho towarstwa 1923, Finja Richter z Rejowanskeho sportoweho towarstwa Zemicy a Maximilian Ehnert z PSC Budyšina, a to w ramiku wulosowanja Wokrjesneho sportoweho zwjazka Budyšin z.t. Pozadk wulosowanja bě dźěćaca brošurka „Sportej zdar“ třěšneho sportoweho zwjazka wokrjesa Budyšin. Brošurku su přichodnym wuknjacym zakładnych šulow w zwisku z přepytowanjom Budyskeho strowotniskeho zarjada před zachodom do šule wudźělili. Něhdźe 3 000 dźěći wokrjesa kotrež póńdu spočatk septembra do šule, je nětko wo sportowych poskitkach wokrjesa informowane. Přichodne wudaće z kwisom wuńdźe we wo­błuku přichodneho přepytowanja šulskich nowačkow lěta 2022. SN

nawěšk

nowostki LND