Protyka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 13.3. 18:30 Seminar Budyskeje wokrjesneje ludoweje uni­wersity a gmejny Njebjelčicy „Hromadźe na wsy - myslić * wuknyć * wuwić * činić“; na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

Sobotu 14. a 15.3.   Dźeń wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Hózkowskej hornčerni „Baćonjace hnězdo“

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Porchowskej Lehmannec hornčerni

   Jutrowne wiki w Lubinskim Błótowskim muzeju

Sobotu 14.3. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow 3. do 5. lětnika we Wor­klečanskim Don Boskowym domje

  12:00 Debjenje jutrownych jejkow z Beatris Sachse w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Serbske popołdnjo w Hochozy

  19:00 Diskusijne koło Sakska w dialogu pod hesłom „demoSlam“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“– wotprajeny!

  19:30 Koncert ansambla Calmus „Folksongi – Takle­ klinči swět“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ Činohrajneho studija město inscenacije „Dołhož fenki běža“ na hłownym je­wi­šću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Protyka (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 6.3. 19:00 Diskusijny wječor „Wuměłstwo zetka politiku“ w Drježdźanskim wuměłstwowym domje Raskolni­kow na Čěskej hasy

Sobotu 7. a 8.3.   Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 7.3. 10:00 Wulka přehladka orchidejow w Slepjanskim Serbskim­ kulturnym centrumje

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy towarstwa filatelistow „Jutry na pohladnicach a listowych znamkach“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Dźeń archiwow pod hesłom „Wot depeše hač k tweetej“ w Serbskim kulturnym archiwje Budyske­ho Serbskeho instituta

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej­ šuli

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 8.3.   Mjezynarodny dźeń žonow

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje inscenacije „Namrěwstwa dla zawrje­ne“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowske­ho Bratrowstwa w Nowoslicach

Póndźelu 9.3. 19:30 Póstny seminar „Swětłownja abo narowny pomnik­ Boha“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena; přednošujetaj Gregor Giele z Lipska a Tilmann­ Popp z Budyšina na temu „Nowe wino w starych hadźicach? Wjesołe poselstwo a jeho šansy w přicho­dźe“

Protyka (28.02.20)

pjatk, 28. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 28.2. do 1.3.   Kurs wo bibliji w Smochčanskim Domje bi­sko­pa Bena

Pjatk 28.2. 18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Čitanje z fotografom a awtorom Kaijom Kretzsch­merom w Kamjenskej Słodarni

Sobotu 29.2. a 1.3.   Jejka debić wuknyć z Marju Šefrichowej w Nje­bjelčanskim gmejnskim centrumje (stajnje wot 14 hodź.)

Sobotu 29.2. 9:00 Zhromadny dźeń za 1. a 2. lětnik pod hesłom „Nowy spočatk“ we Worklečanskim Don Boskowym domje

  15:00 Wolejbulowy turněr wohnjowych woborow wo pu­ćowanski pokal wjesnjanosty gmejny Ralbi­cy-Róžant w Ralbičanskej sportowni

Sobotu 29.2. 16:00 Serbske dźěćace kino „Šmjatańca w raju bajow“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  18:00 Program Serbskeho folklorneho ansambla Slepo „Daj mi jedno jajko“ w tamnišim Serbskim kultur­nym centrumje

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Moniki Gerdesoweje a Beaty Gruß „Putnikować po Španiskej – z Leóna do Santiaga“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 1.3. 10:00 Dwurěčna namša w Bórkowach

  10:00 Poswjećenje pišćelow na kemšach we Łazowskej cyrkwi

Protyka (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 21.2. 19:00 „Hip. Fancy. Art.“ Modowa přehladka a live-hudźba w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 22.2. 14:00 32. norski ćah k žonjacym póstnicam po Kulowje

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospodźe: Ćeta Monika baje bajku „Njebojazny Jan“

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Markusa Bjeńša „Serb w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 23.2. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Gołkojcach

Póndźelu 24.2. 13:30 Wulki róžowopóndźelny ćah norow po Kulowje

  19:30 Póstnicy k róžowej póndźeli Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Wutoru 25.2. 15:30 Dźeń wotewrjenych duri we Łazowskej šuli

  19:00 Přednošk wo wobhospodarjenju lěsow w suchich časach w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

Protyka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 14. a 15.2.   Dinner-show k dnjej Walentina w Čorno­chołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 18.30 hodź.)

Pjatk 14.2. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda we Wotrowje

  19:00 Dwójna hłójčka w Konječanskej burskej stwě

Sobotu 15.2. 15:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 9. kulturna zyma: Ćeta Monika baje: „Sněho­linka“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Kostimowy swjedźeń na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  19:45 9. kulturna zyma: Dokumentarny film wo Francu Młynku a bjesada wo stawiznach wsy w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 16.2. 10:00 Pućowanje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty „Z rangerom po puću – na slědach bobra při Sprjewi“ – start při Delnjowujězdźanskej cyrkwi

Protyka (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 7.2. 18:00 Informaciske zarjadowanje w Chróšćanskim gmejnskim a kulturnym centrumje wo spěchowanskich móžnosćach za čestnohamtsce skutkowacych

  18:30 Čitanje z Hansom-Jürgenom Schröterom z chorwatskej wječerju w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k 125. narodninam serbske­ho molerja a grafikarja Fryca Latka w Choće­buskej Galeriji Braniborska

  19:00 Předstajenje ruskeho cirkusa na lodźe we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 8.2. 10:00 „Hornčerić z hornčerjom Hamsonom“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 135. zapust w Turjeju (Tauer)

  13:00 Zapust w Tšadowje (Stradow)

  14:00 Čitanje Róže Domašcyneje a předstajenje fotow Jürgena Maćija we wobłuku projekta „Dorfbegräbnis“ w Žitawskim Schillerowym forumje

Protyka (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 31.1. do 2.2.   Koparski turněrowy kónc tydźenja mustwow młodźiny A do F w Radworskej „Slaviji“

Pjatk 31.1. 18:00 Swjedźeń składnostnje 40lětneho wobstaća Workle­čanskeho Don Boskoweho domu; započatk z Božej mšu we Worklečanskej kapałce

Sobotu 1.2. 9:00 Nawi přichoda w Budyskej studijnej akademiji

  15:00 Koncert dobyćerjow Wojerowskeho regionalneho wubědźowanja we wobłuku 57. zwjazkoweho wurisa­nja „Młodźina hudźi“ w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija

  17:00 Swětłowobrazowy přednošk wo stawiznach Hućiny­ w tamnišej wohnjowobornej gratowni

  18:00 1. kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  20:00 Póstnička Sorabije w Lipšćanskim TV-klubje

Wutoru 4.2. 8:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla­ „Zabyty ptači kwas“ we Wojerecach

  10:00 Prózdninski program „Lóštny póstniski čas – wšitko wo camprowanju“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (24.01.20)

pjatk, 24. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 24. do 26.1.   Stawizniska dźěłarnička „Stawiznički za přirodowu a dožiwjensku šćežku“ domizniskeho towarstwa Radiška a biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“

Pjatk 24.1. 18:00 Kulinariski wječor „Najlubše jědźe Awgusta Sylneho“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Knižna premjera LND: Benedikt Dyrlich předstaji 2. dźěl swojeje awtobiografije „Leben im Zwiespalt“ w Drježdźanskim literarnym domje Villa Augustin

  19:00 Nowolětny koncert Heidemarje Wiesnerec w Lipšćan­skim Schumannowym domje

Sobotu 25. a 26.1.   Rjemjeslniske wiki w Choćebuzu

Sobotu 25.1.   Ptači kwas

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho wosadneho zwjazka na Michałskej farje

  11:00 Koncert Rakečanskeho Pawołskeho chóra we Wojerowskim Łužiskim centeru

  16:00 Předstajenje nowych spěwarskich w Slepjanskej narěči „Něnter comy Boga chwalić“ w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 26.1. 10:00 Kwasne wiki w Budyskim hotelu „Best Western“

  15:00 Ptačokwasny program pěstowarnje „Chróšćan kołć“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 17. do 20.1.   Swjedźenske dny składnostnje 600lětneho wobstaća bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach

Sobotu 18.1. 10:00 Bajkojte zarjadowanje za dźěći pod hesłom „Wucho­wajće bajki“ w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje

  10:00  Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

  10:00  Wiki móžnosćow we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospo­dźe: Ćeta Monika baje bajku „Rapuncl“

  20:00 Multimedialna instalacija Jana Bělka z organistom Franzom Danksagmüllerom we wobłuku Mjezynarodnych dnjow Oliviera Messiaena 2020 w Zhorjelskej cyrkwi swj. Pětra

Njedźelu 19.1. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  16:00 Předstajenje inscenacije „Ludźo, njedźiwajće so“ z lajskej dźiwadłowej skupinu Šunow-Konjecy w Nowosličanskej Dinarjec kulturnej bróžni

Póndźelu 20.1. 15:00 600 lět bratstwo swj. Bosćana: Hłowna zhromadźizna bratstwa na Chróšćanskej farje

Srjedu 22.1. 8:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

  10:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

Protyka (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 10. a 11.1.   Kubłanske wiki w Choćebuzu

  20:00 Jolka-swjedźeń w Nuknicy pod hesłom „Sioux tepi­ bozanku“

Njedźelu 12.1. 10:00 Nowolětne pućowanje Róžeńčanskich młodych swójbow

  16:00 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  17:00 Předstajenje inscenacije „Namrěwstwa dla zawrje­ne“ z lajskej dźiwadłowej skupinu Kulowskeho Bratrowstwa w Chrósćicach

Póndźelu 13.1. 19:00 Literarna rozmołwa „Přechody“ w Kamjenskej měšćanskej bibliotece

Wutoru 14.1. 17:00 Dźeń wotewrjenych duri na Ralbičanskej wyšej šu­li

  19:00 Přednošk „Drohotnosće Radeburgsko-Łužničanskeje hole“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Pjatk 17. do 20.1.   Swjedźenske dny składnostnje 600lětneho wobstaća bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND