Protyka (19.05.17)

pjatk, 19. meje 2017 spisane wot:

Pjatk 19. do 21. 5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow w Židźinom

  19:00 Přednošk dr. Pětša Šurmana „Aktiwity Serbow w Błótach“ w Slopišćanskim domje biosferoweho rezerwata

  19:00 Čitanje z Joewom Schäferom na Minakałskim hrodźe

  19:00 Rakečanska Serbska bjesada na Dubiču

Sobotu 20. a 21. 5.  Wustajeńca kaktusow pod hołym njebjom w Grodku (9 do 17 hodź.)

  9:00 Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětniki we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:15 Wukubłanske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

  15:00 Mejemjetanje z programom kapały Horjany w Šešowje

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  18:00 Pólski mejski swjedźeń w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.5. 9:00 Firmowanje w Ralbicach

  9:00 Kołojězba konjacych zapřahow a dźěćacy swjedźeń na Ramnowskim hrodźe

  10:00 Mjezynarodny muzejowy dźeń w Budyskim Serbskim muzeju

  13:00 Muzejowy dźeń w Njeswačidle

  15:00 Mejemjetanje w Smječkecach

  15:00 Wodźenje z Janom Malinkom po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (12.05.17)

pjatk, 12. meje 2017 spisane wot:

Pjatk 12.5. do 14.5.  Němski drastowy dźeń 2017 w Lubinje

   Mjezynarodne knižne wiki w Praze

   Połčničanski měšćanski swjedźeń

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

  20:00 Słowjanska nóc z pólskim piwom w Lipšćanskej kulturnej kofejowni Knicklicht

Sobotu 13.do 15.5.  Halštrowske hornčerske wiki

 13. a 14.5.  Třělcowski swjedźeń w Kinsporku

  8:30 Regionalne wiki w Bórkowach

  9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Ochranowskim ludowědnym muzeju  

  10:00 Dźěłowe zjednoćenstwo mjeńšinowa politika Lěwicy wuradźuje wo kubłanskich prašenjach w Choćebuzu, Hasa młodźiny 14

  11:00 Zahajenje sezony Dešnjanskim muzeju pod hołym njebjom

  11:00 Kapała Horjany hudźi na Drježdźanskim Starym torhošću

  14:00 Serbski superintendent Jan Malink porěči wo knize „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Praskej Hórnikowej knihowni

  14:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskim młodźinskim klubowym domje Ossi

  15:00 Koncert z chórom Lipa w Praskej Valdštejnskej zahrodźe

  17:00 Přepodaće mytow Nysoweho filmoweho festiwala we Varnsdorfskim měšćanskim dźiwadle

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Protyka (05.05.17)

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:

Pjatk 5. do 7.5.  Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

  19:00 Generalna proba za projekt TCM „Serbske jutry“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow w Róžeńće

  20:00 Europski wječor z přednoškom dr. Ulricha Brücknera w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

Sobotu 6. a 7.5.  Přemysłowe wiki Konventa w Lubijskej wikowej hali

  9:30  Dźěłarnička keramiki we Wulkej Dubrawje z Ja­dwigu Lešawic

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  15:30 Duchowny oratorij „Serbske jutry“ w Drježdźanskej katedrali

  18:00 Mejemjetanje we Łuze

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Korčmowy swjedźeń w Budyšinje

Njedźelu 7.5. 10:00 Burske wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  11:00 Wotewrjenje pućowanskeje wustajeńcy „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ w Budyskej Michałskej cyrkwi

  14:00 Rostlinska bursa při Miłočanskej skale

  14:00 Nyšpor z požohnowanjom motorskich w Ralbicach

  14:30 Zahajenje sezony w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe

  15:00 Mejemjetanje w Radworju

  15:00 Nalětni koncert Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra w hali na Budyskim Trělnišću

Protyka (28.04.17)

pjatk, 28. apryla 2017 spisane wot:

Pjatk 28. do 30.4.  Nadkonfesionalna konferenca Momentum Budyskeje wosady Jozuwy w hali na Třělnišću

  18:30 Serbski wječor Budyskeje Młodeje unije w Pančičansko-Kukowskej „Klóšterskej stwičce“ z Dawidom Statnikom

  19:00 Wotewrjenje Drježdźanskeho kulturneho palasta

  19:00 Přednošk we Wojerowskim planetariju wo nalětnim njebju

  19:30 Předstajenje komedije „Sergej“ w Turjeju

  19:30 Wilhelma Buschowy wječor z prof. Wolfom Butterom na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Premjera „Maß für Maß“ w Budyskim NSLDź (w 19 hodź. zawod do hry)

  20:00 Unplugged-koncert ze skupinu Karat w Choćebuskej měšćanskej hali

  20:00 Inscenacija „Faust fetzt“ w Šěrachowskej galeriji Flox

Sobotu 29. a 30.4.  Dźeń wotewrjeneho zahrodnistwa

    Motocrossowe wubědźowanja ADAC MX Masters na Jaworskej Kaponicy

   Sportowy swjedźeń a hudźbne dny na Lückersdorfsko-Gelenauskim sportnišću

  10:00 Nalětnje wiki w Stróži

  10:30 Forum we Wojerowskej Łužiskej hali wo přirodoškitnym projekće we łužiskej jězorinje

  13:00 Rostlinska bursa w Biskopičanskim zwěrjencu

  14:30 Zhromadne zwučowanje za projekt TCM „Serbske jutry“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (21.04.17)

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:

Pjatk 21.4. 19:00 Beneficny koncert z Łutowskim žónskim chórom we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Premjera humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Čitanje „Lubosćinske kuski“ w Budyskej měšćanskej bibliotece

Sobotu  22.4.  Zahajenje sezony na wjacorych městnach łužiskeje jězoriny

  10:00 Casting za Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14.30 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 23.4. 10:00 Nalětnje pućowanje z Wojerec do Lěskeje (zetkanje na Pforzheimskim naměsće)

  14:00 Beneficny nyšpor w Chróšćanskej cyrkwi

  15:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej měšćanskej bibliotece Brigitty Reimann

  16:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na žurli SLA w Budyšinje

  18:00 Předstajenje humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Dešnjanskim hosćencu „Serbski dwór“

  18:00 Zahajenje 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow ze sinfoniskim koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije

Póndźelu 24.4. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda w Kulowje

Protyka (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

Pjatk 14. do 17.4.  Jutry w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wustajeńca jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach (stajnje wot 10 do 17 hodź.)

   Jutrowna wustajeńca w Zabrodskim jutrownojejkowym muzeju (stajnje wot 10 do 17 hodź)

   Jutrowna wustajeńca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutry w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  14:00 Jutrowne třělenje při Lubijskej wěži při hosćencu

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  19:30 Budyska wěžowa krimijowa nóc

Sobotu 15. a 16. 4. 10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  11:00 Debjenje jutrownych jejkow a pokazka křižerja w Budyskej SKI

  15:00 Jutrowny program z folklornej skupinu Sprjewjan a rejwanskej skupinu Smjerdźaca w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Folklorny program „Moja reja“ w Budyskim SLA

  17:00 Jutrowne spěwanje w Čornym Chołmcu

  18:00 Jutrowne trubjenje na Budyskim Hrodźišku

Njedźelu 16.4. 5:00 Jutrowne spěwanje w Rubynje

  5:30 Jutrowne spěwanje před Slepjanskej cyrkwju

Protyka (07.04.17)

pjatk, 07. apryla 2017 spisane wot:

Pjatk 7.4. 19:30 Reformaciski oratorij we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Zakónčacy a mytowanski koncert sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Zahajenje wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 8. a 9.4.  25. jutrowne wiki w Nowej Łuce

   Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

   Srjedźowěkowski swjedźeń při Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wokrjesnej hudźbnej šuli

  14:30 Zhromadne zwučowanje za projekt TCM „Serbske jutry“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ w Choćebuskim Piccolo-dźiwadle

  19:00 Koncert Pije Dobisch & přećelow One-night-band w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 9.4. 10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Křižowy puć młodźiny w Njebjelčicach

Protyka (31.03.17)

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:

Pjatk 31.3. do 2.4.  Regionalne přemysłowe wiki WIR w Kamjencu

  18:00 Přednošk serbskeho krosnowarja Achima Miča „Mjez Hornjej Łužicu a Himalayju“ w Domje wjesneje zhromadnosće Stróža (pola Rakec)

  19:30 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ w Budyskim SLA

Sobotu 1. a 2. 4.  20. jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  8:00 35. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny w hali na Budyskim Třělnišću

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  17:00 Awlowy koncert z twórbami Feliksa Brojerja w Budyskim Schillerowym gymnaziju

  19:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na Drježdźanskim projektnym jewišću w nowym měsće (tohorunja 2. apryla w 20 hodź.)

Njedźelu 2.4. 9:00 Putnikowanje swójbow do Róžanta

  10:00 Swjedźeń tulpow a narcisow we Wochožanskim parku błudźenkow

Protyka (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

Pjatk 24.3. 18:00 Rozmołwa w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ wo přichodźe Koła serbskich spisowaćelow

  19:30 Zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

Sobotu 25.3. a 26.3.  Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny we Wojerecach

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim SKC

  17:00 Wotewrjenje ponowjeneje Worklečanskeje sportoweje hale

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kamjenska kapała Topas hraje w bowlingowym centeru Lessingoweho města

Njedźelu 26.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w ponowjenej Worklečanskej sportowni

  11:15 Přednošk „Luther a reformacija w literaturje“ na Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Čitanje z Křesćanom Krawcom w Pěskečanskim sportowym domje

Protyka (17.03.17)

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

nawěšk

nowostki LND