Protyka (16.12.16)

pjatk, 16. decembera 2016 spisane wot:

Sobotu 17.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk w Radworskim „Słodeńku“

  16:00 Hłowna zhromadźizna rejwanskeje skupiny Smjerdźaca z bilancu lěta w Smjerdźečanskim kulturnym domje

  17:00 Adwentny koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi

  18:00 Adwentne wiki w Radworju

  19:45 Čitanski wječor ze spisowaćelom Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 18.12. 10:00 Zymska rejwanska gala „Rjana Wasilisa“ (hóstne předstajenje) w Budyskim NSLDź

  13:00 Wosebite wodźenje po hodownej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwent na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  15:30 Klankodźiwadło NSLDź „Dźěći kralow“ w Slepjanskim SKC

  16:00 Beneficny koncert w Chróšćanskej cyrkwi za projekt w Africe

  16:00 Adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Patoržicy blisko“ na žurli SLA w Budyšinje

Póndźelu 19.12. 9:00 Posedźenje planowanskeho zwjazka Hornja Łužica - Delnja Šleska w Zhorjelcu

  10:00 Předstajenje NSLDź „Tischlein, deck dich“ we Łužničanskej (Laußnitz) zakładnej šuli

Protyka (09.12.16)

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 9.12. do 11.12.  Teschenske wiki na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću

  18:00 Mytowanje dobyćerjow wubědźowanja župow Krabat 2.0 w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Krabat 2.0 w Budyskim Serbskim muzeju

Sobotu 10.12. 10:30 Swjedźenske zarjadowanje k 300. róčnicy załoženja Sorabije Lipsk

  14:00 Adwentny spectaculum při Kamjenskej słodarni

  14:00 Předstajenje hodowneho dźiwadłoweho krucha w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 „Joločka – mała jědlenka“ – němskorěčne dźiwa­dłowe předstajenje dźěći za dźěći w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Dźěćace kino z trikowym filmom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  17:00 Adwentne spěwanje z Łazowskim muskim chórom na dohodownych wikach we Łazu

  19:30 Balet Serbskeho ludoweho ansambla „Wobliča lubosće – Le sacre du Printemps“ na žurli SLA

  19:30 Adwentny koncert z ansamblom Singklang w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:45 Přednošk w Chróšćanskej putniskej hospodźewo       putnikowanju po italskim puću Via Francigena

Njedźelu 11.12. 10:00 Předstajenje hodowneho dźiwadłoweho krucha w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (02.12.16)

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 2.12. a 3.12.  Adwentne wiki w bróžni Pančičansko-Kukowskeho klóštra Marijineje hwězdy

Sobotu 3.12. 9:00 Adwentne wiki w Kulowje

  9:00 Wuradźowanje iniciatiwy Serbski sejm w Njebjelčicach

  14:00 Ćišćanske adwentne wiki

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  16:00 Klankodźiwadłowe předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Drježdźanskej Waldorfskej šuli

  16:00 Dohodowny koncert Serbskeje zakładneje šule Ralbicy w tamnišej sportowni

  19:30 Beneficny koncert muskeje spěwneje skupiny PoŠtyrjoch w Jasčanskej Rynčec bróžni

Njedźelu 4.12. 10:00 Poprjančkipječenje za dźěći w Rěčicach

  14:00 Adwentny hermank ze Slepjanskim serbskim dźěćetkom při cyrkwi w Slepom

  15:00 Swójbne popołdnjo wokoło fotografije pod hesłom „To smy my! Nowe foto za swójbny album“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Adwentny nyšpor Radworskeje wotnožki Budyskeje hudźbneje šule w Minakałskej cyrkwi

  16:00 Adwentne wiki we Worklecach

Póndźelu 5.12. 18:00 Zarjadowanje na temu „Kak kriminelna je Sakska“ w Budyskej statnej studijnej akademiji

  19:00 Mikławšowy volleyballowy turněr w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (25.11.16)

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 25.11. 19:30 Přednošk w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wo arabskej a islamskej kultura w Němskej

Sobotu 26.11. 9:00 Adwentne paslenje na Ladušec burskim statoku w Chrjebi

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  14:00 Adwentne wiki Radworskeje wyšeje šule

  14:00 Adwentne wiki w Brětni-Michałkach

  15:00 Adwentne popołdnjo w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“

  16:00 Doadwentne čitanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Domowinskeje skupiny Ćisk z Jurjom Kochom w Ćišćanskej wohnjowej woborje

  19:00 33. schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:45 Přednošk Aleksandera Nuka „El camino. 800 km prěki přez Španisku. Wot Pamplony hač do Santiaga de Compostela a dale do Finisterre, na kónc swěta ....“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.11. 10:00 Adwentne wiki na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  14:00 Prěni adwent na Trjebinskim Šusterec statoku z pječenjom poprjancow

  14:00 Adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Adwentnička seniorow w Sulšečanskim kulturnym domje

  15:00 Adwentne spěwanje w Dešnjanskej cyrkwi

Protyka (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 18.11. 19:00 Nakupowanska nóc w Kamjencu

  19:30 SLA předstaji w Budyskim Serbskim muzeju mišterske twórby chóroweje hudźby

Sobotu 19.11. 9:00 Wustajeńca adwentneje pychi w Holešowskim Pěčkec zahrodnistwje

  14:00 Dožiwjenski dyrdomdej za swójby na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  19:00 142. schadźowanka w Budyskej „Krónje“

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Njedźela 20.11. 10:00 Adwentna wustajeńca we Worklečanskim wobchodźe za floristiku

  10:00 Snobjed a diskusija „SorbFutureLab“ wo přichodźe Serbow w Budyskej Rörhrscheidtowej bašće

  16:00 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Haslowje

Wutoru 22.11. 10:00 Přednošk „Wjerch Pückler a Serbja“ w Choćebuskim Serbskim domje

Srjedu 23.11. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Měšćanskim muzeju na Dwórnišćowej

Protyka (11.11.16)

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 11.11. 20:00 Přednošk we Wojerowskim wobydlerskim centrumje wo potajnosćach rěče ćěła

Sobotu 12.11. 9:00 Klawsurne zarjadowanje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Njebjelčicach

  13:30 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Kulowskim Koberec młynje

  14:00 Premjera filmoweje dokumentacije Załožby za serbski lud w Choćebuskim Obenkinje

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom w Bukecach

  15:00 Swójbne popołdnjo Budyskeje župy w Rakečanskej Pawołskej šuli

  16:30 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  17:00 Klankodźiwadłowe předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  19:30 Wólby noweho karnewaloweho princa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 13.11. 15:00 Knižna premjera „Marka, Janko, pójtaj won!“ za swój­by w Nowosličanskej Dinarjec bróžni

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim folklornym ansamblom Wudwor a Přezpólnymi w Bukečanskej Wjesnej hospodźe

Protyka (04.11.16)

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 4. do 6.11.  Poprjancowy hermank w Połčnicy

  19:00 Młodźinski forum we Worklečanskim Don Boskowym domje

Sobotu 5.11. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Bóščanskej Barchmannec hornčerni (tež 6.11.)

  10:30 Zjawne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  16:00 Nakupowanska nóc Romantica w Budyšinje

  15:00 Koncert Delnjoserbskeho gymnazija a SLA w awli Choćebuskeho gymnazija

  17:00 Spominanje na w Jemenje zawlečenu Hentschelec swójbu w Budyskej Michałskej cyrkwi

  17:30 Zjawna baletna proba SLA we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica w Budyskim SLA

  19:00 Běrnowy bal na Horach pola Wojerec

  19:00 Nazymski koncert z Přezpólnymi w „Rogowskim karanu“

  19:30 Předstajenje NSLDź „Do dźěła zdar!“ na Radebeulskich krajnych jewišćach

  19:30 Koncert wokalneho wuměłstwa ze Słowjenskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Koncert ze skupinu Bell, Book & Candle w Slepjanskim SKC

Njedźelu 6.11.  Mjezynarodne rańše piwo w Kulowje

  11:00 Běrnowy swjedźeń w Droždźiju

  14:30 Kofejpiće a nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan we Worklečanskim hosćencu

Protyka (28.10.16)

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Pjatk 28.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń domizniskeho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert z Wudworskim folklornym ansamblom a skupinu Přezpólni na Smolic statoku w Hórkach

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chrósćicach

Sobotu  29.10. 10:00 Ratarska wustajeńca w Lubijskej wikowej hali

  15:30 Přednošk dr. Lubiny Malinkoweje k Ochranowskemu hibanju w młodźinskim klubje Komorow (pola Rakec)

  17:00 Koncert za trompetu a pišćele w Dubčanskej (Daubitz) ewangelskej cyrkwi

  19:00 SLA předstaji oratorij „Žně“ w Kulowskej cyrkwi

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Lejnje

  19:30 Jewišćowy bal w NSLDź – zhromadnje z orchestrom SLA (tež 30.10.)

  19:30 Nazymske reje w Šešowje

  20:00 Halloweenowy swjedźeń z kostimami ze skupinu Los Banditos w Budyskim Kamjentnym domje

  20:00 Amaterski filmowy swjedźeń we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

  21:00 Halloween-party w Chrósćicach

Njedźelu 30.10. 10:00 Politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  10:00 Kolesowanske wubědźowanje w Radworju

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim muskim chórom Delany na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Protyka (21.10.16)

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

Pjatk 21.10. 19:00 Kermuška dekanatneje młodźiny w Chrósćicach

  19:00 Kulowska nakupowanska nóc

Sobotu 22.10. 9:00 Fachowa kubłanska konferenca w Chrósćicach

  11:00 Oktoberski swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Popowy a soulowy koncert z „Die Herrmann“ w Slepjanskej cyrkwi

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ we Worklecach

Njedźelu 23.10. 11:00 Čitanje z Jurjom Kochom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe (wot 10 hodź. poskićuja snědań)

  15:30 Nazymski koncert z Přezpólnymi we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

  17:00 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu Delany

Póndźelu 24.10. 9:00 5. žonjacy dźeń strowoty pod hesłom „Ně k namocy přećiwo zbrašenym žonam“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 25.10. 19:00 Zwučowanje hotowanja družki na Kulowskej starej šuli

Srjedu 26.10. 18:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Wotmolowane“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Zjawna bjesada k temje „Fotografija jako dokument a dopomnjenka“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Literarno-hudźbne zarjadowanje z Jurjom Kochom a Matthiasom Kießlingom „Windrad auf dem Dach“ w Choćebuskim měšćanskim muzeju

Protyka (14.10.16)

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

Pjatk 14.10. 19:00 Nowy folklorny program SLA „Moja reja!“ w Choćebuskim dźiwadle Piccolo

Sobotu 15.10. 9:00 Wułójenje rybow při Ballackec haće w Złyčinje

  13:00 Nazymski swjedźeń w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:30 Kirbsowy swjedźeń w Sepicach

  18:00 Ludowy swjedźeń na Trjebinskej Reinertowej ranch

  19:30 Premjera inscenacije „Do dźěła zdar!“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 „Nóc zynkow“ w sydom Budyskich wěžach

  20:00 Rockowa nóc z electrona´73 w Kamjenskim bowlingowym centrumje

Njedźelu 16.10. 10:00 Kermušne wiki w Slepjanskim SKC

  11:30 Dźiwadźelnik Rainer Gruß čita na česć Jurja Brězana we Wojerowskim hrodźe

  16:00 Folklorny program „Moja reja!“ w Budyskim SLA                   

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Migranća w tysaclět­nym Budyšinje“ w Budyskim měšćanskim muzeju na Žitnych wikach

  17:00 Klankodźiwadło Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin: „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Radworskim Słodeńku

  17:00 Serbska inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Radworskej Meji (k tomu dźiwadłowa pěstowarnja w Słodeńku)

Wutoru 18.10. 17:00 Přednošk „Kajke běchu něhdy Wojerecy“ we Wojerowskim měšćanskim muzeju

Srjedu 19.10. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND