Protyka (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 20.-22.5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

Sobotu 21.5. 11:00 Dźeń spěchowanja městow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Bursa za wuměnu rostlin při Miłočanskej skale

  14:00 Wubědźowanje modelowych awtow na Lětońskim lětanišću

  15:00 Mejski swjedźeń z kapału Horjany w Šešowje

  20:00 Openair Island-fever na Worklečanskej kupje

Njedźelu 22.5. 9:00 Putnikowanje serbskeje dekanatneje młodźiny do Róžanta

  10:00 Burske wiki w Koćinje

  14:00 Mjezynarodny dźeń muzejow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Mejemjetanje w Šunowje

  15:30 Nalětni koncert chóra Lipa na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w Pančicach-Kukowje

  16:00 Předstajenje inscenacije Serbskeho ludoweho ansambla „Překlepana liška“ za cyłu swójbu z kofejom a tykancom w Budyskim SLA

Wutoru 24.5. 14:00 16. srjedźostawski dźeń w Biskopicach

  18:30 Přednošk a diskusija w Budyskim Kamjentnym domje wo wobydlerskich protestach a populizmje

  19:00 Knižna prezentacija biografije prof. Dietricha Šołty wo Jurju Brězanu w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 25.5. 16:00 Předstajenje kadra wobeju serbskeju wubrankow w Njebjelčicach – po tym testowa hra muži

Pjatk 27. do 29.5.  1014. Budyske nalěćo 

Protyka (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 13. do 16.5.  Swjatkowny swjedźeń w Šćeńcy

   52. parkowy a kćenjowy swjedźeń w Kromoli

  20:00 Błótowska bajowa nóc SLA „Lesć“ w Bórkowach (tohorunja 14. a 15. meje w 20 hodź.)

  20:00 Jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.5.  Wjesny swjedźeń w Brěžkach

   Wjesny swjedźeń w Pěskecach

  10:00 Akcija Kunst:offen w Jas čanskej Kaczmarec kowarni

  14:30 Nalětnje spěwanje Rakečanskeho žonjaceho chóra w Psowjach

  20:00 Koncert wuchodoněmskich rockowych legendow na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 15.5. 10:00 Swjatki w Ramnowskim baroknym hrodźe z wodźenjom a koncertami

  15:00 Swjatkowny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00 Mejemjetanje w Sernjanach

  15:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki. Pisane serbske jutrowne jejka“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 16.5. 9:00 Putniska Boža mša w Róžeńće

  11:00 Dźeń młynow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Zakop koparskeho turněra wjesnych mustwow w Pěskecach

Wutoru 17.5. 17:00 Pólski mejski swjedźeń Majówka w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wobydlerska zhromadźizna w Lejnjanskim hosćencu wo wutwarje statneje dróhi S 100

Protyka (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 06. do 08.05.  Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

   23. měšćanski swjedźeń w Połčnicy

Sobotu 07. a 08.05.     13. hornčerske wiki w Halštrowje

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri z wodźenjom po Ochranowskim ludowědnym muzeju

  10:00 Dźěłarnička „delikatesy z dźiwich zelow“ w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

  13:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Rakojdach

  13:00 Putnikowanje staršich a chorych ludźi ze serbskich wosadow do Róžanta

  14:00 Wěžowa akcija „Kun(s)TurmBunt“ – wodźenje po dźewjeć­ Budyskich wěžach

  14:00 Hašenske wubědźowanje wohnjowych woborow wo Halštrowski pokal w Debricach (Döbra)

  15:00 Koncert k dnjej maćerje ze skupinu Erbschleicher w Slepjanskim SKC

  15:00 Mejemjetanje we Łuze

  15:30 Mejemjetanje w Ćisku

  17:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:30 Předstajenje inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću NSLDź

  20:00 Korčmowy swjedźeń w Budyšinje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 08.05. 9:00 Dźeń maćerje w Małowjelkowskim błudźišću

  14:00 Mejemjetanje w Koslowje z kapału Horjany

  14:30 Wotewrjenje sezony na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  15:00 Mejemjetanje w Radworju

  17:00 Mejski nyšpor TCM w Róžeńće

Protyka (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 29.4. 19:00 Koncert mytowanych sakskeho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ we Wojerowskim hrodźe

  20:00 „Co wóstanjo?“ – Baletny wječor SLA w Choće­buskim dźiwadle Piccolo

Sobotu 30.4.  Nalětni swjedźeń w Złym Komorowje

  10:00 Keramiska dźěłarnička z Jadwigu Lešawic na temu „Krabat“we Wulkej Dubrawje

  14:00 Chodojtypalenje Sorabije w Lipsku

  17:00 Chodojtypalanje w Hodźiju

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Franc Assi­siski“ w Kamjenskim sakralnym muzeju

  17:00 Koncert SLA „Hudźbne drohoćinki ze Sakskeje a Ital­skeje“ w Drježdźanskim Pianosalonje 

  19:00 Kulinariske kino we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

Njedźelu 01.05. 9:00 Łužiski kćenjowy běh podłu Kamjenskeje Pastwineje hory

  10:00 Kolesowanska wuprawa turistiskeho předewzaća „Kraj & ludźo“, mjez druhim do Ćisowa

  10:00 Burske wiki w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej wohnjowobornej straži w Strowotnej studni

  10:00 Wodźenje po zornowcowej wsy Zemicach-Tumicach

  10:00 Dworowy swjedźeń na Jitkowskim Helmec statoku

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (22.04.16)

pjatk, 22. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 22.4. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Iris Brankačkoweje a Sophije Natuškec w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:30 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w Lipšćanskej měšćanskej bibliotece

Sobotu 23.4. 10:00 Zahajenje dnjow Łužiskeje jězoriny w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 24.4.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  10:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Wiki přirody w Stróži

  10:00 Lěsny dźeń w Pěskecach

  11:00 Nalětni swjedźeń na Ćiskowskim statoku

  11:00 Dźeń piwa w Kulowskej piwarni

  14:00 Wopomnjenske zarjadowanje za fararja Herberta Nowaka w Delnjoserbskim gymnaziju

  14:00 Wodźenje „Tradicije a ludowe wuměłstwo Serbow“ na Patokec statoku na Horach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  15:00 Ekskursija po Lipju w Pančicach-Kukowje

  15:00 Pućowanje po Delnjowujězdźanskim parku

  19:00 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w SLA

Njedźelu 24.4. 10:00 Swjatočna Boža mša k 300lětnemu jubilejej w Sulšečanskej kapałce

Protyka (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Sobotu 16.4. 14:00 Serbske popołdnjo w Hochožanskim hosćencu

  15:00 Dźěłarnička župy „Michał Hórnik“ wo hotowanju družki na Chróšćanskej farje

  19:00 Beneficny nalětni bal Domu biskopa Bena w Njeswačanskim hosćencu

  19:00 Drastowy bal składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa Pśeza w Škodowje

Njedźelu 17.4. 15:00 Dźeń Jurja Brězana w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  17:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  18:00 Zahajenje 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow we „Łužiskej hali“

Wutoru 19.4. 9:30 Šulerski koncert SLA „Klinčace hudźbne stawi­zny“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy z twórbami serbskich gymnaziastow w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 20.4. 10:00 Šulerski koncert SLA „Wot dudow hač k tarakawje“ na žurli SLA

  15:00 Předstajenje knihi „Schlagwort wendisch“ w Bórkowskim „Steffens Geschichtsstübchen“

  19:00 Koncert z twórbami serbskich komponistow we wobłuku 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow na Wojerowskim hrodźe

Protyka (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 8.4. 20:00 Openstage-jamsession – Zhromadne hudźenje w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 9.4. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim jastwje

  9:00 Kónčne wurisanje čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ w Budyskej Smolerjec kniharni

  17:00 Nalětni program 1. serbskeje kulturneje brigady na žurli Budyskeje piwarnje

  19:00 Koncert „Wobkuzłaca klasika“ z orchestrom SLA a ze solistomaj w Hornjej Hórce

  19:30 Komorny koncert z ansamblom Bento w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.4. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  14:00 Popołdnjo bikerow z nyšporom w Ralbicach

  15:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Kulowskeho Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Radworskej „Meji“

  16:00 Koncert „Fernweh IV“ na Wojerowskim hrodźe

  16:30 Nalětni program 1. serbskeje kulturneje brigady w Ćišćanskim hosćencu „K Zelenemu wěncej“

  17:00 „Wobrazy nalěća“ – swjedźeń wuměłstwow w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Wutoru 12.4. 19:00 Posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady

Srjedu 13.4. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy wobrazow Ralfa Buttkera w Slepjanskim kulturnym centrumje

Protyka (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk  01.04.  Zahajenje lěušeje sezony w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

   Zahajenje wodosportoweje sezony při Bjerwałdskim jězoru

   Europske dny ručneho wuměłstwa w Hornjej Łužicy ( hač do 3. apryla)

  19:00 Wernisaža wustajeńcy grafitijoweho wuměłstwa „Aufstrich“ w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert „Wobkuzłaca klasika“ z orchestrom SLA a solistomaj na žurli SLA

  19:30 Čitanje z Gregorom Gysijom a Friedrichom Schorlemmerom w Budyskim NSLDź

  19:30 Premjera komedije NSLDź „Do źěła – no chop“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

Sobotu 02.04. 9:30 Lětne schadźowanje Hornjołužiskeje přirodoslědźenskeje towaršnosće w Kamjenskej radnicy

  10:00 Bursa wozdobnych rybičkow we Wojerowskej Łužiskej hali

  11:00 Zahajenje předpředanje zastupnych lisćikow Budyskeho lětnjeho dźiwadła w NSLDź

  13:30 Start sezony Kulowskich bikerow při Dubrjenskim klubowym domje

  18:00 Ekskursija „Woclowe giganty w nocy“ we Wjelčanskim wopytowarskim centrumje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w Budyskim NSLDź

  20:00 House Brawl XI – Metalowy koncert w Budyskim Kamjentnym domje

Protyka (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Štwórtk 24.03. 19:30 Wulkodubrawska gmejnska rada we wohnjowobornym depoće

  19:30 Němskorěčna inscenacija „Mój wuměrjeny kraj“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Beneficny koncert chórow Lessingoweho gymnazija we Wojerowskej Łužiskej hali

Pjatk 25. do 28.03.  „Jutrowna para“ – jězby z Mužakowskej železnicu 

   Debjenje jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach­ (wšědnje wot 10 do 18 hodź.)

  10:00 Bursa a małe wiki w Zabrodskim Muzeju jejkow

  10:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutrowne wiki a bursa w Grodkowskim Delnjoserbskim domizniskim muzeju

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  11:00 Jutrowne wiki na Lědach

  14:00 Wosebite wodźenje „Pasion a křižowanje“ po Ober­lichtenauskej bibliskej zahrodźe

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  16:00  „Stabat mater“ z Nowej Łužiskej filharmoniju w Lubijskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Pasionska hudźba „Stabat mater“ z Feliksom Brojerom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 26.03. 10:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 18.03. 19:00 Hłowna zhromadźizna župy Delnja Łužica w Žiwižanskim Hartnikojc hosćencu

  19:00 Čitanje z Harryjom Frischke „Eine Familiensaga aus der Struga-Provinz“ w Slepjanskim SKC

  19:00 Wosebity koncert SLA składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja we Łazowskej cyrkwi

  19:00 „Čitanske jewišćo“ w Kamjenskim Safeclubje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w NSLDź

  19:30 Kamenz can Dance – Projekt za dźěći a młodostnych w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Warmup-koncert we wobłuku wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 19. a 20.03.  Grodkowski nalětni swjedźeń

  10:30 24. jutrowne wiki w Nowołučanskim Wjesnym hotelu­ (tež 20. měrca)

  13:00  Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Lětny koncert bubnarjow hudźbneje šule w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  14:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy fotow Rolfa Dvoraceka w Budyskim muzeju

  16:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND