Protyka (13.01.17)

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 13.1. 18:00 Dźeń wotewrjenych duri na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

  19:00 Hłowna zhromadźizna dobrowólneje wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow w Konječanskej burskej stwě

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.1. 10:00 Swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku

  13:30 Kubłanski wjeršk iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Budyskim Kamjentnym domje

  15:00 Grit Striese rěči wo plahowanju jabłukow na sadowcowych łukach w Hornjej Łužicy w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Jědźk a lěnjoch“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  19:45 Koncert z Drježdźanskej skupinu Soulmama & friends w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 15.1. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z mytowanjom do­byćerjow literarneho wubědźowanja LAUSITZEN na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje

Protyka (06.01.17)

pjatk, 06. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 6.1. 18:00 Ekumeniske kemše k zahajenju jubilejnehjo lěta reformacije w Sakskej w Budyskej tachantskej cyrkwi­

Sobotu 7.1. 10:00 Halowy koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowni

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim křesćanskim gymnaziju Johanneum

  14:00 Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda w Chrósćicach

  19:30 Předstajenje NSLDź „Mein vermessenes Land“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  19:45 Přednošk „Łužiske zwěrjata jako filmowi starojo“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 8.1. 10:30 38. Wojerowski nowolětny běh – start w sportowym forumje

  13:00 Nowolětne płuwanje „Early blackbird“ w Hózku

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišej cyrkwi

  19:30 Wulka gala operety na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Póndźelu 9.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  18:00 Budyska akademija w słucharni statneje studijneje akademije na Lubijskej dróze

Wutoru 10.1. 16:30 Wuradźowanje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  19:00 Wodźenje po wustajeńcy wo achatach w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Protyka (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 30.12. 19:00 Hodowny koncert chóra Meja z rejemi w Radworskej „Meji“

Sobotu 31.12. a 1.1.  Wokrjesna přehladka rasowych nukli w Chróšćanskej „Jednoće“ 

  9:30 50. silwesterske běhi w Budyskim Humboldtowym haju

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli SLA w Budyšinje (tež 19.30 hodź.)

  19:00 Rozpominanski nyšpor w Baćońskej cyrkwi

Srjedu 4.1.2017 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Štwórtk 5.1. 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Pjatk 6.1. 18:00 Zahajenje Lutherskeho lěta sakskeje krajneje cyrkwje w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Sakske statne knježerstwo zahaji jubilejne lěto „500 lět reformacija“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 7.1. 10:00 Koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowej hali

Protyka (23.12.16)

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Sobotu  24.12. 14:00 Předstajenje bajki Goldene Gans we Wojerowskej Łužiskej hali (tohorunja 16 hodź.)

  15:30 Předstajenje hodowneje stawizny w Róžeńčanskej cyrkwi

  17:00 Boža nóc ze swěčkowym ćahom w Kumwałdźe

  18:00 Hosiana-spěwanje na Kamjenskim torhošću

Njedźelu 25.12. 10:30 Hodowne kemše z ćěkancami w Budyskim NSLDź

Póndźelu 26.12. 8:30 58. hodowna kopańca w Budyskim Humboldtowym haju

  9:30 Hodowna Boža słužba w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi, kotruž wobrubi orchester Serbskeho ludoweho ansambla

  10:00 Wotběhanje hodowneje husycy při Němskopazličanskim haće

Wutoru 27.12. 10:00 Bursa za nawrótnikow na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada

  16:00 Swójbny koncert: „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

  16:30 Interny halowy koparski turněr Sokoła Ralbicy/Hórki w Ralbičanskej sportowni

  17:00 Blidotenisowy wječor w Konječanskim towarstwowym domje Delany

  20:00 Punkrock Fever w Nukničanskej Barace

Srjedu 28.12. 19:30 Inscenacija „Wir sind keine Barbaren“ w NSLDź

Štwórtk 29.12. 18:00 Klasiski balet „Kołpjowy jězor“ w Lubijskim zarjadowanskim parku

  20:00 Koncert z The Gospel People w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Protyka (16.12.16)

pjatk, 16. decembera 2016 spisane wot:

Sobotu 17.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk w Radworskim „Słodeńku“

  16:00 Hłowna zhromadźizna rejwanskeje skupiny Smjerdźaca z bilancu lěta w Smjerdźečanskim kulturnym domje

  17:00 Adwentny koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi

  18:00 Adwentne wiki w Radworju

  19:45 Čitanski wječor ze spisowaćelom Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 18.12. 10:00 Zymska rejwanska gala „Rjana Wasilisa“ (hóstne předstajenje) w Budyskim NSLDź

  13:00 Wosebite wodźenje po hodownej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwent na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  15:30 Klankodźiwadło NSLDź „Dźěći kralow“ w Slepjanskim SKC

  16:00 Beneficny koncert w Chróšćanskej cyrkwi za projekt w Africe

  16:00 Adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Patoržicy blisko“ na žurli SLA w Budyšinje

Póndźelu 19.12. 9:00 Posedźenje planowanskeho zwjazka Hornja Łužica - Delnja Šleska w Zhorjelcu

  10:00 Předstajenje NSLDź „Tischlein, deck dich“ we Łužničanskej (Laußnitz) zakładnej šuli

Protyka (09.12.16)

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 9.12. do 11.12.  Teschenske wiki na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću

  18:00 Mytowanje dobyćerjow wubědźowanja župow Krabat 2.0 w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Krabat 2.0 w Budyskim Serbskim muzeju

Sobotu 10.12. 10:30 Swjedźenske zarjadowanje k 300. róčnicy załoženja Sorabije Lipsk

  14:00 Adwentny spectaculum při Kamjenskej słodarni

  14:00 Předstajenje hodowneho dźiwadłoweho krucha w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 „Joločka – mała jědlenka“ – němskorěčne dźiwa­dłowe předstajenje dźěći za dźěći w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Dźěćace kino z trikowym filmom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  17:00 Adwentne spěwanje z Łazowskim muskim chórom na dohodownych wikach we Łazu

  19:30 Balet Serbskeho ludoweho ansambla „Wobliča lubosće – Le sacre du Printemps“ na žurli SLA

  19:30 Adwentny koncert z ansamblom Singklang w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:45 Přednošk w Chróšćanskej putniskej hospodźewo       putnikowanju po italskim puću Via Francigena

Njedźelu 11.12. 10:00 Předstajenje hodowneho dźiwadłoweho krucha w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (02.12.16)

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 2.12. a 3.12.  Adwentne wiki w bróžni Pančičansko-Kukowskeho klóštra Marijineje hwězdy

Sobotu 3.12. 9:00 Adwentne wiki w Kulowje

  9:00 Wuradźowanje iniciatiwy Serbski sejm w Njebjelčicach

  14:00 Ćišćanske adwentne wiki

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  16:00 Klankodźiwadłowe předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Drježdźanskej Waldorfskej šuli

  16:00 Dohodowny koncert Serbskeje zakładneje šule Ralbicy w tamnišej sportowni

  19:30 Beneficny koncert muskeje spěwneje skupiny PoŠtyrjoch w Jasčanskej Rynčec bróžni

Njedźelu 4.12. 10:00 Poprjančkipječenje za dźěći w Rěčicach

  14:00 Adwentny hermank ze Slepjanskim serbskim dźěćetkom při cyrkwi w Slepom

  15:00 Swójbne popołdnjo wokoło fotografije pod hesłom „To smy my! Nowe foto za swójbny album“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Adwentny nyšpor Radworskeje wotnožki Budyskeje hudźbneje šule w Minakałskej cyrkwi

  16:00 Adwentne wiki we Worklecach

Póndźelu 5.12. 18:00 Zarjadowanje na temu „Kak kriminelna je Sakska“ w Budyskej statnej studijnej akademiji

  19:00 Mikławšowy volleyballowy turněr w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (25.11.16)

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 25.11. 19:30 Přednošk w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wo arabskej a islamskej kultura w Němskej

Sobotu 26.11. 9:00 Adwentne paslenje na Ladušec burskim statoku w Chrjebi

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  14:00 Adwentne wiki Radworskeje wyšeje šule

  14:00 Adwentne wiki w Brětni-Michałkach

  15:00 Adwentne popołdnjo w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“

  16:00 Doadwentne čitanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Domowinskeje skupiny Ćisk z Jurjom Kochom w Ćišćanskej wohnjowej woborje

  19:00 33. schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:45 Přednošk Aleksandera Nuka „El camino. 800 km prěki přez Španisku. Wot Pamplony hač do Santiaga de Compostela a dale do Finisterre, na kónc swěta ....“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.11. 10:00 Adwentne wiki na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  14:00 Prěni adwent na Trjebinskim Šusterec statoku z pječenjom poprjancow

  14:00 Adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Adwentnička seniorow w Sulšečanskim kulturnym domje

  15:00 Adwentne spěwanje w Dešnjanskej cyrkwi

Protyka (18.11.16)

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 18.11. 19:00 Nakupowanska nóc w Kamjencu

  19:30 SLA předstaji w Budyskim Serbskim muzeju mišterske twórby chóroweje hudźby

Sobotu 19.11. 9:00 Wustajeńca adwentneje pychi w Holešowskim Pěčkec zahrodnistwje

  14:00 Dožiwjenski dyrdomdej za swójby na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  19:00 142. schadźowanka w Budyskej „Krónje“

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Njedźela 20.11. 10:00 Adwentna wustajeńca we Worklečanskim wobchodźe za floristiku

  10:00 Snobjed a diskusija „SorbFutureLab“ wo přichodźe Serbow w Budyskej Rörhrscheidtowej bašće

  16:00 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Haslowje

Wutoru 22.11. 10:00 Přednošk „Wjerch Pückler a Serbja“ w Choćebuskim Serbskim domje

Srjedu 23.11. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Měšćanskim muzeju na Dwórnišćowej

Protyka (11.11.16)

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:

Pjatk 11.11. 20:00 Přednošk we Wojerowskim wobydlerskim centrumje wo potajnosćach rěče ćěła

Sobotu 12.11. 9:00 Klawsurne zarjadowanje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Njebjelčicach

  13:30 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Kulowskim Koberec młynje

  14:00 Premjera filmoweje dokumentacije Załožby za serbski lud w Choćebuskim Obenkinje

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom w Bukecach

  15:00 Swójbne popołdnjo Budyskeje župy w Rakečanskej Pawołskej šuli

  16:30 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  17:00 Klankodźiwadłowe předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  19:30 Wólby noweho karnewaloweho princa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 13.11. 15:00 Knižna premjera „Marka, Janko, pójtaj won!“ za swój­by w Nowosličanskej Dinarjec bróžni

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim folklornym ansamblom Wudwor a Přezpólnymi w Bukečanskej Wjesnej hospodźe

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND