Protyka (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  19:00 Hornjołužiski wječor we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga

Sobotu 22. a 23.08.  11. transNaturala při Bjerwałdskim jězoru 

   Witanje šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Jubilejny swjedźeń w Budyskej Röhrscheidtowej kupjeli w Strowotnej studni

  14:00 Łapanje kokota w Janšojcach, Mosće, Strobicach a Žylowje

  18:00 Beneficny koncert Kamjenskeje kapały Regend na sportnišću w Sprjejcach

  19:30 Zahajenski koncert k swjedźenskemu tydźenjej        składnostnje 700lětneho wobstaća Bórkowow     w tamnišej cyrkwi

  19:30 Pišćelowy koncert w ewangelsko-lutherskej cyrkwi w Budestecach

Njedźelu 23.08. 9:30 Wotewrjenje wustajeńcy wuměłcow z KolÍna w Kamjenskim Měšćanskim dźiwadle

  11:00 9. dujerski swjedźeń w Janšojcach

  14:00 „Dźeń tomatow“ w přirodoškitnej staciji w Bjedrichecach

  15:00 10. swójbny swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa na Hórčanskim sportnišću

  15:00 Zakónčenje „lětnjeho kofeja“ w Małowjelkowskej zahrodźe Domu sotrow z Jensom Pflugom

  17:00 Dujerski koncert z KolÍnskim dujerskim orchestrom na Němskopazličanskim sportnišću

Protyka (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 14.–16.08.  Diversity-festiwal w Budyšinje a Radworju 

   Dźeń konja w Chwaćicach

  19:30 „Fantazije panoweje pišćałki“ – koncert při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15. a 16.08.  Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

   Patronatny swjedźeń w Kulowje  

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim zastaranskim centrumje za wóčne chorosće

  10:00 11. łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Łapanje kokota w Rogoznje, Mosće a Hochozy

  14:00 6. zabiwanje kokota na Górach  

  19:00 „W swětle tysac swěčkow“ w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe

  19:30 Finalny koncert mjezynarodneho hudźbneho lěća na Zhorjelskim Delnim torhošću

  20:00 Festiwal Black Raven we Wojerowskim Irish pubje Njedźelu 16.08. 11:15 Wotewrjenje wustajeńcy „Hornjołužiske hrody“ w Kinsporskej ewangelskej cyrkwi

  14:30 Zelowy swjedźeń w Pančicach-Kukowje

Wutoru 18.08. 9:00 Dźěćaca olympiada we Wojerowskej Jahnowej sportowni

  11:00 Paslenje za dźěći w Dešnjanskim muzeju

Srjedu 19.08. 19:00 Zhromadne spěwanje w Bukečanskej cyrkwi

Štwórtk 20.0814:00 Prózdninski dźěćacy program we wuměłskej dźě-

   łarni Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  13:30 Zahajenje Kamjenskeje Boršće

Protyka (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 7.–9.8.  Lětanske dny na Lětońskim lětanišću

   Domizniski swjedźeń w Grodku  

   Wjesny swjedźeń w Smječkecach 

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu z filmom „Fack ju Göhte“

Sobotu 8.–9.8.  Zetkanje wlečakow w Koblicach   

   Hornčerske dny w Hózku 

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje 

  20:00 Openair-koncert w Smječkecach

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

   w Čornym Chołmcu z filmom „Honig im Kopf“

Njedźelu 9.8.  13:30  Łapanje kokota we Wjerbnje

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

        w Čornym Chołmcu z filmom wo Krabatowych swjedźenskich hrach z lěta 2012

Wutoru 11.08.  11:00  Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim 

 muzeju 

  14:00 Paslenje zwěrjećich figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju  14:00  Paslenje za dźěći

   w Dešnjanskim domizniskim    muzeju

  19:00   Přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wo „Žehliwych horach w Karibice“

Srjedu 12.08.11:30 Žiwjenje pčołkow“ – prózdninske zarjadowanje

we Wulkoždźarowskim Krabatowym domje

  21:00 Přednošk „Padace hwězdy na nócnym njebju“ w Budyskej hwězdarni

Štwórtk 13.08. 19:00 Bladenight – z inlineskaterami abo z kolesom

po Łužiskim­ ­kole jězdźić

Protyka (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 31.7.–2.8.  Wjesny swjedźeń w Róžeńće 

  19:30 Swójbna ekskursija „Njetopyr – hońtwjer nocy“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Koncert Wolgaskich kozakow we Wojerowskej Janskej­ cyrkwi

Sobotu 1. –2.8.  Dumperowe mišterstwa w Baćonju

   Wjesny a domizniski swjedźeń w Jitru 

17. błótowski kórkowy swjedźeń w Gólišynje

  9:00 Wustajeńca rasowych nukli we Łutowskej kulturnej­ bróžni

  10:00 4. dźeń rangerow w Domje tysac hatow w Stróži

  13:30 Jězbny dźeń Zhorjelskeje parkoweje železnicy

  14:00 Łapanje kokota na Běłej Gorje a w Turjeju

  17:00 Pišćelowy koncert w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi­ swj. Hany

  18:00 Dołha nóc wuměłstwa a rjemjeslnistwa w Bórkowach­

  22:00 Nowa comedyshow z Tatjanu Meissner we Wojerow­skej Łužiskej hali

Njedźelu 2.8. 9:00 Pućowanje z přirodoškitnym zwjazkom Nabu po Dubrjenskim bahnje

  9:00 Měnjenska bursa filatelistiskeho towarstwa w jědźer­ni Budyskeho pósta

Wutoru 4.8. 14:00 Paslenje z grotom w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 „Lěsni běharjo“ – wotkrywanska tura w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 5.8. 18:00 Poswjatokowa kolesowarska tura zastanje při Budy­skej Boha­tej wěži

Protyka (24.07.15)

pjatk, 24. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 24.–26.7.  Wjesny swjedźeń w Smjerdźacej

   Swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   9. Budyski jěchanski turněr w Bošecach

  19:00 Koncert we wobłuku festiwala Srjedźna Europa w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

  20:00 Prezentaciski koncert lětnjeje hudźbneje dźěłarnič­ki w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Rejwanska party na Čornochołmčanskej Kubicec hórce

Sobotu 25./26.7.   Wosebity prózdninski program w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

  21:00 6. beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 26.7. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy 2 500 klankow Nicole Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju

  14:00 Łapanje kokota w Bórkowach (młodźina)

  16:00 11. klasika při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca

  20:00 Kabaretistka Gisela Oechelhaeuser předstaji swój program we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 27.7. 10:00 Zjawne wodźenje dźěći (7 do 12 lět) po Budyšinje

Wutoru 28.7. 14:00 Paslenje figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 29./30.7.  Dyrdomdejski camp šulerjow (6 do 10 lět) w Bjedri­chečanskej přirodoškitnej staciji

  10:00 Wodźenje po wowčerni w Kobjelnju (Göbeln)

Štwórtk 30.7. 14:00 Prózdninske wjesela za dźěći wot šěsć lět na Ramnow­skim hrodźe

Protyka (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 17.–19.7.  Wjesny swjedźeń w Jaseńcy a delnich Sulšecach

  19:00 Open stage – hiphop special w Budyskim Kamjent­nym domje

  19:00 Drježdźanski kabaret Die Herkuleskeule předstaji swój program při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Hudźbny wječork z młodźinskim orchestrom na Ku­lowskim „Dwórnišću“

Sobotu 18. a 19. 7. 9:00 „Łužiska jězorina 100“ – 10. sportowe wubědźowanja při Złokomorowskim jězoru

  10:00 Literarne měšćanske wodźenje po slědach Brigitty­ Reimann we Wojerecach

  13:00 Dźeń wotewrjeneho statoka w Ptačecach 

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce (Bärenbrück)

  18:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim młodźin­skim klubowym domje „Ossi“

  19.00 Literarno-hudźbny wječork w Choćebuskim Serbskim­ muzeju

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej kotołni

Njedźelu 19.7. 9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – wot hosćenca­ „Zum Mühlengrund“ w Michałkach

  14:00 Zjawne wodźenje po Kamjenskim Muzeju zapadneje­ Łužicy

  14:00 Lětni kofejowy koncert na zahrodźe Mało­wjelkowskeje sotrownje

Wutoru 21.7. 14:00 Paslenje zwěrjatow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jako slědźerjo přirody w Kamjencu po puću – zetka­nje w elementariju

Protyka (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 10.–12.7.  11. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ w Hochozy a Chrósćicach

   26. Kulowski cup při měšćan­skim haće

   Hrodowy a klóšterski swjedźeń na Oybinje

  19:30 Nowy rjad „Liter atura a hudźba“ w Budyskim měšćan­skim muzeju

  20:30 Openair-kino na Šołćic statoku w Chrósćicach

Sobota 11./12.7.      14. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórko­wach

  6:00 Safari po rezerwaće mórskeho worjoła a wjelka – zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  10:00 Kolesowarska tura k archeologiskim pomnikam po Budyšinje 

  11:00 Domizniski swjedźeń na Lipojskim (Leipe) sportni­šću

  14:00 20. wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

  14:00 12. swjedźeń kulturow swěta w Zhorjelskim měšćan­skim parku

  15:00 Dźěćaca čaporowa bursa w Chrósćicach

  21:00 Program z Erfurtskim komikarjom Vickijom Vomitom­ w Dźěžnikečanskej kotołni

  22:00 Feta składnostnje přećaha do druheho domu we Wo­jerowskej kulturneje fabrice

Wutoru 14.7. 19:00 Přednoškw Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy­ wo Germanach

Srjedu 15.7. 10:00 Jězbny dźeń Zhorjelskeje oldtimeroweje par­ko­weje železnicy

  16:00 Zelowe zarjadowanje na přirodoškitnej staciji Njeswa­čanskeho hrodu

Protyka (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 3. - 4-7.  21. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal

 Via Thea w Zhorjelcu

 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

   Měšćanski swjedźeń w Běłej Wodźe

  19:00 11. šlagrowa nóc w Njeswačanskim hrodowym parku

  19:30 Chórowy koncert z Młodym ansamblom Drježdźany w Korzymskej wuměłstwowej hali

  20:30 Operowa gala „Bella Italia“ na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena

Sobotu 4.7. 10:00 Dźeń wotewrjeneho twarnišća w Budyskej tachant­skej cyrkwi

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo kolažach Hansa Salentina w Budyskim měšćanskim muzeju

  13:00 Lětni swjedźeń zbrašenych w Pančičanskim kló­štrje Marijineje hwězdy

  14:00 Dźeń hórnika na sportnišću w Sprjewinym Dole

  16:00 Klankodźiwadło NSLDź „Mały wódny muž“ na Paw­likec statoku we Wuježku

  18:00  Spěwanje na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:30 Koncert z Red Tower Big Band w Dźiwadle we wuchu­ při Bjerwałdskim jězoru

  20:30 Koncert SLA „La dolce vita“ w Smochćicach

Njedźelu 5.7. 9:30 Swójbny swjedźeń w Smochćicach

  14:00 Nadróžny dźiwadłowy swjedźeń we Wojerecach

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby“ tworjaceho wuměłstwa w Budy­skim Serbskim muzeju

Protyka (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Pjatk 26. – 28.6.  Tradicionalny Złokomorowski měšćanski swjedźeń ­ na Torhošću Pětra a Pawoła

   Swjedźeń serbskeje poezije

  19:00 Forum w Budyskim Kamjentnym domje wo azylu

Sobotu 27./28.6.  44. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Wjesny swjedźeń w Konjecach-Šunowje

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo twórbach Hansa Salentina­ w Budyskim měšćanskim muzeju

  14:00 Srjedźowěkowski spektakl w Korzymskim hrodowym­ muzeju 

  14:00 Wotewrjenje projekta „Krajina w změnje – krajino­wa změna“ na Radušanskim hrodźišću

  14:00 Skupinje Con-takt a SerBeat hrajetej w Budyskim Serbskim muzeju a w galeriji Budissin

  15:00 Wodźenje po galeriji měšćanostow w Budyskim měšćanskim muzeju

  15:30 „Budyšin zhromadnje spěwa“ na Hłownym torho­šću

Póndźelu 29.6. 18:30 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterske­j wodźe w Pančicach-Kukowje

Srjedu 1.7. 10:00 Zjawne wodźenje po wowčerni w Kobjelnju  

Štwórtk 2.7. 19:00 Filmowy wječor na temu „Wuměłstwo w pohibje“ w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:30 Premjera knihi „Bilingualer Spracherwerb im Witaj-­Projekt“ w Budyskej Smole­rjec kniharni

Pjatk 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

Protyka (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

  19:00 Čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 20. a 21.6.  Wjesny swjedźeń w Kinajchće

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Michałkach

  13:00 Regata wodosportoweho towarstwa k zawrótej słónca při Bjerwałdskim jězoru

  14:00 Serbski zabawny swjedźeń w Choćebuskim Puškino­wym parku

  14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Němčanskim domje žiwjenskeje pomocy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  11:00 Towarstwa wokoliny a města Wojerec prezen­tuja so w měšćanskej bibliotece

  11:15 Matineja z Róžu Domašcynej a Janom Cyžom na Wo­jerowskim hrodźe

  13:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo měšćanski pokal w Sulšecach pola Kulowa

  13:00 Janske jěchanje w Kózlem

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

  17:00 Koncert z Přezpólnymi na Lichańskim hrodźe

  19:00 Koncert ze spěwytwórcom Thomasom Knorrom w Budyskej Starej wodarni

Póndźelu 22.6. 17:00 Diskusija w Budyskim Kamjentnym domje „Njepře­ćelskosć napřećo cuzym“

Srjedu 23.6. 15:00 „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju

nawěšk

nowostki LND