Protyka (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 30.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń Njebjelčanskeho domi­zniskeho towarstwa w „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert ze skupinu Wólbernosće w Hórčanskim Młynkec hosćencu, po tym reje

Sobotu 31.10. 14:00 Hłowna wólbna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Slepom  

  14:00 Serbske kemše na reformaciskim dnju w Janšojcach

  17:00 Multimedialny koncert skupiny SERVI w Njeswačanskej cyrkwi

  17:00 Halloweenparty we Wojerowskim zwěrjencu

Njedźelu 1.11. 9:30 Spožčenje myta Jana Husa w Ochranowje

  10:00 Kemše z Božim wotkazanjom w Budyskej Michałskej cyrkwi

  17:00 Wječor ruskich a słowjanskich spěwow w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Póndźelu 2.11. 10:00 Delnjoserbska premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Picnjanskej bibliotece

Wutoru 3.11. 10:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Brjazynskej zakładnej šuli (w 12:30 w Bórkowskej zakładnej šuli)

Srjedu 4.11. 9:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Tšupčanskej zakładnej šuli (a w 11:00)

  19:00 Předstajenje filma Pětra Symanka w Stróžanskim Domje tysac hatow wo minkach

Štwórtk 5.11.10:00 Inscenacije NSLDź „Zgubjone a namakane“

   w Žylowskej zakładnej šuli

Protyka (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 23.10. 19:00 Kermuška serbskeje młodźiny ze skupinu SerBeat na Krawčikec žurli w Chrósćicach

  19:00    Wotewrjenje wustajeńcy „MIX15“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 24.10. 11:00  Oktoberski swjedźeń w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu

  19:30  Předstajenje NSLDź „Nic so smjeć“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  20:00 Koncert skupiny Strandlichter (něhdy Caffee Jazz) w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 25.10.  10:00  11. crossowy běh w Radworju

  13:00  Wuměłske wiki na kuble w Gižkojcach

  14:30  Nazymski koncert Židźinskeho chóra a dźěćaceje

 rejwanskeje skupiny drastoweho towarstwa

 w Ćišćanskim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  14:30 Nazymski koncert chóra Delany we Worklečanskim hosćencu „Při kupowym haće“

  15:00 Nazymski koncert Brětnjanskeje rejwanskeje skupiny w Turjejskim hosćencu Christinenhof

  17:00 Předstajenje NSLDź „Nic so smjeć“ w Radworskim hosćencu Meja

Póndźelu  26.10.  18:00 Koło serbskich spisowaćelow ZSW w Budyskej „Žonopowej stwičce“

  19:30 Přednošk wo samozrozumjenju Islama w Budyskej ludowej bance

Wutoru 27.10. 11:00 Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim muzeju

Protyka (16.10.15)

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 16.10. 19:00 Zetkanje Krupčanskich putnikow na Chróšćanskej farje

Sobotu 17.10. 16:00 Spožčenje Myta Ćišinskeho Manfredej Ladušej w Pančicach-Kukowje

  17:00 Koncert chóra Serbskeho ludoweho ansambla z hudźbu romantiki a pózdnjeje romantiki w Biskopicach w awli šule na Cyrkwinskej

  17:00 Informaciske zarjadowanje wo azylowym kmótřistwje w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Hornjoserbska premjera inscenacije NSLDź „Nic so smjeć“ w Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Koncert komorneje hudźby Jura Mětška w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 18.10. 10:00 Kermuša z přehladku jabłukowych a krušwowych družin w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  14:30 Nazymski koncert z chórom Lilija w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  14:30 Nazymski koncert Ćišćan rejwanskeje skupiny na žurli Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca

  15:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jürgena Maćija „Změna krajiny“ w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  16:00 Nazymski koncert delnjoserbskich chórow w Lubinskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje NSLDź „Nic so smjeć“ na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu Delany

Protyka (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 9.10. 19:00 Nakupowanski wječor „Wohnjowe kuzło“ w Ku­lowje

  19:30 Wotewrjenje wustajeńcy Reinholda Grottkera we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

Sobotu 10.10. 9:00 Domchowanka a kermuša w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  9:00 Kubłanski dźeń za 7. a 8. lětnik we Worklečanskim Don Boskowym domje

  11:30 Hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na sćelaku MDR

  14:30 Serbske swójbne popołdnjo w Stróžanskim Domje tysac hatow

  15:00 Wotewrjenje archeologiskeje wustajeńcy w Budyskim Měšćanskim muzeju wo wobsydlenju Hornjeje Łužicy

  19:00 Koncert chóra Serbskeho ludoweho ansambla z hudźbu romantiki a pózdnjeje romantiki na Wojerowskim hrodźe

  20:00 Party němsko-serbskeho přećelstwa DSF w Ko­njecach

Njedźelu 11.10. 9:00 Nazymski swjedźeń na rybarskim dworje w Holešowje

  15:00 Nazymski koncert Wudworskeho folklorneho ansambla a skupiny Přezpólni w Radworskim hosćencu „Meja“

  15:30 Nazymski koncert delnjoserbskeho chóra Łužyca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:00 Nazymske zarjadowanje w Budyskej hwězdarni „Herkules a hwězdna nazyma“

Protyka (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Sobotu 3.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Rybarski swjedźeń z pokazku hribow pola Funkec we Wukrančicach

  10:00 Rybarski swjedźeń při Němskopazličanskim wulkohaće

  10:00 Wułójenje a předawanje rybow při Radworskim kupowym haće

  10:30 Tradicionalna kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  11:00 Oktoberski swjedźeń z Horjanami w Hórkach

  11:00 Budyšin swjeći 25. róčnicu zjednoćenja Němskeje

  14:00 Němski dźeń zwěrjenca we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00  Wubědźowanje Powerserb w Pěskecach

  20:00 Serbski spěwny wječork w Pěskecach

Njedźelu 4. 10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukecach

  15:00 21. literarna kermuša LND w Spalach

  18:00 Oratorij „Žně“ w Budyskej Serbskej cyrkwi

  19:30 Koncert orchestra SLA w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje Choćebuskeje nazymy

Wutoru 6.10. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Molerstwo Wylema Šybarja“ w Janšojskim domizniskim muzeju

Srjedu 7.10. 19:00 Marko Grojlich předstaji swoju knihu „Mjez Křičom a Lubatu“ w Stróžanskim Domje tysac hatow Štwórtk 8.10. 16:00 Serbske blido w Berlinje

Pjatk 9.10. 15:00 Dźěćacy swjedźeń w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“

Protyka (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 18.9. 19:00 Premjera knihi Marka Grojlicha „Mjez Křičom a Lubatu“ w Budyšinskim Šěrachowym domje

  19:00 Zarjadowanje Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Sobotu 19.9. 10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Dźeń holcy w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 20.9. 15:00 Koncert kapały Floppy dolls w Lichanju

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla

„Słowjan sym“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach  

Póndźelu 21.9. 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Sprjejčanskej pěstowarni

  19:30 Smochčanski forum wo wobswětowej encyklice bamža w Domje biskopa Bena

Wutoru 22.9 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Chróšćanskej pěstowarni

  19:30 Premjera knihi Jurja Kocha „Der Kirschbaum“ w Choćebuskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 23.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ we Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“

Protyka (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 11.-13.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń 

  19:00 Klasiski koncert na předwječoru nazymskich wikow přirody w Stróži pola Hućiny

  19:30 2. Kamjenska narěč Feriduna Zaimogluwa w cyrkwi swj. Hany

Sobotu 12.9. 9:00 22. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  10:00 Wiki přirody w Stróži pola Hućiny

  11:00 Swjedźeń k 125lětnemu wobstaću Rakečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory  

  14:00 Łapanje kokota w Drjenowje

  15:00 Swójbne popołdnjo župy „Handrij Zejler“ we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Premjera pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 13.910:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowje

  14:00 Serbske wosadne popołdnjo z Jürgenom Maćijom a fararku Jadwigu Malinkowej w Slepjanskim wosadnym domje

  16:00 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

  18:00 Koncert duchowneje hudźby w Budyskej cyrkwi       

   Našeje lubeje knjenje

Wutoru 15.9. 10:00 Premjera NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Njebjelčanskej pěstowarni

  18:00 Zahajenje čitanskeje turneje LND w Choćebuzu

Srjedu 16.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Budyskej AWO-pěstowarni „Kraj palčikow“

Protyka (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 4.-6.9.   Babylěćo w Ralbicach

  20:00 „Knježe prawa“ – hrodowa nóc SLA w Mortkowje (dalšej předstajeni 5.9. w 20 hodź. a 6.9. w 16 hodź.)

Sobotu 5.9. 10:00 Wuradźowanje zwjazkoweho dźěłoweho zjednoćenstwa etniske mjenšiny w Choćebuzu

  11:00  Dźeń wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 při staroměšćanskim torhošću

  14:00 Łapanje kokota w Prjawozu

  18:00 Portretowy koncert Jana Cyža z wuměłcami Berlinskeje komiskeje opery na Lichańskim hrodźe  

Njedźelu 6.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyšinje, Demjanach, Rodecach a Hornjej Hórce

  10:30 Kubłanska jězba župy „Michał Hórnik“ do krajiny hornjołužiskeje hole a hatow

  13:00 Blackbird-run w Hózku – běh přez zadźěwki

  13:00 Čaporowe wiki za dźěći w Budyskim Centeru

na Žitnych wikach

  14:00 Łapanje kokota w Brjazynje

  14:00 Srjedźowěkowski dźěćacy program na Mortkowskej twjerdźiznje

  17:00 Modlenje kadiša na Budyskim židowskim ­pohrjebnišću při Mužakowskej

Srjedu 9.9. 21:15  Film wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho zasudźenju přez KGB na sćelaku MDR

Štwórtk 10.9. 16:00 152. serbske blido w Berlinje

Protyka (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 28.-29.8.  17. nukstock při Nukničanskej skale – festiwal metaloweje hudźby z němskimi a čěskimi kapa­łami

 28.-30.8.  Domizniski swjedźeń w Halštrowje 

  20:00 Swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim

   baroknym hrodowym parku

Sobotu 29.8. 15:00 Spěwny swjedźeń w Sowrjecach, mjez druhim    ze Serb­skim muskim chórom Delany

  15:00 Muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wo wohnj­oškiće a hašenju něhdy

  17:00 Swjedźenske zarjadowanje k 70lětnemu wobstaću Trjebinskeje Domowinskeje skupiny na Šusterec statoku

Njedźelu 30.8. 11:00 Dworowy swjedźeń z kałanjom wěnca pola Krječmarjec w Dubrjenku

  14:00 Wosadny swjedźeń w Chrósćicach z rozžohnowanjom wosadneho fararja Clemensa Hrjehorja

  16:00 Zakónčaca party knižneho lěća 2015 w Kamjenskej słodarni

  17:00 Hudźbno-literarny program Zwjazka serbskich wuměłcow w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“

Wutoru 1.9. 14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Radworskej pěstowarni „Marja Kubašec“ składnostnje 60lětneho wobstaća kubłanišća

  16:00 Posedźenje předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyskim Serbskim domje

  16:00 Měrowa demonstracija „Za swět bjez wójny“ na torhoš­ću před Kamjenskej radnicu

Protyka (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  19:00 Hornjołužiski wječor we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga

Sobotu 22. a 23.08.  11. transNaturala při Bjerwałdskim jězoru 

   Witanje šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Jubilejny swjedźeń w Budyskej Röhrscheidtowej kupjeli w Strowotnej studni

  14:00 Łapanje kokota w Janšojcach, Mosće, Strobicach a Žylowje

  18:00 Beneficny koncert Kamjenskeje kapały Regend na sportnišću w Sprjejcach

  19:30 Zahajenski koncert k swjedźenskemu tydźenjej        składnostnje 700lětneho wobstaća Bórkowow     w tamnišej cyrkwi

  19:30 Pišćelowy koncert w ewangelsko-lutherskej cyrkwi w Budestecach

Njedźelu 23.08. 9:30 Wotewrjenje wustajeńcy wuměłcow z KolÍna w Kamjenskim Měšćanskim dźiwadle

  11:00 9. dujerski swjedźeń w Janšojcach

  14:00 „Dźeń tomatow“ w přirodoškitnej staciji w Bjedrichecach

  15:00 10. swójbny swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa na Hórčanskim sportnišću

  15:00 Zakónčenje „lětnjeho kofeja“ w Małowjelkowskej zahrodźe Domu sotrow z Jensom Pflugom

  17:00 Dujerski koncert z KolÍnskim dujerskim orchestrom na Němskopazličanskim sportnišću

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND