Protyka (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnjanskim muzeju

  19:30 Serbske młodźinske dźiwadło při NSLDź „Wokomik prošu“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 30. a 31.5  Wjesny swjedźeń w Kulowcu

  9:30 Volleyballowy turněr delnjoserbskeje młodźiny

w Prjawozu

  11:00 Literarny brunch „jejko k snědani“

we Wojerowskej kulturnej fabrice

  14:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej twjerdźiznje

  15:00 Swjedźeń towarstwow w Hórnikečanskim

woby­dlerskim centrumje

  17:00 Koncert z oratorijowym chórom Wojerecy

w tamnišej Janskej cyrkwi

  20:00 Mejemjetanje ze zabawu w Salowje  

Njedźelu 31.5. 9:00 Wulki dźěćacy swjedźeń

   wokoło Ramnowskeho hrodu

  10:00 Dźeń wotewrjenych tykowanych domow

w Hornim kraju

  11:00 Wodźenje po Wětničanskim parku k dnjej parka

Póndźelu 1.6. 10:30 Dźěćacy swjedźeń w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu

Protyka (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Protyka (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 15.-17.5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Čitanje Jurja Łušćanskeho ze zběrki „Čerwjeń brěškow­“ w Praskej Hórnikowej łužiskoserbskej knihowni

  20:00 Předstajenje hry „Vaje iz sedenja“ słowjenskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šentjanž w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 16.5. 20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 17.5. 14:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Puć k němskej jednoće“ we wopomnišću Budyšin II

  15:30 Nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

Póndźelu 18.5. 17:00 Posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w krajnoradnym zarjedźe

Wutoru 19.5. 19:00 Premjera knihi LND „Ze žohnowanjom na puć“ w awli Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje

  19:30 Podijowa diskusija z kandidatami za wólby Budyske­ho wyšeho měšćanosty we hłownym domje­ NSLDź

Srjedu 20.5. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

Štwórtk 21.-22.5.  21. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła w dźěćacym přebywanišću „Nad Brusnikom“ w Běłej Wodźe­

Protyka (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 8.5. 19:00 Program madźarskich a Radworskich šulejow na žur­li Radworskeje „Meje“

  19:00 Tradicionalny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe z chórom Meja

  19:30 Přednošk Juliana Nyče pola Bizoldec w Haslowje

  19:30 Wotewrjenje noweje wustajeńcy Jana Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:45 Wopomnjenske zarjadowanje składnostnje znowa­załoženja Domowiny w Chrósćicach

Sobotu 9./10.5.  Hornčerske wiki w Halštrowje

  9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Choćebuskim delnjoserbskim internaće

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Njedźelu 10.5. 14:30 Oficialne wotewrjenje Njebjelčanskeje pěstowarnje

Póndźelu 11.5. 17:00 Posedźenje wokrjesneho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika

  19:30 Přednošk wo islamje a křesćanstwje w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Srjedu 13.5. 19:00 Rakečanska serbska bjesada w farskej bróžni

Protyka (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Pjatk 1.–3.5.  25. mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

  10:00 Swójbny swjedźeń na Budyskich Žitnych wikach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Budyskej wohnjostraži

  10:00 Nalětnja sadźenska bursa we Wochožanskim parku­ błudźenkow

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabato­wym młynje

  11:00 Wodźenje po historiskej Hórnikečanskej ener­gijowej fabrice

  15:00 Mejemjetanje w Kamjenej

  15:30 Swjedźenske zarjadowanje „200 lět Wjercha Pückle­rowy park“ při Mužakowskim hrodźe

  15:30 Zetkawanski dźeń we Wojerowskim zwěrjencu

Sobotu 2.5. 10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim dworje

  15:00 „Wotewrjeny biodwór“ pola Čóškec w Ralbicach

  19:00 Koncert z Classic Brass a prof. Matthiasom Eisenber­gom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  20:00 Budyski korčmowy swjedźeń – w „Culinariumje“ hraje kapała SerBeat

Njedźelu 3.5. 9:00 Łužiski kćenjowy běh na Kamjenskim torho­šću

Protyka (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Sobotu 25. a 26.4.  Dnjej němskich zahrodnistwow, mjez druhim pola Čórli­chec w Koćinje 

  10:00 Nalětnje přirodowe wiki w Stróži

  10:00 Zelowe zarjadowanje na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Sinfoniski koncert na koncertnej žurli w Stróži

  19:30 Premjera komedije Budyskeho NSLDź „Smjaśe zaka­zane“ w Hochozy

  21:00 Koncert z rockowej skupinu Horny Harmonics ­

w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 26.4. 14:30 Zahajenje sezony w klóšterskej zahrodźe w Pančicach­-Kukowje z wotewrjenjom dweju wustajeńcow­

  15:00 Zelowe pućowanje po Rěčičanskim Erlichtec dworje

  16:00 Komorny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  18:00 Pišćelowy koncert we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Srjedu 29.4. 19:30 Koncert z chórom Łužyca a z chórom Budyšin

w Choćebuskim muzeju Dieselowa milinarnja

Štwórtk 30.4. 19:30 Chodojtypalenje w Hodźiju

Protyka (17.04.15)

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Pjatk 17.4. 19:00 Přednošk Trudle Kuringoweje w Komorowskim młodźinskim klubje

  19:00 Čitanski wječor z Jurjom Kochom na Smolic statok­u w Hórkach

Sobotu 18.4. 14:00 Casting Serbskeho ludoweho ansambla za dźěćacy musical

Njedźelu 19.4. 10:00 Dźeń wotewrjenych poprjancarnjow w Połčnicy

  14:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  14:00 Žohnowanje motorskich w Ralbicach

  15:00 Wodźenje po wosebitej jutrownej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  18:00 Zahajenski koncert 50. Wojerowskich hudźbnych dnjow we Łužiskej hali

Wutoru 21.4. 19:00 Přednošk w Budyskej měšćanskej bibliotece wo Dru­hej swětowej wójnje  

  19:30 Přednošk wo Wojerowskich skulpturach z hudźbnym přewodom we Wojerowskim hrodźe  

Srjedu 22.4. 10:00 Serbske dźěćace dźiwadło „W putach Čorneho pana“­ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  18:00 Diskusijny wječork z Caren Lay (Lěwica) we Wojerowskim wobydlerskim běrowje

Protyka (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Sobotu 11. a 12. 4.  Wustajeńca orchidejow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Sezonowy start Kulowskich bikerow

  16:00 Koncert w Hórnikečanskim energijowym muzeju ze sakskim krajnym młodźinskim orchestrom

  20:00 Korčmarski festiwal w Zhorjelcu

  21:00 XIV. house brawl w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 12.4. 8:00 Wólby Rakečanskeho wjesnjanosty

  10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Tradicionalne protestne wuchodźowanje ze Slepoho do Row­noho

  16:00 Nalětni koncert młodźinskeje kapały SerBeat na Has­lowskej Bizol­dec žurli

Wutoru 14.4. 16:30 Přesadźowanje namakankow w Budyskej radnicy

  18:00 Zetkanje zwjazkarstwa „Budyšin je pisany“ w Budyskim Kamjentnym domje   

  19:00 Přednošk w Budyskim Kamjentnym domje wo sta­rej Budyskej póstowni

Srjedu 15.4. 19:00 „Wotewrjene wokno“ w Ćišćanskej gratowni

Protyka (02.04.15)

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:

Pjatk 3.4. 10:00 Rozpominanje ćichi pjatk we wopomnišću Budyšin­

  10:00 Wulka bursa zběrarjow pjenjez, listowych znamkow­ a dalšeho w Budyskim Serbskim domje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju­ zapadneje Łužicy

  14:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Budyskej Michałskej cyrkwi

  16:00 Koncert chóra Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi ze serb­skimi žarowanskimi spěwami a jutrownymi kěrlušemi

  19:30 Smochčanske jewišćo z ansamblom Chordophone w Domje biskopa Bena

Sobotu 4.4. 8:00 Jutrowne wiki hromadźe ze zelenymi wikami na Bu­dyskim Hłownym torhošću

  14:00 22. jejkakulenje w Delnjej Hórce

  16:00 Program Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny „Jutrow­ne reje a nałožki holanskich Serbow“ w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 5.4. 6:00 Jutrowne spěwanje we Wuježku pola Bukec

  6:00 5. jutrowne spěwanje w Janšojcach

  15:00 Pišćelowy koncert w Budyskej Michałskej cyrkwi

Póndźelu 6.4. 10:00 Namša w Picnju

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND