Protyka (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Sobotu 22.6.   Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjatka

  7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  9:00 Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow­ w Pěskecach – započatk z Božej mšu w tamnišej kapałce

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 Wosebite wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju składnostnje 109. po­smjertnych narodnin Konrada Zusy

  17:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansam­bla „Naša duša“ składnostnje mjeńšinoweho festi­wala „Kalejdoskop kultur“ we Wrócławskim staroměšćanskim parku

Njedźelu 23.6.   Janske jěchanje w Kozłem

  9:30 Złota konfirmacija w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Archeologiske kolesowanje k hrodźišćam na zapadźe Hornjeje Łužicy, mjez druhim do Prěčec, Wotrowa, Kopšina a Kukowa

  11:00 Wuměłstwowy festiwal za swójby „Find Art“ we Wo­chožanskim parku błudźenkow

  12:00 „Serbski dźeń / Wendentag / Venstjě dan“ w Kulowcowym muzeju Lübeln (pola Lüchowa Danneberga)

Póndźelu 24. do 29.6.   Kompaktny kurs delnjoserbšćiny na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu

Protyka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Protyka (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Hač do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Pjatk 7.6. 18:00 Dźěłarnička k projektej „Lawski areal“ na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

Sobotu 8. do 10.6.   Wjesny a swjatkowny swjedźeń w Pěskecach

   Błótowske bajowe nocy SLA pod Bórkowskej Bismar­ckowej wěžu

Sobotu 8.6. 10:00 Měšniska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Njedźelu 9. a 10.6.   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

Njedźelu 9.6. 9:00 Primica Pětra Mróza w Kulowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Póndźelu 10.6.   Swjedźeń při młynje na kózłach (Bock­wind­mühle) we Łuze

  9:00 Putniska Boža mša serbskich wosadow na Róžeńčanskej putniskej łuce

  10:00 Tradicionalny koncert dujerskeje hudźby při hosćen­cu na Kamjenskej Pastwinej horje

  10:00 Młynski dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje młodźinskeho dźiwadła „Přewrót w rjadowniskej stwě“ w Slepjanskej cyrkwi

Wutoru 11.6. 18:00 Koncert Maastrichtskeje a Wienskeje šole w cyrkwi­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Protyka (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 31.5. do 2.6.   1017. Budyske nalěćo

   Staroměšćanski swjedźeń we Wojerecach

Sobotu 1.6.   Mejemjetanje w Lejnom (Geierswalde)

  9:00 „Dźeń mloka“ w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

Njedźelu 2.6. 9:30 Dwurěčne kemše z fararku Jadwigu Malinkowej na Trjebinskim Šusterec statoku

  11:00 Dźeń kamjenjow z mineralijowej bursu we Wochožanskim parku błudźenkow

  14:00 Swačina na pólnej mjezy w Židźinom

Wutoru 4.6. 14:00 Fachowy sympozij wo hojenskich zelach w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe

Wutoru 4.6. 19:00 Stajne blido serbskich młodostnych we Wojerowskim Łužiskim towerje

Srjedu 5.6. 10:00 Předstajenje Serbskeho dźěćaceho dźiwadła „Mały­ Muk“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Hłowna zhromadźizna župy „Jakub Lorenc-Za­lěski“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Štwórtk 6. do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Štwórtk 6.6.   Zahajenje předpředanje kartkow za XIII. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“

  18:30 Diskusija wo přichodźe delnjoserbskeje rěče pod hesłom „Mrěje delnjoserbska rěč“ w Choćebuskim měšćanskim domje

Pjatk 7.6. 15:00 Swójbne popołdnjo w Stróžanskim Domje tysac hatow

Protyka (24.05.19)

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 24. do 26.5.   14. swjedźeń słowjanskeho srjedźowěka w Dešnje

   3. třikrajowy młodźinski skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce

Pjatk 24.5. 15:00 Wědomostny kolokwij wo žiwjenju Słowjanow w srjedźowěku w Dešnjanskim domizniskim muzeju

Sobotu 25.5. 11:00 Přistawny swjedźeń we Wownowje (Oehna)

  13:00 Kolesowanski wulět z wjelčeje bróžnje Rěčičanskeho Erlichtec dwora do wjelčeho regiona

  14:00 Mejemjetanje w Njebjelčicach 

  15:00 Mejemjetanje w Róžeńće

  17:00 Předstajenje SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Bukečanskej cyrkwi

Njedźelu 26.5.   Europske a komunalne wólby w Sakskej

  15:00 Wotewrjenje mjezynarodneje wosebiteje wustajeńcy „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny“ w Budyskim Serbskim muzeju

  15:30 Mejemjetanje w Pěskecach

  17:00 Předstajenje SLA „Wobkuzłaca klasika“ na žurli Budyskeho SLA

Póndźelu 27.5. 10:00 Předstajenje SLA „Maks a Moric“ w Žylowskej zakładnej šuli

  14:00 Čitanje Křesćana Krawca z knihi „Sej statok stajili“ w Malešanskim hosćencu „K wódnemu mužej“

Wutoru 28.5.   Mejemjetanje w Malešanskej Witaj-pěstowarni

  13:30 Braniborska serbska rada w Podstupimje

Protyka (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 17. do 19.5.   Němski drastowy swjedźeń w Lubinje

   Wjesny swjedźeń z mejemjetanjom w Němcach

Pjatk 17. a 18.5.   Židowsko-serbskej dnjej w Slepom

Pjatk 17.5. 19:00 Zarjadowanje we wobłuku rjada „Sakske křesło“ wo temje „Kak swobodnje rozprawjeja naše me­di­je“, mjez druhim ze šefredaktorom ZDF dr. Pe­te­rom Freyjom a ze sobudźěłaćerku MDR Ine Dipp­mann w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Nalětni koncert Załožby za serbski lud ze Serbskim muskim chórom Delany na Worcynskim hrodźe

Sobotu 18. a 19.5.   Mejemjetanje we Wěteńcy

   Mejemjetanje w Njebjelčicach

Sobotu 18.5. 9:00 Bursa trjebanych kolesow w Kamjenskim Bikehousu

  10:00 Dźěłarnička molerstwa ze židowskej wuměłču Judith­ Wetzka na Slepjanskej farje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  14:00 Dźěłarnička Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ k hotowanju družčeje drasty na Chróšćanskej farje

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo 10. pokal łužiskeje jězoriny na Blunjanskim sportnišću

  15:00 Nalětni swjedźeń w Šešowje

Protyka (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

Protyka (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 3.5. 18:00 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smolerja we Łazu

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych woborow Zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńće

Sobotu 4. a 5.5.   Čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 4.5. 9:00 Firmowanje w Chrósćicach

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  14:30 Přepodaće a poswjećenje noweho wohnjowoborneho awta w Njebjelčicach

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Stara a nowa domizna“ w Zarěčanskim (Saritsch) knježim domje

  18:00 Mejemjetanje we Łuze

Njedźelu 5.5. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  10:00 Kamjenski kćenjowy běh na tamnišim torhošću

  11:00 Zahajenje sezony w baćonjacej a muzejowej wsy Dešno

  13:00 Minigolfowy turněr za swójby při Budyskim spjatym jězorje

  13:00 Swójbne pućowanje pod hesłom „Serbskosć něhdy a dźensa w Drježdźanach“ z Jadwigu Pjacec po sakskej stolicy – start je při garnizonowej cyrkwi

Protyka (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Sobotu 27. a 28.4.   Jězorinowe dny k zahajenju noweje sezony we łuži­skej jězorinje

Sobotu 27.4. 14:30 Zjawne wodźenje po Slepom

  15:00 Kulinariske wodźenje po Wojerecach

  19:30 Předstajenje Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny „Čeplski recept“ w Chrósćicach

Njedźelu 28.4.   1. swjate woprawjenje w Ralbicach a Radworju

   Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću

  10:00 Počesćenje padłych pólskich wojakow na Chróšćanskej Fulkec hórce

  14:30 Zahajenje sezony w Pančičansko-Kukowskej zežiwjenskej a zelowej zahrodźe

Póndźelu 29.4. 19:00 Diskusijne koło „Sakska rozmołwa“ w Kamjenskim Lessingowym gymnaziju

Wutoru 30.4. 18:00 Chodojtypalenje při Kamjenskej Słodarni

  19:00 Chodojtypalenje studentow w Lipsku

  20:00 Wałporne pućowanje k zakuzłanym městnam w Budyšinje; start na Křidarskej čo. 5

Srjedu 1.5. 10:00 A cappella-spěwanje twórbow z liturgije Johannesa Chrysostomusa w Kulowskim Forellowym centrumje při tamnišej ewangelskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje muzejoweho lěta we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Brětnjanskej wohnjowej woborje

Protyka (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Štwórtk 18.4. 19:30 Koncert dudakow we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow we Łužiskej hali

Pjatk 19. do 21.4.   Jutrowne wiki w Muzeju pod hołym njebjom na Lědach (stajnje wot 11 hodź.)

Pjatk 19. do 22.4.   Debjenje a wiki jutrownych jejkow Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 10 hodź.)

Pjatk 19.4. 10:00 Jutrowne wiki w Delnjołužiskim holanskim muzeju Grodk

  10:00 Bursa jutrownych wikow w Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND