Pokiwy (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Pomnik za wotprawjeneho

Njeswačidło. Sobotu, 28. apryla, w 14 hodź., wotměje so na městnje něhdy­šeje „krawneje chójny“ při lěsnym puću wot Łomska do směra na Šešow němsko-serbsko-pólska ekumeniska nutrnosć. Na njej wotkryja wopomnjenski kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka. Wón narodźi so 27. julija 1915 we wuchodopólskim Witoldówje a bu na městnje dźensnišeho wopomnišća 25. apryla 1942 wotprawjeny. K tej skład­nosći je wušła serbsko-němsko-pólska kniha „Row w serbskej holi – Das Grab in der Heide – Grób w łużyckiej kniei“ ze znatym powědančkom Marje Kubašec kaž tež z wuslědkami slědźenjow Trudle Malinkoweje wo podawku. W domizniskim muzeju w Njeswačidle te­matizuja we wustajeńcy wo času wot 1933 do 1945 tež wopomnjeće na Stanisława Błażejczuka. Kniha budźe tam na předań.

Koncert před kulisu lěsa

Rozhłós (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Serbske pomniki po Prěnjej a Druhej swětowej wójnje

11:45 Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čitanskim wubědźowanju RCW

13:00 Hudźbny portret: Sebastian Elikowski-Winker

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (26.04.18)

štwórtk, 26. apryla 2018 spisane wot:

26.04.2018 – 02.05.2018 Budyski fil­mowy palast: Sherlock Gnomes: wu 15:00 Early Man: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:00 a 18:00 | nj a wu 12:15 Avengers w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo srj), 16:15, 17:45 (nimo srj) a 19:30 | srj 18:00 | pj, so a nj 21:00 A Quiet Place: wšědnje 20:00 Peter Hase: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | pó 15:00 | srj 16:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a nj 22:30 Fünf Freunde: nj a wu 12:30 Pacific Rim: pj, so a nj 22:00 Unsere Erde 2: nj a wu 12:00 Heilstätten: so 22:30 Midnight Sun: štw, so a wu 17:00 Ready Player One: pj, so a nj 21:45 Fifty Shades of Grey: pj a srj 17:00 Jim Knopf: pó 13:34 | štw, pj, so a nj 14:45 Die kleine Hexe: nj a wu 12:15

Kino-ekstra: The Florida Project: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Avengers w 3 D: wšědnje 14:30, 16:45 a 20:00 | pj, so, nj a pó 22:00 Avengers: wšědnje 16:30 (nimo srj) a 19:30 (nimo srj) | srj 17:00 a 19:55 Early Man: wšědnje 14:25 (nimo srj) a 17:30 | so, nj, pó a wu 12:30 | srj 16:00 Met: Cendrillon: so 19:00 Sherlock Gnomes w 3 D: wu 14:45 Unsere Erde 2: srj 17:30 Ghost Stories: pj, so, nj a pó 22:30 A Quiet Place: wšědnje 20:15 (nimo so) | pj, so, nj a pó 22:30 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 Ready Player One: wšědnje 17:25 (nimo srj) Jim Knopf: wšědnje 15:10 Peter Hase: wšědnje 14:45 (nimo wu) | so, nj, pó a wu 12:45 Fünf Freunde: so, nj, pó a wu 12:15 Heilstätten: pj, so, nj a pó 23:00 Die kleine Hexe: so, nj, pó a wu 12:15

Pokiwy (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Dóstanje diakonsku swjećiznu

Drježdźany. Biskop Heinrich Timmer­evers wudźěli jutře, 21. jutrownika, w 10 hodź. na Božej mši w Drježdźanskej katedrali Pětrej Mrózej z Ku­lowca diakonsku swjećiznu. Wěriwi su na nju přeprošeni a měli so za diakona kaž tež wo duchowny dorost modlić.

Ekspedicija do ćěła

Budyšin. W šěsć wustajenskich wo­błukach je wustajeńca „Fascinacija čłowjek“ w Budyskim Centeru na Žitnych wikach čłowječemu ćěłu wěnowana. Přistup­na je ekspozicija hač do jutřišeho, 21. jutrownika. Zajimcy móža sej pola cen­teroweho managementa tež wosebite wodźenje skazać.

Duchowna hudźba

Budyšin. Lipšćanski gospelowy chór pod nawodom Maika Gisdźinskeho wuhotuje zajutřišim, 22. apryla, wuwzaćnje hižo w 17 hodź., w Budyskej cyrkwi Na­šeje lubeje knjenje „Duchownu hudźbu“. Zaklinča gospele a spirituale. Zastup je darmotny.

Požohnowanje motorskich

Ralbicy. Popołdnjo z požohnjowanjom motorskich zahaji so njedźelu w 14 hodź. z nyšporom w Ralbičanskej cyrkwi. Přizamknje so zhromadny wulět. Po tym, něhdźe w 16.30 hodź., je wjesołe zakónčenje w Nowoslicach předwidźane.

Skulptura na karu podobneho nastroja, kotryž mjenuja „Schiebock“, pyši wot srjedy kružny wobchad na kromje Biskopic. Daloko widźeć je wopon města. Twórbu stej metalotwarski zawod Max Aicher z Biskopic a wuměłstwowa kowarnja Aurin ze Schönbrunna zhotowiłoj a městu dariłoj. Foto: Steffen Unger

Křižowka (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 znajomosće, 5 kóšty za posyłki, 6 z njeho je swěčka, 7 wódne jězdźidło, 10 dołhi, njelepy kadla, 13 alkoholiski napoj, 14 spisar, 15 afriski kraj

Padorunje: 1 je zatusnjeny, 2 stat, 3 oma serbsce, 4 rozrězane drjewo, 8 ze štomami wobdata dróha, 9 horiny w Aziji, 11 druhi grjekski pismik, 12 Narr zeserbšćene

Protyka (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Rozhłós (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo mobilizowanju serbskeje rěče

11:20 Reportaža: biobur Toni Rebiš w Kanecach

11:45 Wo podawkach we Wostrowcu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wukubłanju na Choćebuskim OSZ

13:00 Serbske baje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Jutrowne nałožki

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:
Choćebuz (SN/mwe). Serbja njeswjeća jutry jenož jako křesćanski swjedźeń. Woni pěstuja tež nałožki z prastarych časow, zo njebychu so pozabyłe. Redaktorojo delnjoserbskeho magacina Łužyca běchu z kameru po puću a jutrowne tradicije zapopadnychu. Tak zapala w Braniborskej přeco časćišo jutrowny woheń. Za Serbow je to přiležnosć, swoju rěč a kulturu pěstować. Tak tež při daledawanju technikow jejkadebjenja wot jedneje generacije k druhej. A nic naposledk je jedyn z najwoblubowanišich jutrownych nałožkow tež w Błótach jutrowne spěwanje. Žony podadźa so při schadźenju słónca spěwajo dom wot domu. Wo tym wjace jutře, 21. apryla, w 13.05. hodź., w telewizijnym sćelaku RBB.

Do kina (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

19.04.2018 – 25.04.2018 Budyski fil­mowy palast: Early Man – Steinzeit bereit: nj 14:30 A Quiet Place: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 19:30 | pj a so 22:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 | štw, pj, so a wu 15:15 | pó 17:15 | so 22:00 Pacific Rim: wšědnje 19:45 (nimo pó) Unsere Erde 2: pj, nj a srj 17:30 Peter Hase: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:00 | nj 13:00 Ready Player One w 3 D: wšědnje 19:30 Jim Knopf: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo pó) | nj 12:45 Die kleine Hexe: nj 12:15 Die Biene Maja 2: nj 13:00 Heilstätten: so a srj 21:45 Midnight Sun: štw, so, pó a wu 17:30 Red Sparrow: pj a srj 21:45 Tomb Raider w 3 D: pj 21:45 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 15:15 (nimo srj) Fifty Shades of Grey: pj, so a srj 22:15

Kino-ekstra: Das Leben ist ein Fest: pó 14:30, 17:15 a 20:15

nawěšk

nowostki LND