Do kina (02.08.18)

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

2.8. – 8.8.2018 Budyski filmowy palast:

Egal was kommt: štw 20:00 | so 17:00 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub: srj 9:45 | wšědnje 14:30 (nimo nj) a 16:45 (nimo nj a pó) Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub w 3 D: nj 12:00 a 14:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Sicario 2: pj a so 22:30 Meine teuflisch­ gute Freundin: wu a srj 9:45 | nj, wu a srj 12:15 Skyscraper: pj, so a wu 21:00 Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer: wu a srj 9:45 Die Farbe des Horizonts: pj, so a wu 19:00 The First Purge: pj a so 23:00 Mission: Impossible – Fallout wšědnje 14:30 | srj 19:30 Mission: Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wu 9:45 Juras­sic World: Das gefallene Königreich: so, wu a srj 12:15 Mamma Mia! Here We Go Again: wšědnje 14:00 (nimo so), 17:30 a 20:00 Luis und die Aliens: wu a srj 12:00 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: so, wu a srj 12:00 Prinz Charming:so 14:30 Deine Juliet: srj 19:45 Early Man – Steinzeit bereit: wu a srj 10:00

Kino-ekstra:

Augenblicke: Gesichter einer Reise: nj 19:30 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiw (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Wo serbskich nałožkach

Stróža. Na přednošk ze serbskej tematiku přeproša biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty jutře, 1. awgusta, do Stróžanskeho Domu tysac hatow. Ines Kunzendorf chce tam zajimcam serbske nałožki Hornjeje Łužicy w běhu lěta zbližić. Započatk je w 19 hodź. Zastup płaći dwaj euraj za dorosćenych, jedyn za šulerjow a potuńšene.

Pokiwy (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Na Gig-festiwal

Róžant. W Róžeńće wotměje so wot dźensnišeho do njedźele Gig-festiwal. W 21 hodź. pokazaja dźensa film „Outcasts“, kotryž rozprawja wo dźěle fran­ciskanow wobnowjenja z New Yorka. ­Jutře, wot 17 hodź., započnu so koncerty z rockowej skupinu The Thirsting z USA, z kapłanom Kubu z Pólskeje, Edwinom Fawcettom a gospelowym chórom z Jendźelskeje. Za kóždeho budźe něšto pódla – pop, soul, rap a rock kaž tež kabaret. Swjatočnu Božu mšu njedźelu, 29. julija, w 10 hodź. sćelak Radio Horeb original- nje wusyła. Budźe to tón dźeń jenička njedźelna Boža mša na hnadownym městnje. W 13 hodź. zahraje tam serbska skupina Sorbian Art Trio. W 14 hodź. přednošujetaj Sam a Miriam Randall z Jendźelskeje w stanje, kak staj so ze zahorjenymaj katolikomaj stałoj. W 19 hodź. budźe eucharistiski nyšpor w cyrkwi. Nadrobny program je w interneće pod www.gigfestival.de wozjewjeny.

Horjany na swjedźenju

Přeco derje wopytane su koncerty a druhe zarjadowanja w Mužakowskim Pü­ck­lerowym parku. Hakle njedawno bě saksofonowy kwartet z Berlina syły hosći zakuzłał. Foto: Joachim Rjela

Křižowka (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 Pfütze serbsce, 5 z Belgiskeje pochadźacy šlagrowy spěwar, 6 nic dawać, 7 europska rěka, 10 regal, 13 bohowka dobyća, 14 „mudre“ zwěrjo, 15 powědanja

Padorunje: 1 moderna kapała, 2 rěka Mohan němsce, 3 rěka přez Drježdźany, 4 rubježna ryba, 8 zjednoćenstwo, 9 namołwy, 11 karta bjez hódnoty, 12 jězor ­w Aziji

Protyka (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Pjatk 27. do 29.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach 

   12. wulki Budyski jěchanski turněr w Bošecach

Pjatk 27.7. 19:00 Hladać na zaćmiće měsačka w Budyskej šulskej hwězdarni

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom skupiny Amarcord w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 28.7. 10:00 Dźeń rangerow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  14:00 62. třělenje na worjoła w Němskopazličanskim sportowym centrumje

  17:00 Hudźba „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:15 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom „Spožč nam měr“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Koncert z rockowymi legendami na Kamjenskej Pastwinej horje

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z a-cappella-wariacijemi romantiki, folka, jazza a popa w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Swójbne zarjadowanje „Njetopyrje“ w Kamjenskim elementariju

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo – pišćelowy koncert z cyrkwinohudźbnym direktorom Friedemannom Böhmu a studentom hudźby Johannesom Krahlom w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo „Fiori musicali“ w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi

Rozhłós (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Młode hudźbne talenty: Mytowanski koncert z SLA

11:45 100. narodniny Jakuba Kućanka

12:00  Nabožne wysyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z naprašowanjom wo plastikowych wotpadkach a komentarom „Tak ja to widźu“

13:00  Carl Blechen 220 lět

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

Do kina (26.07.18)

štwórtk, 26. julija 2018 spisane wot:

26.07.2018 – 01.08.2018

Budyski fil­mo­wy palast:

André Rieu – Amore, My Tribute to ­Love – Maastricht Konzert 2018/2: so a nj 17:00 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub: srj 9:45 | štw, pj, pó, wu a srj 13:45 | wu a srj 11:45 | so 16:15 | nj 15:00 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub w 3 D: wšědnje 15:45 a 18:00 (nimo so a nj) | so a nj 14:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Sicario 2: pj a so 22:30 Meine teuflisch­ gute Freundin: wšědnje 14:00 (nimo nj) | wu a srj 9:30 Skyscraper: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 19:00 (nimo nj) | nj 19:45 The First Purge: wšědnje 21:00 (nimo nj) | pj a so 23:00 Mission: Impossible – Fallout w 3 D: srj 20:00 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wu 9:45 Juras­sic World: Das gefallene Königreich: wšědnje 16:15 (nimo­ so, nj a pó) | nj 12:15 Mamma Mia! Here We Go Again: wšědnje 14:30, 17:15 (nimo pó) a 20:15 (nimo srj) | pó 16:15 | srj 20:00 | pj a so 22:45 Luis und die Aliens: wu a srj 10:15 | nj 12:15 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: nj, wu a srj 12:15

Kino-ekstra:

Der Buchladen der Florence Green: nj a pó 17:15 | pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (25.07.18)

srjeda, 25. julija 2018 spisane wot:

Zaćmiće wobkedźbować

Budyšin. W Budyskej hwězdarni móža zajimcy pjatk, 27. julija, wot 19 hodź. za- ćmiće měsačka wobkedźbować, štož słuša bjezdwěla k cyle wulkim astronomiskim podawkam. 103 minutow dołhe zaćmiće měsačka je najdlěše 21. lětstotka.

Na a-cappella-koncert

Smochćicy. We wobłuku Łužiskeho hudźbneho lěća wotměje so pjatk w 19.30 w Smochčanskim Domje biskopa Bena a-cappella-koncert „Do noweho swěta“ z ansamblom amarcord.

Uschi Brüning w sotrownjach

Mały Wjelkow. Pod hesłom „Jazz & Mehr“ wotměje so zajutřišim w 20 hodź. w Małowjelkowskich sotrownjach koncert z Uschi Brüning a Lukasom Nat­schinskim. Soulowy hłós wurjadneje interpretki je mnohim wulke dožiwjenje a hakle 21lětny hudźbnik Lukas je ze spěwarku hižo dlěši čas spřećeleny.

Pokiwy (24.07.18)

wutora, 24. julija 2018 spisane wot:

Lěćne wjeselo na dworje

Smochćicy. Srjedu, 25. julija, su zajimcy w 20 hodź. na dwór Smochčanskeho Domu biskopa Bena na lěćne wjeselo přeprošeni. Kruh Palestriny přewjedźe w domje swoje lěćne schadźowanje ­a wšelake madrigale renesansy a chórowe spěwy wjacorych dobow nastuduje. Tute a dalše hudźbne chłóšćenki chcedźa zjawnosći předstajić. Zastup je darmotny.

Kino pod hołym njebjom

Budyšin. Budyski Kamjentny dom přeprošuje srjedu, 25. julija, zaso na lěćne kino. W přichodnych tydźenjach so zarjadowanje přeco wot 21 hodź. na ležow­nosći Budyskeho bydlenskeho a přemysłoweho parka „Při Sprjewinym kole“ (Sprjewina hasa 10) wotměwa. Jako prěnje pokazaja film, tragikomediju „Das Leuchten der Erinnerung“.

Stawnistwo zawrjene

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND