Skupinarjo zhromadnje kolesowali

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Za Konječanow a Šunowčanow bě tamniša Domowinska skupina minjenu nje dźelu wulět z kolesami do blišeje wokoliny organizowała. Mjez druhim pobychu woni w Tradowje a Sulšecach.  Foto: Maria Maywaldec Za Konječanow a Šunowčanow bě tamniša Domowinska skupina minjenu nje dźelu wulět z kolesami do blišeje wokoliny organizowała. Mjez druhim pobychu woni w Tradowje a Sulšecach. Foto: Maria Maywaldec

Něhdźe 40 wobydlerjow Konjec a Šunowa poda so minjenu njedźelu na swój kóždolětny wulět z kolesami, organizowany wot Domowinskeje skupiny Konjecy-Šunow, do blišeje wokoliny. Zetkachmy so při Šunowskim haće. Starši, młódši, swójby a samostejacy nastajichu so zhromadnje na puć do Tradowa. Tam čakaše na nas swačina. K tomu předstajichu nam stawizny wsy. Po małym wokołopuću jědźechmy k Tradowskim hatam, hdźež kački, kołpje a rubježne ptaki lahnu.

Dalši puć wjedźeše do Sulšečanskeho młyna. Robert Brězan nas po swojim zawodźe wodźeše. Při tym njezhonichmy jenož wjele zajimaweho wo stawiznach młyna, ale tež wo dźensnišim wašnju dźěła w nim. Runje tak kaž wonka móžachmy so nutřka po wšitkich poschodach rozhladować. Bě to jara zajimawa hodźinka, předewšěm tež za naše dźěći. Dokelž bě wjedro tón dźeń runjewon lěćne, bě derje, zo nas wosobowe awto přewodźeše a nas z napojemi zastarowaše.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND