Přewjele šansow wuwostajili

póndźela, 13. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska koparska wubranka młodźiny C docpě třeće městno na turněrje w Kubšicach. Trenarjej Křesćan  Bejmak (zady nalěwo) a Fabian Pöpel (zady naprawo) běštaj z pokazanym wukonom swojich chowancow přiwšěm spoko jom.  Foto: Fabian Pöpel Serbska koparska wubranka młodźiny C docpě třeće městno na turněrje w Kubšicach. Trenarjej Křesćan Bejmak (zady nalěwo) a Fabian Pöpel (zady naprawo) běštaj z pokazanym wukonom swojich chowancow přiwšěm spoko jom. Foto: Fabian Pöpel

Koparska wubranka młodźiny C dorosta so wubědźowała

Kónčna tabulka

mustwo hry/dypki/wrota

HZ Kubšicy/ Bukecy 4 8   5:2

Budissa Budyšin 4 7   4:3

Serb. koparska wubranka 4 1   2:6


Při ekstremnych temperaturach wotmě so njedawno w Kubšicach koparski cup młodźiny C, na kotrymž so tež Serbska koparska wubranka (SKW) wobdźěli. Dalšej­ mustwje běštej Budissa Budyšin a Hrajne zjednoćenstwo Kubšicy/Bukecy (HZ). Mustwje z Wulkeje Dubrawy a wubranka Hornjeho Kraja běštej bohužel wotprajiłoj. Organizatorojo so tuž do­­jednachu, zo kóždy přećiwo kóždemu 20 minutow w dwěmaj hromaj nastupi. To rěkaše, zo dyrbješe kóždy cyłk do­hro­mady 80 mjeńšin za bulom honić, štož při tej horcoće runjewon jednore njebě. Přiwšěm SKW do swojeje prěnjeje hry přećiwo domjacym wulkotnje startowała. Po połojcy hrajneho časa poradźi so Fabianej Hejdušce (SJ Chrósćicy) 1:0. Dalše składnosće pak njejsu serbscy koparjo wužiwali. Hač do poslednjeje minuty móžachu woni snadne nawjedowanje dźeržeć, prjedy hač přećiwnik tola hišće wuruna. Škoda, tak zhubichu dypkaj.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND