Hišće dosć chwile hač k europeadźe

wutora, 13. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Přihoty na 3. koparske mišterstwa awtochtony­ch narodnych mjeń­šin Europy su dźeń a kon­kretniše. Europeada wotměje so klětu wot 18. do 26. junija pola dobyćerja zašłych mišterstwow w Južnym Tirolu.

Flensburg/Bozen/Budyšin (SN/JaW). Na 3. koparske mišterstwa europskich narodnych mjeńšin Europeada 2016 wo­čakuja cyłkownje 32 mustwow. To zdźělištej wuhotowarjej turněra Fe­deralistiska unija europskich narodnych skupin (FUEN) a Zwjazk južnotirolskich sportowych towarstwow (VSS) w medijowym wozjewjenju. Nimo 24 muskich cyłkow chce so tam klětu tež hač do wosom žónskich mustwow wobdźělić.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND