Štwórty raz dumperowy mišter

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Stary a nowy dumperowy mišter Němskeje je Filip Kral (nalěwo) z  Róžanta . Wo tym smy hižo póndźelu w krótkopowěsćach našeho wječornika rozprawjeli. Na foće, kotrež nasta njedźelu po wubědźowanju w Lieschowje na kupje Rujany, widźimy hišće Křesćana Krala, šefmechanikarja Lejnjanskeho mustwa (srjedźa), a sponsora Christiana Richtera.  Foto: Siegbert Grutka Stary a nowy dumperowy mišter Němskeje je Filip Kral (nalěwo) z Róžanta . Wo tym smy hižo póndźelu w krótkopowěsćach našeho wječornika rozprawjeli. Na foće, kotrež nasta njedźelu po wubědźowanju w Lieschowje na kupje Rujany, widźimy hišće Křesćana Krala, šefmechanikarja Lejnjanskeho mustwa (srjedźa), a sponsora Christiana Richtera. Foto: Siegbert Grutka

Minjenu njedźelu staj wón a jeho team wulce juskałoj. Štwórty raz bě sej Róžeńčan Filip­ Kral (Dumperowy klub Lejno) krónu najlěpšeho dumperowca Němskeje zawěsćił, jako docpě na poslednim wubědźowanju 2015 w Lieschowje na Rujanach najlěpši čas. Jurij Bjeńš je so dźeń pozdźišo z 25lětnym dobyćerjom rozmołwjał.

Gratuluju k triumfej. Kak dołho sće jón swjećili?

F. Kral: Party traješe hač do ranja w dwěmaj. Smy dźensa hišće wšitcy poměrnje mučni a wučerpani. A to nic jeno swjećenja, ale wězo tež napinaceho wubědźowanja dla …

..., kotrež sće při Baltiskim morju dobył. Cyle sprawnje, sće spočatk sezony do toho wěrił.

F. Kral: Pokal běše wězo cyły čas mój zaměr, wšako sym tež hižo do toho trójce cyłkowne hódnoćenje dobył. Jako pak so w prěnim wubědźowanju w Adelsdorfje z dumperom přećisnych, wšak wjac tak prawje do pokala njewěrjach, wšako běchu wuslědki minjene lěta stajnje jara snadne a wuske. Na zbožo pak mějachu tónraz tež konkurenća tróšku njezboža, a tak wuwojowach sej we wubědźowanjach hišće dosć dypkow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND