W „kofejowni“ wo ćěkancach rěčeli

pjatk, 13. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nico Meißner a Sven Kaseler z towarstwa Wočiń woči rozmołwještaj so na za rjadowanju w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija mjez druhim z Johanu Cyžec a ze Saruh Bulankec (wotlěwa). Foto: Franciska Zopic Nico Meißner a Sven Kaseler z towarstwa Wočiń woči rozmołwještaj so na za rjadowanju w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija mjez druhim z Johanu Cyžec a ze Saruh Bulankec (wotlěwa). Foto: Franciska Zopic

Derje wopytany bě srjedź tydźenja diskusijny wječor na temu azyl w klubowni internata Serbskeho gymnazija Budyšin. Młodostni zbližichu sej z tak mjenowanej metodu „world café“ wšelake ćežišća wobšěrneje temy.

Referenća wšelakich institucijow a towarstwow witachu šulerjow w přijomnej atmosferje improwizowaneje kofejownje. Jednotliwe blida běchu hłownym prašenjam přirjadowane. Tak zhonichu młodostni wo aktualnych ličbach ćěkancow w Sakskej a předewšěm w Budyskim wokrjesu. Dale wuměnjachu sej mysle wo swójskich strachach, kotrež jich hladajo na wulku ličbu ćěkancow zaběraja, informowachu so wo móžnosćach swójskeho angažementa a zhonichu zdobom wo strachach a wočakowanjach ćěkancow, kotřiž do Němskeje přichadźeja. Z młodostnymi rozmołwjachu so fachowcy kaž zamołwita za wukrajnikow a integraciju wokrjesa Anna Piętak-Malinowska, zastupjerjo towarstwa Wočiń woči a Budyskeho Kamjentneho domu kaž tež zamołwity młodźinskeje migraciskeje słužby Steffen Deubner.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND