Za dalšu serbsku wučbu w Barće

srjeda, 16. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Adwentnička Malešanskeje Domowinskeje skupiny njeskići jeno přiležnosć, zhladować na wjerški nachilaceho so lěta. Nimo wuměny myslow wo klětušich předewzaćach rěčachu Domowinjenjo na swojej njedawnej bjesadźe tež wo starosćach nastupajo serbske naležnosće.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND