Tež serbscy hudźbnicy sobu hraja

štwórtk, 02. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Składnostnje swojeho 50lětneho wobstaća je Młodźinski dujerski orchester Budyšin njedawno w tudyšim dźiwadle jubilejny koncert wuhotował. Orchester załožili běchu 1. apryla 1965. Tehdyšu hłownu iniciatorku Ursulu Kitzig na koncerće wutrobnje witachu. Mjez dźensnišimi čłonami orchestra su tež wjacori serbscy młodźi hudźbnicy.

Dirigent Matthias Hauschild orchester hižo 25 lět nawjeduje. Do toho činješe to Werner Frenzel z Lejna (Lehn) runje tak dołho. Frenzel bě njeličomne štučki skomponował a aranžował. Wosebje jemu, kiž wot 1991 w městačku Laatzen pola Hannovera bydli a je kónc februara 90. narodniny swjećił, bě koncert počesćenje za jeho dźěło. Wjacore title za­njese zhromadnje z orchestrom muski chór z Hornjeje Hórki, dirigowany wot Mariki Matthes-Hartmann.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND