Wjesnjanosta skupinarjow wopytał

wutora, 21. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

K zajimawemu stawizniskemu wječorej zetkachu so minjeny pjatk čłonoje Domowinskeje skupiny Komorow/Trupin/Rakecy a dalši zajimcy w Komorowskim młodźinskim klubje. Předsydka Borbora Felberowa powita wosebje Swena Nowotneho, noweho Rakečanskeho wjesnja­nostu, kiž bu hakle tydźenja wuzwoleny. Jako witanski dar přepoda jemu dźěłowy plan skupiny. Swen Nowotny wupraji so za­ to, zo měli so kultura a nałožki na wsach­ gmejny zachować, a podšmórny wuznam towarstwow. Nadźijomnje gmejna a wjesnjanosta wobydlerjow w prócowanju wo aktiwne skupinske dźěło tež přichodnje podpěrujetaj.

„Wikowanske dróhi mjez Kamjencom a Budyšinom“ rěkaše na to přednošk Trudle Kuringoweje. Něhdyša wučerka a županka zaběra so hižo wjele lět ze stawiznami a kulturu swojeje dwurěčneje domizny wokoło Kamjenca. Jara zajimawy film wo wikowanskich pućach w srjedźowĕku a wuznam za žiwjenje našich prjedownikow, wuwiće rjemjesła a industrije – wšo to zbudźi wulki zajim mjez připo­słucharjemi.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND