Franc Čornak wo swojim wandrowanju přednošował

srjeda, 22. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Franc Čornak (naprawo) je serbskim gymnaziastam njedawno wo swojich wandrowskich lětach rozprawjał.  Foto: Weronika Bulankowa Franc Čornak (naprawo) je serbskim gymnaziastam njedawno wo swojich wandrowskich lětach rozprawjał. Foto: Weronika Bulankowa

Jenož něšto dnjow do premjery swojeje knihi „Franz im Glück“ poby Franc Čornak z Chrósćic w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Jara zajimowany sćěhowaše młody publikum jeho wuwjedźenja wo třilětnym pućowanju jako wandrowski po štyrnaće krajach.

2007 bě Franc Čornak powołanje zamkarja nawuknył a pruwowanje złožił. Dźensa 29lětny sej po tym předewza, maćern­eje suknje so wzdać a sam žiwjenje do ruki wzać. Wandrowski być bě dawno jeho són a kriterije za to wón wšitke spjelnješe, na přikład, zo je powołanje nawuknył, nima žonu a dźěći a je strowy. W starobje 24 lět wón swoje dyrdomdejske pućowanje w Erfurće zahaji. Najwažniše wěcy, kotrež smědźeše sobu wzać, wón šulerjam pokaza. Woni so jara dźiwachu, zo ani mobilny telefon pódla njebě, za wjetšinu šulerjow njepředstajomne! Dale woni zhonichu, zo dyrbi wandrowski wob lěto wěsty čas dźěłać, štož jemu dźěłodawar wobkruća, tak zo je tež zawěsćeny.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND