Wo Mongolskej přednošowała

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wo swojich dožiwjenjach w Mongolskej we wobłuku projekta „Zubni lěkarjo bjez hranicow“ je zawčerawšim zubna lěkarka Leńka Andersowa w Nowej Wjesce přednošowała. Zhonichmy wjele zajimaweho wo kraju, wo zwěrjatach a wězo wo wšědnym dnju wobydlerjow. W Mongolskej, kotraž je pjeć króć tak wulka kaž Němska, bydli něhdźe 2,6 milionow ludźi, połojca z nich w stolicy Ulan Batoru. Tamna połojca wobydlerjow su zwjetša nomadojo. Woni pućuja po kraju ze stadłami koni, kotrychž maja tam něhdźe 46 milionow. Wot septembra do junija leži sněh, tak zo nimale ničo njerosće.

Porno Němskej maja w Mongolskej jeno­ sydom procentow telko žnjow. Najwjetši­ problem za wjesnych ludźi je, zo wobsteji tam lědma infrastruktura. Štó z nas móže sej předstajić, zo na přikład žaneje póšty njeje – žaneje nowiny, žanoho lista. K lěkarjej abo do cho­rownje, jeli scyła jednu maja, najwjace wobydlerjow dalokosće dla w ži­wjenju ženje njepřińdźe. Najwažnišej za nich stej tuž mjezsobna pomoc a hospo­dliwosć.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND