Wobrazy wo Serbach a Huculach poručenje

srjeda, 06. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dohlady do kultury Serbow a ukrainskeje mjeńšiny Huculow poskića wot wče rawšeho fotowa wustajeńca „Minority report“ w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten. Kurator Matthias Schumann poby dźensa mjez druhim z fotografom Dmytrom Petrynu a přełožowarku Viktoriju Komnik (wotl.) na wuprawje we Łužicy.  Foto: SN/MB Dohlady do kultury Serbow a ukrainskeje mjeńšiny Huculow poskića wot wče rawšeho fotowa wustajeńca „Minority report“ w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten. Kurator Matthias Schumann poby dźensa mjez druhim z fotografom Dmytrom Petrynu a přełožowarku Viktoriju Komnik (wotl.) na wuprawje we Łužicy. Foto: SN/MB

Drježdźany (SN/CoR). Pod hesłom „Mino­rity report – Serbja a Huculojo ze swójs­keho a cuzeho fotografiskeho wida“ su wčera w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten wustajeńcu wotewrěli. Mjez druhim pokazuja tam tež wuzwolene wobrazy z projekta fotografa SN Maćija Bulanka wo serbskich drastynošerkach.

„Jako fotograf sym často we Łužicy po pu­ću a dźiwam so, kak mało tule w Drježdźanach wo Serbach wědźa“, rje­kny wčera kurator Matthias Schumann, „chcemy z wustajeńcu dohlady do wšědneho dnja słowjanskeju mjeńšinoweju kulturow podać, kotrejž stej drje 1 000 kilo­metrow wot so zdalenej, přiwšěm w tym zwjazanej, zo spytatej to swoje wobchować.“ Nimo toho dźe wo to, město wobrazow z wójny na Ukrainje normalne žiwjenje karpatskich wsow pokazać. „Na Ukrainje su wšelakore narody žiwe­, kaž w susodstwje Huculow Łem­kojo a Bojkojo, a kóžda je za cyły kraj wažna kaž hałzy za štom. Škoda, zo dźensa globalizacija małe kultury nabok storka. Ćim bóle so wjeselimy, zo móžemy pokazać, kak čiła naša wjesna kultura je“, potwjerdźi fotograf Dmytro Petryna.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND