Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Swój štwórty a posledni dźěl stawiznow wolejbula na serbskich šulach wěnuju hłownje 1980­tym lětam a wuspěcham šulerjow SRWŠ Budyšin. W cyłkownej dekadźe je so hólče mustwo na dypkowych hrach 1. ludosportoweje klasy muži našeho wokrjesa wobdźěliło, startujo za Rotaciju Budyšin III. W sezonje 1988/1989 docpěchu woni z 2. městnom najlěpši wuslědk. Nazymu 1979 bu prěni šuler SRWŠ k wolejbulowemu klubej SC Dynamo Berlin delegowany. Maćij Nuk, tehdy šuler 10. lětnika, so tam dale wu­kmani a hraješe wot 1983 do 1985 pola mužaceho cyłka w najwyšej lize NDR (dźensa 1. zwjazkowa liga). Po tym zo běch w septembrje 1984 jako młody sportowy wučer SRWŠ Budyšin pjatkownu wolej­bulowu AG přewzał, docpěchu hólcy 10. a 11. lětnika 3. meje 1987 swój prěni wulki wuspěch. Na mišterstwach wobwoda Drježdźany wudobychu sej w starobnej skupinje 15/16 wurjadne 3. městno, a to za Rotaciju Budyšin. Bronza bě sensacija, wšako smy jako šulske mustwo wolej­bulowe zjednoćenstwa našeho wobwoda přewinyli. Móžu so dopomnić, zo stejachu w prěnjej šestce hnydom štyrjo Tomašojo na hrajnišću – kapitan Kaltofen, Žurk, Kič a Šuster.

Sport (14.01.22)

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:

Testowej hrě Energije

Bjez přihladowarjow (staw dźensa 12 hodź.) přewjedźe regionalny koparski ligist­ FC Energija Choćebuz jutře testowu hru doma přećiwo wyšemu ligistej Hertha Zehlendorf. Generalka do starta ligi budźe 21. januara pola ligoweho konkurenta Hertha BSC II w Berlinje.

Pytaja koparja lěta

26 króć je mustwo FC Energije Choćebuz w kalendariskim lěće hrało a cyłkownje 30 koparjow zasadźiło. Nětko móža přiwisnicy FCE w interneće hač do 31. januara „koparja lěta FC Energije“ wolić.

Bórze kónc megapochoda

Lětuši wirtuelny megapochod wobornikow hodźi so hišće hač do 22. januara indiwiduelnje přewjesć. Zarjadowarjo a wuhotowarjo wokoło Haralda Skopija (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Roberta Noveho (Wjesny předstejićer Narća)­ a Diany Franke-Skopi přewjedu darowanski pochod po łužiskim rewěrje. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow,­ kotrež zběraja pjenjezy za chore dźěći. Wšitke informacije za 112 kilo­metrow dołhi pochod bjez wubědźo­wanskeho charaktera steja na . Přizjewjenja za jednotliwcow a skupiny su pod móžne.

Lodohokej zaso z fanami

Budissa ma noweho nawodu jednaćelnje

štwórtk, 13. januara 2022 spisane wot:

René Meißner ma wot 3. januara 2022 funkciju nawody jednaćelnje FSV Budissy Budyšin. Wón koordinuje nětko cyłe­ dźěło sportoweho towarstwa hłownohamtsce w jednaćelni w Humboldtowym haju. Nimo toho je tež na stra­tegiskim dalewuwiću towarstwa wobdźěleny.

René Meißner hori so z ćěłom a dušu za sport. Wón bě sam jako kopar a trenar aktiwny. Ze swojim nowym nadawkom wo kopańcy nětko hišće wjetši wuznam přicpěwa. W Budyšinje a wokolinje njeje wón žadyn njeznaty. Nimo skutkowanja jako fitnesowy trenar je Meißner čestnohamtsce jako předsyda towarstwa Nutřkowne město­ Budyšin aktiwny.

Předsyda Budissy Budyšin Bernd Bimmrich měni: „Z Renéjom Meißnerom je so nam poradźiło muža z charakterom na sportowe towarstwo wjazać, kotryž so za sport a region hori. Wón so na polu kopańcy wuznawa a je w nim kruće zakótwjeny. Wosobinsce so wjeselu z nim w předsydstwje a w dalšich towarstwowych gremijach dźěłać směć. Sym wo tym přeswědčeny, zo smy praweho za městno namakali.“

Tabulki (13.01.22)

štwórtk, 13. januara 2022 spisane wot:

Koparski wokrjes Hornja Łužica

wokrjesna wyša liga młodźina D

1. Holtendorfske ST 6 63 : 10 18

2. SV Königshain 5 32 : 10 12

3. FSV Wódrjeńca 02 5 20 : 20 9

4. Přezjednota Niska 4 14 : 17 9

5. GFC Rauschwalde 5 13 : 20 3

6. HZ TSV Herwigsdorf 1891 5 12 : 36 3

7. ESV Lok Žitawa 6 5 : 46 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 1

1. HZ ST Lok Slepo 6 30 : 7 16

2. SG Chrjebja-Nowa Wjes 6 33 : 12 14

3. VfB Běła Woda 1909 6 45 : 11 13

4. HZ ST Rózbork 6 24 : 26 11

5. HZ ST Klětno/Hamor 6 14 : 22 9

6. HZ Čerwj.-běli Mužakow 6 9 : 28 3

7. ST Hbjelsk 1923 5 7 : 28 0

8. FC Wocl Rěčicy-jězor 5 7 : 35 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 2

1. HZ Natwar Kodersdorf 6 35 : 12 15

2. SV Arnsdorf-Hilbersdorf 5 30 : 9 15

3. Zeleno-běli Gersdorf 4 23 : 4 12

4. Módro-běli Deutsch Ossig 6 20 : 14 9

5. HZ Germania Zhorjelc 5 6 : 17 4

6. Holtendorfske ST II 6 16 : 30 4

7. SV Ludwigsdorf 48 6 8 : 19 2

8. NFV Žołto-běli Zhorjelc II 6 11 : 44 2

wokrjesna liga młodźina D, stafla 3

1. HZ FSV Nowosólc-Hródk 6 35 : 5 18

2. HZ Ochranowske ST 90 6 59 : 6 15

3. LSV Friedersdorf 5 43 : 12 9

4. HZ Bernstadt/Dittersbach 5 15 : 17 9

5. SC Swóńca-Lubij 6 20 : 33 6

6. HZ FSV Kemnitz 4 7 : 7 3

7. HZ ST Rychbach 5 9 : 68 3

8. ST Łuwoćicy 96 5 6 : 46 0

wokrjesna liga młodźina D, stafla 4

1. Traktor Mittelherwigsdorf 6 35 : 3 15

2. HZ TSV Großschönau 6 49 : 9 13

3. Bertsdorfske ST 6 31 : 13 10

4. HZ SG Leutersdorf 6 13 : 12 6

5. HZ VfB Žitawa 6 5 : 51 4

6. Habrachćicy 5 11 : 33 1

7. FSV Wódrjeńca 02 II 6 7 : 30 0

8. TSV 1861 Spitzkunnersdorf

(holcy, bjez hódnoćenja) 7 0 : 0 0

wokrjesna wyša liga młodźina E

1. HZ TSV Großschönau 6 51 : 2 18

„Nawuknych, zo móžu tež sama bydlić“

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:
Jennifer Janiska

Na proze do noweho lěta je zwjazko­wy wolejbulowy ligist Drježdźanski SC na swojich internetnych stronach tři krótke inter­viewy z hrajerkami Sinu Stöck­mann, Maju Storck a Jennifer Janiska wozjewił. Za sportowe strony Serbskich Nowin je David Matik někotre zajimawe wotmołwy trójki hromadu zestajał.

Nadběhowarka Sina Stöckmann je rodźena Drježdźanjanka a započa loni pola profijow hrać. Wona je sej tři prašenja wupytała, na kotrež tule wotmołwja.

Kotry film w hodownym času hladaće?

S. Stöckmann: To je pola nas wězo, znajmjeńša jónu „Tři worješki za popjelawku“. To je mjenujcy film, kotryž su w Moritzburgu wjerćeli. Wón dyrbi­ přeco w tym času być.

Kotre nazhonjenja sće w lěće 2021 zběrała?

S. Stöckmann: Mějach prěni raz zranjenje, kotrehož dla sym woprawdźe dlěši čas wupadnyła. Nawuknych sćerpliwa ze sobu być abo lěpje prajene na kóždy pad sćerpliwišo ze sobu wobchadźeć (so směje), sej chwile brać a so nad tym zwjeselić, štož hižo zaso dźe.

Kotry wulět je na Was najbóle skutkował?

Koparske towarstwo Dynamo Drježdźany słuša we wuchodnej Němskej k najwoblubowanišim sportowym towarstwam. Tež w Serbach Dynamowcam tójšto ludźi palcy tłóči, dźe-li wo dobre zaměstnjenje w tabulce druheje zwjazkoweje ligi.

Někotři Serbja su samo za towarstwo Dyna­ma aktiwni a tam přistajeni. Tak trenuje wot lońšeho Njebjelčan Tadej Cyž z juniorami U 13 Dynama. Dalši Serb je 35lětny rodźeny Kaščan Matti Bětnar. Poprawom je wón přistajeny Drježdźanskeho uniklinikuma, a to jako fachowy lěkar w ortopediji a njezbožowej chirurgiji. Připódla pak wukonja wot lońšeho tež funkciju zastupowaceho lěkarja za profijowe koparske mustwo Dynama Drježdźany. Tak potajkim na hrach Dy­nama medicinske zastaranje hrajerjow sobu zamołwja.

Tabulki (11.01.22)

wutora, 11. januara 2022 spisane wot:

Koparski wokrjes Hornja Łužica

wokrjesna wyša liga mužojo

1. FSV Kemnitz 8 21 : 8 22

2. FV Eintracht Niska II 8 24 : 9 18

3. GFC Rauschwalde 8 25 : 13 17

4. ST Neueibau 8 26 : 11 16

5. ST Lok Slepo 8 16 : 17 13

6. ST Hbjelsk 1923 7 17 : 9 11

7. NFV Žołto-běli Zhorjelc 8 10 : 14 9

8. ST Natwar Kodersdorf 6 11 : 13 7

9. FSV Nowosólc-Hródk II 5 9 : 15 7

10. LSV Friedersdorf 8 10 : 28 7

11. Bertsdorfske ST 7 13 : 17 6

12. SC Swóńca-Lubij 8 12 : 16 6

13. FSV Wopaka 8 15 : 29 4

14. SG Obercunnersdorf 7 15 : 25 3

wokrjesna liga, stafla 1

1. Čerwjeno-běli Mužakow 8 21 : 4 22

2. VfB Běła Woda 1909 II 8 35 : 18 18

3. Holtendorfske ST 8 22 : 10 18

4. ST Klětno/Hamor 8 26 : 21 16

5. 1. Rózborske ST 7 16 : 12 13

6. Trebuske ST 1960 7 22 : 13 12

7. ST 48 Rychwałd 8 21 : 29 12

8. SZ Chrjebja-Nowa Wjes 8 17 : 16 11

9. ASSV Hórka 8 11 : 16 11

10. ST Germania Zhorjelc 7 14 : 17 9

11. ST Hbjelsk 1923 II 8 10 : 18 5

12. ST Zodel 68 8 19 : 33 5

13. ST 90 Němske Jenkecy 9 10 : 25 3

14. ST Mysłecy 8 5 : 17 2

wokrjesna liga, stafla 2

1. TSG Lěwałd 8 48 : 7 24

2. Čerwj.-běli Olbersdorf 7 41 : 9 19

3. TSV Großschönau 7 19 : 6 19

4. TSG Hainewalde 7 14 : 11 11

5. Wostrowski BC 8 14 : 13 11

6. TSV Spitzkunnersdorf 8 13 : 19 11

7. TSV 1890 Ruppersdorf 7 9 : 20 11

8. HZ ISG Hagenwerder 7 13 : 15 10

9. HZ ST Horken Ketlicy 8 10 : 19 8

10. ST Rychbach 8 20 : 34 7

11. Bernstadt/Dittersbach 7 18 : 25 5

12. ST Deutsch Ossig 8 15 : 33 5

13. ST Nowy Jiwow II 6 10 : 12 4

14. HZ ESV Lok Žitawa 8 7 : 28 0

wokrjesna klasa, stafla 1

1. ST Lok Slepo II 8 26 : 17 14

2. HZ ST Uhsmannsdorf 6 16 : 7 14

3. Módro-běli Kromola 6 21 : 4 13

4. HZ SG Mikow 6 22 : 9 12

5. LSV 1951 Sprjewja 6 13 : 4 12

6. HZ FC Wocl Rěčicy-jězor 5 10 : 7 6

7. ST Delni Wujězd 6 18 : 23 4

8. ST Skerbersdorf 48 7 10 : 26 4

9. HZ ST Fortuna Trjebin 6 3 : 42 0

Štó by to wědźał? W kostimje najznaćišeho a najwoblubowanišeho čerćika Sakskeje tči zubnolěkarska pomocnica a přiwisnica wolejbulistkow Drježdźanskeho SC Berit Banitz. Ale jenož, hdyž hraje mustwo bjez přihladowarjow.

Zo by šikwana 39lětna Drježdźanjanka, kotraž syda hewak w bloku A z trajnym lisćikom, najebać zakaz swojim hrajerkam cyle bliska była, so wona w sydom kilow ćežkim kostimje Burnyja rady poći. Jeničce hłowa sama waži połdra kilo­grama. Zo by hłowa čerćika lěpje sedźa­ła, ma Berit Banitz přidatnje hišće twarski nahłownik. Hry pak njewobhladuje sej wona přez woči, ale přez hubu čerta. Jeje statement ke kurioznemu hobby­jej: „To je wulkotne na te wašnje w MargonArenje hry sćěhować, zbožo přinjesć a jako motiwator skutkować.“

Jenož mało ludźi w Drježdźanskej uniwersitnej klinice – tam dźěła wona jako zubnolěkarska pomocnica – wě wo jeje kurioznym čestnohamtskim nadawku. Po kóždej hrě dyrbi kostim do płokarnje, štož je tež trjeba. Wšako nastawa w drasće, kotraž wot lěta 2013 eksistuje, hižo raz 46 stopnjow. Jürgen Männel

Lodohokej, tabulka DEL 2

staw po 33 hrajnych dnjach

1. Ravensburg Towerstars    30 68

2. Lodowe lawy Drježdźany    32 67

3. Lawy Frankfurt    30 62

4. EC Bad Nauheim    32 59

5. EC Kassel Huskies    31 53

6. Lodowe piraty Crimmitschau   31 52

7. Heilbronnske sokoły     34 47

8. Tölzske lawy    32 44

9. EHC Freiburg    30 43

10. ESV Kaufbeuren    32 38

11. EV Landshut    31 36

12. Bayreuthske tigry    30 34

13. Łužiske liški    30 33

14. Selbske wjelki    31 18


ESV Kaufbeuren – Łužiske lodohokejowe liški 2:3 p.p. (0:0, 1:1, 1:1– 0:1)

Štó njeznaje přisłowo, po kotrymž nowe chošća derje mjetu! Łužiske lodohoke­jowe liški přinjesechu k debitej noweho trenarja Petterija Väkiparty dobyće 3:2 po podlěšenju a tak dwaj dypkaj z Allgäuja sobu do Łužicy. K nowym chošćam dyrbi pak so rjec, zo wone tež jenož mjetu a nic wjac.

Petteri Väkiparta nětko Liški trenuje

póndźela, 10. januara 2022 spisane wot:

Po dotal jara njespokojacym přeběhu sezony su so zamołwići Łužiskich lodo­ho­kejowych liškow rozsudźili, šeftrenarja Chrisa Straubu ze zastojnstwa wuwjazać. Po domjacej poražce 0:4 přećiwo Tölzskim lawam sćahny jednaćel Dirk Rohrbach konsekwency, tež dokelž po zašłych krizach wočakowane wuslědki njewuskočichu.

Z eksistowacym potencialom mustwa a k tomu nowymi impulsami dyrbja sej Liški nětko dočasnje zachowanje klasy jako­ nowy sezonowy cil stajić a jón na kóždy pad zwoprawdźić. Chris Straube bě mustwo wot Coreyja Neilsona započatk februara 2021 přewzał. W lěću, ke kóncej hrajneje doby 2020/2021, su zrěčenje ze Straubu podlěšili. 47lětny, poł Němc poł Kanadźan, je pak klubej dale k dispoziciji. Wón budźe Łužiske liški ze swojej nazhonitosću w přichodźe mjez druhim we wobłuku scoutinga podpěrać.

nawěšk

nowostki LND