Elias Kummer triumfator na SGB

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Tež lětsa je Serbski gymnazij Budyšin (SGB) na spočatku šulskeho lěta zaso sportowe wubědźowanje přewjedł: Šule­rjo 5. do 10. lětnika zwěsćichu swojich najlěpšich w atletiskim štyriboju. Z wulkim předskokom doby šuler 10. lětnika Elias Kummer ze 446 dypkami před Jarekom Schadu z rjadownje 5-3 z 348 dypkami a Cajusom Wićazom ze 7. lětnika z 325 dypkami.

Sakski šulski sportowy dźeń wotmě Budyski Serbski gymnazij w swójskej sportowej hali, a to z nowumom atletiskeho štyriboja. Šulerjo sekundarneho schodźenka I wubědźowachu so w storkanju medicinskeho bula, w trojoskoku, w seklowym běhu a w ćahanju na žerdź.

Jako prěni běchu šulerjo 5. a 6. lětnika na rjedźe. Hnydom štyrjo zaměstnichu so na kóncu w top-dźesać SGB (hlej přehlad). Aktiwny kopar Budissy Budyšin Jarek­ Schade z rjadownje 5-3 docpě w seklowym běhu z 11,6 sekundami wu­rjadne 115 dypkow. W šulskim sporće wotpo­wěduje 64 dypkow znamce jedyn. Jarek je tež talentowany lochkoatlet a běha z nanom hižo dźesaćkilometrowske čary. Njedawno zmištrowa wón tysac­metrowski běh na šulskej ležownosći w grandioznych 3:17 min. Tež to wotpowěduje jedynce w 10. lětniku.

Znowa žadyn dypk nježnjeli

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Biskopičanske KT II –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (2:1)

Zestawa hosći: Schöne – M. Matka, K. Matka, Schultz, Šewc, Rachel, Gloxyn, Korjeńk, Nuk (70. Materna), Šiman (60. Janca), Šołta

Po mjerzacych poražkach w minjenych hrach chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki tónraz w Biskopicach z krutej defensiwu wuspěch žnjeć. Přiwšěm wědźachu, zo budźe sej Biskopičanska U 23 jako technisce dobry cyłk wšitko wot nich žadać.

Awtor dźensa Tadej Cyž

Dalši raz mamy na łužiskich sportnišćach korona-přestawku, bohužel. Wšako smy wšitcy nadźiju měli, zo so tajka hižo wospjetować njebudźe. Pandemije dla pak je Zapadołužiski koparski zwjazk na wokrjesnej runinje hry we wjacorych starobnych klasach wotprajił. Wšojedne hač so nam to nětko lubi abo nic, mamy rozsud prosće respektować. Njerozumju, kak so někotři jeho dla hórša a jón kritizuja. Jeničce zamołwići maja dokładny přehlad wo tučasnej situaciji, zaběraja so wšědnje z tematiku a móža ju tuž porjadnje posudźować. Tež za koparski zwjazk je to napjata a ćežka situacija. Wosobinsce bych sej přał, zo namakaja za dźěći a młodostnych separatne rozrisanje. Pohib, sport a tak wosebje socialne kontakty su w tej starobje za strowe wuwiće ćěła a duše jara wažne. Wšojedne, kak so situacija wuwije, trjebamy dale pozitiwne nastajenje a kreatiwne ideje­. Wosebje pak dyrbimy so wo zhromadne wuslědki prócować. Jeno z mjezsobnym respektom a z fairnym wašnjom móžemy napjaty čas přetrać.

Wuslědki (15.11.21)

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Kopańca muži, regionalna liga

Auerbach – Rathenow  3:3 (3:0)

wyša liga

Martinroda – Fahner Höhe 2:1 (0:1)

Rudolstadt – Merseburg 3:0 (1:0)

Carl Zeiss Jena II – Sandersdorf 1:1 (0:0)

International Lipsk – Zorbau 1:1 (0:1)

Halle – Neugersdorf 3:0 (1:0)

Nordhausen – Arnstadt 0:0 (0:0)

krajna liga

Drježdźany-Strěžin – Taucha  wupad

FC Lipsk – Riesa2:1 (0:0)

Glauchau – Pirna-Copitz  wupad

Marienberg – Radebeulski BC  wupad

Lößnitz – Mittweidawupad

krajny pokal

Markranstädt – Budyšin 0:3 (0:0)

Chemija Lipsk – Drježdźanski SC 6:0 (2:0)

Freital – Biskopičanske KT  wupad

Oderwitz – Wilsdruffwupad

Bornaski SV – Markkleeberg 2:4 (1:2)

Rabenstein – Drježdź.-Lubohósć wupad

Sport (12.11.21)

pjatk, 12. nowembera 2021 spisane wot:

Koparske hry z prašakom

Kaž su medije hižo wčera wozjewili, bě předsydstwo Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wobzamknyło, zo tónle kónc tydźenja a nětko tež přichodnej (to je nowe) w starobnych klasach žony, mužojo a w młodźinomaj A a B žane winowatostne koparske dypkowe hry njebudu. Hinak je to na krajnej runinje. Tam smě wyši ligist Budissa Budyšin dźensa w 19 hodź. w pokalnym kole w Markranstädće hrać, a SJ Chrósćicy nastupi w krajnej klasy­ njedźelu doma w 14 hodź. přećiwo Rotaciji Drježdźany. Dypkowa partija mjez koparjemi z Ćiska a Rakec bu hižo wotprajena. Pola wšitkich hrow, kotrež smědźa so přewjesć, pak steji hač do zahwizdanja wulki prašak.

Worklečenjo wospjet doma hraja

Prěnje wolejbulowe mustwo muži Viktorije Worklecy přewjedźe jutře, sobotu, w swójskej hali přećiwo hosćom z Mišna a Koblic winowatostnu hru w sakskej klasy. Hrajerjo dyrbja nowe škitne postajenja dodźeržeć.

13.11. 12:00 Viktoria Worklecy –

  ST Coswig-Mišno

13.11. 12:00 Viktoria Worklecy –

  Volleys Koblicy

20.11. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Viktoria Worklecy II (ž)

20.11. 14:00 Viktoria Worklecy –

  VV Žitawa 09 II (ž)

25.11. 19:30 ST Marijina hwězda –

Worklečanki dale na čole tabulki

štwórtk, 11. nowembera 2021 spisane wot:

Tabulka wobwodneje ligi, stafla 2

1. Viktoria Worklecy  4 12 : 2 11

2. ST Kupoj-Nowa Łuka  4 9 : 4 9

3. TSV Kundraćicy 4 11 : 5 9

4. Viktoria Worklecy II 4 6 : 10 4

5. Módro-běłe Wojerecy  4 3 : 11 2

6. VV Žitawa 09 II 4 3 : 12 1


Prěnje zastupnistwo wolejbulistkow Viktorije Worklecy poda so minjenu sobo­tu do ćěłozwučowarnje Lessingoweho gymnazija we Wojerecach. Tam nastupi prěni přećiwo druhemu tabulki. Hosćom njebě tón kónc tydźenja tre­na­r poboku, tuž mějachu Worklečanki čoło tabulki same zakitować.

ST Kupoj-Nowa Łuka – Viktoria Worklecy 0:3 (10:25, 17:25, 14:25)

Za prěnje zastupnistwo Viktorije Worklecy zasadźene běchu: Anja Biela, ­Johanna Fieglerec, Marina Köhlerowa, Stefanie Köhlerowa, Jana Kralec, Jennifer Otto­, Rejzka Rawšec, Anita Salowskec.

Započatk bě drje wurunany, poněčim pak móžachu Worklečanki swój jasny předskok natwarić. To poradźi so jim wosebje ze sylnej seriju nadaćow. Kupoj-Nowa Łuka měješe ćeže z tym wobchadźeć. Tuž njebě jim móžno nadběhi prawje natwarjeć. Tež přetorhnjenje při 4:8 a 4:16 tomu njepolěkowaše. Hosćo w swojim rytmusu dale hrajachu a zawěsćichu sej prěnju sadźbu z jasnym 25:10.

Wuslědki (11.11.21)

štwórtk, 11. nowembera 2021 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Rěčicy-jězor – Ćisk2:2 (0:0)

Drježdźanski SC – Žitawa  0:1 (0:0)

wokrjesna wyša liga

Wachau – Wojerowski FC 1:4 (0:3)

Póst Budyšin – Hnaš.-Dobruša 2:4 (1:2)

Łaz/Běły Chołmc – Hory 0:1 (0:1)

Kulow – Połčnica4:1 (0:1)

Biskopicy II – Ralbicy/Hórki 2:1 (2:1)

Porchow – Horni kraj-Sprjewja wupad

Kinspork/Łužnica – Großröhrsd. wupad

Großnaundorf – Němske Pazlicy 2:2 (1:1)

wokrjesna klasa, stafla 3

Łaz/Běły Chołmc II – Ralbicy II  0:3 (0:1)

M. Wosyk/Panč. II – Něm. Pazl. II  1:3 (0:1)

Lubuš II/Wětn.-Hola – Porchow II 1:4 (1:3)

Běła/Cunnersdorf/Němske Pazlicy III – Njeswačidło2:3 (0:3)

1. Sokoł Ralbicy/Hórki II 8 27 : 7 22

2. ST Němske Pazlicy II 8 39 : 8 21

3. Módro-běli Njeswačidło 8 26 : 18 13

4. HZ Halštrow/Hlinowc II 7 17 : 11 12

5. HZ Hory II/Bluń 8 24 : 20 12

6. HZ Běła/Cunnersdorf/

Němske Pazlicy III 7 15 : 13 10

7. HZ Łaz/Běły Chołmc II 8 13 : 20 10

8. Lubuš II/Wětnica-Hola 9 14 : 22 10

9. HZ Mały Wosyk/Panč. II 8 7 : 20 5

10. SJ Njebjelčicy II 7 12 : 22 4

11. ST Porchow II 8 11 : 44 4

Wot wjesneho mustwa do wyšeje klasy

wutora, 09. nowembera 2021 spisane wot:

K stawiznam Sportoweje jednotki Chrósćicy podawa Jan Macka pjaty a zdobom posledni dźěl

Sportowa jednotka Chrósćicy swjeći lětsa 40. róčnicu wobstaća. Nimo toho maja w Chrósćicach hišće­ dalši jubilej. 1931 hraješe Chróšćanske koparske mustwo pod mjenom Segelflug­verein, pozdźišo tež pod mjenom Sokoł. Wot 1934 bě to na tři lěta DJK Chrósćicy. Tale a cyła powójnska kopańca hač do 1990 je w Sokołskich Listach z lěta 1994 wopisana.

Dypkownje ke kermušnemu kofejej doma byli

wutora, 09. nowembera 2021 spisane wot:

Sakska klasa mužojo – stafla wuchod

1. Módro-běli Wojerecy 4 12 : 6 10

2. Viktoria Worklecy 4 9 : 4 9

3. VfL Pirna-Copitz 07  4 9 : 5 9

4. Drježdźanski SSV II 4 8 : 8 5

5. ST Łužnica  2 5 : 4 4

6. MSV Budyšin 04 2 4 : 4 3

7. Motor Mickten II 2 3 : 3 3

8. Volleys Koblicy 2 3 : 6 1

9. ST Coswig-Mišno 4 5 : 12 1

10. Póst Drježdźany II  2 0 : 6 0


Wolejbulisća Viktorije Worklecy ani jednu sadźbu njepřěhrali

Za Worklecy hrajachu: Beno, Jakub a Ławrjenc Bobka, Clemens a Ludwig Eckert,­ Maks Jurak, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Józef Šnajder, Daniel Wałda a Šćěpan Wjeńka; poradźowar mustwa Mato Eckert.

Viktoria Worklecy – Póst ST Drježdźany II 3:0 (25:22, 25:12, 25:6)

Radworski cross je dorostł

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Wosomnaće bě pospytow, šěsnaty raz so poradźi. Po lońšej koronowej přestawce móžachu zamołwići Budyskeho kolesowarskeho towarstwa, Radworskeje gmejny a tamnišeho kupoweho towarstwa wčera tydźenja zaso kolesowarjow a běharjow na swojej tradicionalnej crossowej čarje witać. Pod 3G-wuměnjenjemi drje njebě z wobdźělniskim rekordom ličić, tola wjace hač 170 sportowacych njeda so wot­tra­šić. Při kras­nym wjedrje běchu wubědźowanja 1. běha srjedźoněmskeje serije GUNSHA-cross-challenge spěšne a z bla­kami trochu próšne.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND