Wuslědki (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

1. Łuty 26 63 : 24 64

2. Rakecy II 26 59 : 29 50

3. Kamjenc II 26 55 : 35 42

4. Lubuš 26 55 : 44 42

5. Nadrózna Hrabowka 26 48 : 36 40

6. FC Łužica 26 54 : 46 39

7. Bluń 26 57 : 62 35

8. Ćisk II 26 47 : 62 33

9. Hórnikecy 26 59 : 58 32

10. Nowe Město II 26 44 : 53 32

11. HZ Łaz 26 42 : 44 28

12. Ralbicy/Hórki II 26 24 : 47 21

13. Wětnica/Hola 26 46 : 80 18

14. Kulow II 26 31 : 64 17

wokrjesna liga, stafla III

1. Kinspork 26 83 : 20 64

2. Großnaundorf 26 50 : 31 50

3. Frankenthal 26 62 : 42 46

4. Ottendorf-Okrilla 26 54 : 30 45

5. Marijina hwězda 26 47 : 46 40

6. Großröhrsdorf II 26 44 : 49 37

7. Liegau-Augustusbad 26 55 : 47 33

8. Njebjelčicy 26 54 : 54 33

9. Haselbachtal 26 41 : 52 32

10. Arnsdorf 26 44 : 41 29

11. Němske Pazlicy 26 33 : 54 27

12. Großharthau 26 40 : 62 27

13. Porchow 26 37 : 53 26

14. Hermsdorf 26 26 : 89 14

Ralbičenjo znowa dobyli

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

19. koparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła

Hižo loni w Chrósćicach bychu klóšterscy kopa­rjo pokal Serbskeho Sokoła dobyć móhli. We wšo rozsudźacej hrě pak njemóžachu ST 1922 Radwor přewinyć. Tež lětsa tomu tak bě, a Ralbičenjo běchu ći zbožowniši. Sokoł Ralbicy a ST Marijina hwězda měještej z dźewjeć dypkami samsnu ličbu ličakow, za to pak rozdźělny wrotowy poměr.

Přeprosyło bě předsydstwo Serbskeho Sokoła šěsć cyłkow, přijěło bě pjeć. Kóždy hraješe přećiwo kóždemu, a to stajnje 12 mjeńšin. Pod nawodom sudnika Matijasa Krala ze Smjerdźaceje běchu hry fairne. Negatiwne pak bě, štož turněrowemu nawodźe Janej Hrjehorjej po wurisanju napadny, zo je so tójšto koparjow zraniło.

Slěbro za beachvolleyballistow SGB

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Na wuchodosakskim finalu we wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ rjany wuspěch žnjeli

Po wurjadnych wuslědkach w předkołach dojědźechu sej volleyballisća 9. a 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) k Olbersdorfskemu jězorej pola Žita­wy, zo bychu nětko w pěsku swoje kmanosće dopokazali. Turněr wotmě so po systemje „best of three“, tak zo so jednotliwe rozestajenja 3:0 abo 2:1 skónčichu. Mustwa wobstejachu stajnje z hól­čeje a holčeje dwójki kaž tež z měšaneho porika, kotrež hrajachu po dwěmaj sadźbomaj hač do 21 dypkow.

Wonkowne wuměnjenja běchu z 20 stopnjemi dobre. Sylny wětřik pak načini beachvolleyballistam problemy. Druha partija SGB přećiwo Gymnazijej Christiana Weisy Žitawa bě předrozsudźaca. Dwójka Józef Hantuš z Radworja / Matej Cyž z Chrósćic přesadźi so w prěnjej sadź­­bje z 21:14 a nawjedowaše druhu hižo­ z 20:19. Je­nički dypk jimaj falowaše, krótko po tym pak juskaštaj Žitawčanaj nad snadnym 20:22. Rozsudny třeći přechod bě znowa dramatiski. Při stawje 13:13 njekiwaše serbskej dwójce trěbne zbožo, wona přěhra sadźbu z 13:15.

Přez lěta hižo zetkawaja so młodźi sportowcy w juniju na Budyskej Młynkec łuce, zo bychu so na wokrjesnej spartakiadźe wo medalje w lochko­atletiskich disciplinach wubědźowali. Stajnje su tež serbske dźěći a młodostni pódla, najwjace z nich za hosćićelske Wuchodosakske lochkoatletiske towarstwo Budyšin, kotrež wubědźowanje z wulkej prócu organizuje.

W starobnej klasy W 14 wusahowaše Tere­za Pöpelec (SJ Chrósćicy). W sprinće na 100 m bě wona z 13,35 sek. najspěš­niša, tež w kulostorku (9,10 m) ju nichtó njedosćahny. K tomu skoči w daloko­skoku ze 4,59 m na slěborne městno. Wusahowace wukony pokaza tež za Jednotu Kamjenc startowacy Marko Ryćer (MU18) na 200metrowskej čarje (23,56 sek.) a w dalokoskoku (5,49 m), štož wunjese jemu złoto a slěbro.

„Nam je so pola was jara lubiło“

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Płódne styki do Čěskeje – połsta lět sportowa wuměna, dźesać lět partnerske zrěčenje

Měrćin Krawc z Ralbic, něhdyši kopar Sokoła Ralbicy/Hórki, njebudźe lěto čakać, ale chce so hižo prjedy do čěskeho Spáleneho Poříčí podać. „Sym tam nimo koparjow tež z hajnikami spřećeleny a pojědu tam bórze na hońtwu. Njebudu lěto na 51. wuměnu čakać“, rjekny 63lětny sobotu we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja „50 lět sportowa wuměna mjez čěskimi a serbskim sportowcami a dźesać lět partnerske zrěčenje mjez gmejnu Ralbicy-Róžant a městom Spálené Poříčí“.

Hrajnu dobu z předswědčiwym dobyćom zakónčili

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– Póst Germania Budyšin 4:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Teschner – Dehn, Schulze, Pohling, Teichmann, Zahrodnik, Bětnar, Runt, Hawš, Žur, Šafář

Po dobrych wukonach w druhej poł­seriji su Chróšćanscy koparjo tež swoju posled­nju hru sezony 2014/2015 dobyli. Wuslědk sam wšak ničo wo jasnej pře­waze njewupraja. Šansow, hišće wyše dobyć,­ bě dosć a nadosć. Wot wšeho spočat­ka duela tłóčeše hosćićel Budyšanow do defensiwy. Wosebje Zahrodnik a Dehn přez křidle strašnje nadběho­wa­štaj. Štwórć hodźiny pak traješe, prjedy hač prěni króć we wrotach přećiwnika zaklin­ka. Feliks Zahrodnik přeběža w srjedźnym polu, z rjanej fintu posłuži Petra Šafářa, kiž njeměješe žane problemy, bul wušiknje wyše wrotarja k 1:0 do saka zběhnyć. Najebać dalšu přewahu a składnosće nochcychu pak změrowace druhe wrota padnyć. Po prěnim strašnym nadběhu hosći we 38. min. smokny Tittel bul do hornjeho třiróžka, ale wrotar Marco Teschner jón fantastisce wotpjasćowa.

Hana Lehderec sakska mišterka

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:
Hana Lehderec z Kamjeneje pola Radworja je wčera w Moritzburgu z konjom Picas­som we wobłuku 25. sakskich mišterstwow za młodych jěcharjow dresuru w starobnej klasy U14 dobyła. Hakle tydźenja bě šulerka Serbskeho gymna­zija Budyšin w dresurnym wurisanju w Holešowskej Dubrawce ze 14lětnym wurězancom wuspěšna. Hana Lehderec startuje za Jěchanske a jězdne towarstwo Njeswačidło. Foto: Matthias Arndt

Přihotowanske hry Budissy Budyšin

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:
Regionalny ligist Budissa Budyšin přihotuje so wot zašłeje srjedy na druhu sezonu w štwórtej najwyšej koparskej lize Němskeje. W zwisku z treningowym startom je FSV Budissa Budyšin tež přihotowanski plan prěnjeho mustwa wozjewiła. W spinkomaj podata je přeco městnosć, hdźež so testowe hry wotměja: 27. junija w 13 hodź. FC Slovan Liberec U 21 – Budissa Budyšin (Hrádek nad Nisou)­, 1. julija w 17.30 hodź. RB Lipsk – Budissa Budyšin (Grimma), 5. julija w 15:30 hodź. Zeleno-běli Bukecy – Budissa Budyšin (Bukecy), 8. julija we 18 hodź. Energija Choćebuz – Budissa Bu­dyšin (Kulow), 11. julija w 17 hodź. mustwo z Brazilskeje – Budissa Budyšin (Hasel­bachtal, Rychbach), 14. julija we 18 hodź. Budissa Budyšin – SZ Dynamo Drježdźany (Młynkec łuka, Budyšin), wot 15. do 19. julija treningowe lěhwo w Bad Blankenburgu, 18. julija w 14 hodź. FC Čerwjeno-běli Erfurt U 23 – Budissa Budyšin (Bad Blankenburg), 19. julija w 10.30 hodź. FC Jednota Rudolstadt – Budissa Budyšin. Jurij Bjeńš

Widźał, słyšał, napisał (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Sće wo nich hižo słyšeli, wo prěnich europskich hrach w Baku, kotrež traja tam hač do 28. junija? Kak su wone­ nastali? Europski olympiski komitej a narodne olympiske komiteje su hižo dlěši čas wo tym rozmyslowali raz swójske kontinentalne hry přewjesć, přirunajomne z aziatiskimi abo z panameriskimi. Tak oficialni 8. decembra 2012 rozsudźichu lětsa raz europske hry wuspytać, a to z olympiskimi a njeolympiskimi sportowymi družinami w 255 wubědźowanjach.

Wuslědki (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Großröhrsdorf – LSV Hory 1:3 (0:1)

Kulow – Połčnica 1:2 (0:1)

Wachau – Ćisk 2:1 (1:0)

Biskopicy II – Wojerecy 1919 2:1 (1:1)

Hnašecy – Sepicy 3:0 (2:0)

Bukecy – Kumwałd 3:1 (0:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 4:2 (1:1)

1. Biskopicy II 30 98 : 33 66

2. Ćisk 30 87 : 36 60

3. Großröhrsdorf 30 78 : 45 60

4. LSV Hory 30 76 : 40 59

5. Ralbicy/Hórki 30 67 : 35 57

6. Póst Budyšin 30 70 : 72 52

7. Chrósćicy 30 61 : 49 40

8. Kumwałd 30 57 : 53 38

9. Kulow 30 50 : 68 37

10. Ramnow  30 46 : 57 36

11. Hnašecy 30 54 : 71 33

12. Bukecy 30 46 : 82 32

13. Połčnica 30 46 : 67 31

14. Wachau 30 53 : 95 29

15. Sepicy 30 46 : 92 24

16. Wojerecy 1919 30 21 : 61 23

wokrjesna liga, stafla I

Njeswačidło – Póst Budyšin II 5:2 (4:0)

Załom – Wjelećin 0:8 (0:3)

Malešecy – Kubšicy 4:2 (2:2)

HZ Budestecy – Wulka Dubrawa 2:3 (1:1)

Bart 90 – Minakał 2:3 (1:2)

nawěšk

nowostki LND