Rozhłós (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Zjeće seriala „Mój projekt za čas korony“

11:45  Rozmołwa z lawreatku Myta Zejlerja Chrystu Meškankowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučbje serbšćiny na zakładnych šulach

13:00 Knot – dźiwje zwěrjo lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Rozžohnowanje ze superintendentom Janom Malinkom a witanje Christopha Rummela

11:40 oratorij „Podlěćo“ – 1. dźěl

12:00 Kemše ze superintendentom Christophom Rummelom

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, 500. posmjertniny Jana Raka

13:00 Tematiske wusyłanje: Moderna technika na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce 

9:00 Boža mša z Róžanta z fararjom Michałom Andersom

11:10 rozprawa live z Róžanta

11:20 Něhdy Němc – nětko horliwy Serb: Julian Nyča

11:45 Pohladamy do archiwa: Mjezynarodny dźeń dźěsća

12:00 oratorij „Podlěćo“ – 2. dźěl

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje (Madlena Norbergowa)

13:00  Baršćanska róžowa zahroda

13:30 wosebite postrowy k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja, mjez druhim „digitalne mejemjetanje w Radworju“

11:20 Tematiske wusyłanje: Digitalizacija serbšćiny

12:00 Nabožne wusyłanje  

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert po přećach słucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech )

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Barba oranžowa

11:50 Hudźba do nalěća

12:00 Nabožne wusyłanje  (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a kak koronakriza naše žiwjenje wobwliwuje

13:00 Tematiske wusyłanje: 2. dźěl serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (08.05.20)

pjatk, 08. meje 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja a naprašowanje mjez dźěćimi k dnjej maćerje

11:20 Mytos serbska mać

11:50 Hudźba k dnjej maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a što móžemy z koronakrizy wuknyć

13:00 Tematiske wusyłanje: „Zlě je zabyć“ – 75 lět po kóncu wójny

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (30.04.20)

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

pjatk, 1. meje, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, mjez druhim z alternatiwami w syći k mejestajenju

11:20 Jurij a Marja Cyžec a pólska tajna słužba

11:45 Nalětnja hudźba

12:00 Nětk meja nazeleni – wusyłanje do nalěća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, ludowědne wosebitosće 1. meje a zhladowanje na fararja a zběraćela ludowych pěsnjow Jana Boguchwała Markusa (1815–1880)

13:00 „Pój, wzmi sej kij!“ – hudźbne pućowanje po Łužicy

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

njedźelu, 3. meje, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z tachantskim fararjom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Meja měsac lubosće – pěseń lubosće w bibliji

11:45 Jakub a Matej so sadźitaj

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a wo skutkowanju Heinzojc šwalčernje za čas koronakrizy

13:00 Tematiske wusyłanje: „Wo smjeću a smějkotanju“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (24.04.20)

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Šćěpanom Delanom

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Kónc wójny před 75 lětami: Podawki w Delanach

11:45 250 lět sotrownja Małowjelkowskeje Bratrowskeje wosady

12:00 Nabožne wusyłanje  (dr. J. Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin z dopomnjenkami na kónc wójny před 75 lětami

13:00 Kubojc swójba ze Strjažowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Benom Jakubašom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskim młodostnym Mijanje Meškanku

11:20 Stawizny mlokarnje w Lejnje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a aktualnymi přinoškami

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na wsy“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Nałožki w Slepom a poprawny křižerski jubilej

11:20 Wurězki z oratorija „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca

13:30 Pokazka na jutrowny delnjoserbski radijowy program

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Ćicha sobota, hornjoserbsce

20:00 Boža mša z fararjom Měrćinom Deleńkom

Jutrownička, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Danielom Dziekiewiczom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim ze zwukami spěwacych křižerjow

11:20 Stawizny křižerstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje w Rownom před 45 lětami

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Michałom Andersom

11:00 Jutrowne impresije ze serbskich wsow

11:20 Portret: Něhdy Němc – dźensa horliwy Serb (3)

Hans-Eberhard Kaulfürst

Rozhłós (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z dekanom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:15 Dožiwjenja w Africe

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo koronawirusu

13:00 Tematiske wusyłanje „Hłosy ptačkow w nalěću“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND