Serbske Nowiny

Frischen Wind brachte die junge Band SerBeat (von links: Klemens Mark, Daniel Matka, Roman­ Wessela, Simon Heiduschka, Syman­ Handrick, Milan Süß) am 12. April zum 1. Frühlingskonzert nach Dreikretscham. Foto: SN/Matthias Bulang

Mehr als 200 Menschen aus Crostwitz und Umgebung, darunter Schüler der Crostwitzer Grundschule und der beiden Oberschulen Räckelwitz und Ralbitz, sowie 160 Gäste aus Polen, unter ihnen einige Weltkriegsveteranen, haben am 28. April am Mahnmal in Crostwitz der gefallenen polnischen Soldaten des 2. Weltkrieges gedacht. Bei den grausamen Kämpfen Ende April/Anfang Mai 1945 haben in dieser Gegend fast 2 000 polnische Soldaten ihr Leben verloren. Foto: Felix Hase

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Telegramm (29.04.15)

E-Book „Das Ende vom Paradies“

Bautzen. Christian Schneiders Bestseller „Das Ende vom Paradies“ ist im Domowina-Verlag nun auch als E-Book erschienen. Der Schriftsteller ist in Lömischau aufgewachsen und dort handelt auch seine epochale Familiensaga. Christian Schneider widmet sich, ausgehend vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in dessen 80er-Jahre hinein, dem Leben einer sorbischen Familie über drei Generationen. Bewegend schildert er all die Wirren, die die Schusters durchlebt haben.

Erfolgreiche Sorbisch-Olympiade

Seifhennersdorf. 58 Schüler aus der Ober-, Mittel- und Niederlausitz haben sich an der 49. Zenralen Olympiade der sorbischen Sprache in Seifhennersdorf beteiligt. Sie lernen in der 6. Klasse Sorbisch. Unter ihnen waren Gymnasiasten aus Bautzen, Hoyerswerda und Cottbus sowie Oberschüler aus Räckelwitz, Ralbitz, Radibor, Bautzen. Wittichenau und Schleife. Träger der Veranstaltung ist der Sorbische Schulverein.

Bemühungen gescheitert

wutora, 28 apryla 2015 14:00

Žane wrota při wšej bojownosći

SJ Chrósćicy – Motor Kumwałd 0:0

Zestawa domjacych: Teschner – Dehn (46. Pöpel), Schulze, Pohling, Bětnar, Šafář,­ Runt, Domaška, Zahrodnik (73. C. Šmit), Žur, Hawš (73. Bogusz)

wutora, 28 apryla 2015 14:00

Zapławjene pincy sylneho dešća dla

Na wčerawši dešć drje su ratarjo a zahrodkarjo žadosćiwje čakali, na někotrych městnach pak so tak kidaše, zo so błóto z polow na puće wuliny a woda do pincow běžeše. Tule w Hornim Wunjowje (Oberuhna) pola Budyšina wołachu wohnjowu woboru na pomoc. Foto: Christian Essler

wutora, 28 apryla 2015 14:00

Přeprošeja na kupu

Radwor. Dokelž Radworska młodźina tež lětsa chodojtypalenje njewuhotuje, přewza to zaso Radworske kupowe towarstwo. Wone přeproša wšitkich wjesnjanow na chodojtypalenje na Radworskej kupje zajutřišim, štwórtk, wot 18 hodź. Njech kóždy šćěpku abo walčk suchich hałzow sobu přinjese. Ćělne derjeměće je zaručene. Na wjeru předrasćene dźěći dóstanu napoj darjeny.

wutora, 28 apryla 2015 14:00

Policija (28.04.15)

Pčolace ludy kradnyli

Hórnikecy. Njewšědnu rubiznu su sej njeznaći w Hórnikecach wupytali. Tam dyrbješe 73lětny pčołar zwěsćić, zo je jemu něchtó dźesać pčolacych ludow pokradnył. Wužitne insekty běchu w 50 króć 50 króć 50 centimetrow wulkich kołćach. Nastatu škodu trochuje rentnar na 2 000 eurow. Dale načinichu paduši­ 120 eurow wěcneje škody.

Krótko do wulkeho motocrossoweho podawka přichodny kónc tydźenja w Jaworje su tam tele dny hišće raz čaru wobdźěłali a ju z ćežkej techniku takrjec roztorhali. Na te wašnje włóžnota do zemje zaćehnje, tak zo móža piloća lěpje jězdźić. Tale metoda nimo­ toho tomu zadźěwa, zo so na čarje nadměru próši. Wčera je so tuž runje w prawym času dešćowało. Foto: Jonny Linke

Ruski klub motorskich rockerow Nócne wjelki pospyta druhi króć Berlin docpěć. Němscy bikerojo chcedźa jim při tym pomhać, njehladajo płaćiwych zakonjow. Wjednik ruskeho rockeroweho kluba Aleksander Saldostanow je sej wěsty, zo do němskeje stolicy dojědu. Hižo wčera su jich pólscy cłownicy zadźerželi. Nětko chcedźa po wokołopućach Berlin docpěć. Foto: dpa/Jussi Nukari

wutora, 28 apryla 2015 14:00

To a tamne (28.04.15)

39 lět běše David Moore na ćěkańcy, doniž so pola policije njepřizjewi. 1976 bě wón w North Carolina z jastwa ćeknył. Nětko je so we wulkej nuzy pola policije přizjewił, dokelž trjebaše nuznje lěkarsku pomoc. Jako ćěkanc njemóžeše so pola chorobneje kasy přizjewić, nimo toho su jemu pjenjezy wušli. Nadźija so, zo dóstanje zaso w jastwje medicinsku pomoc. Bě hižo 1971 a 1973 z jastwa ćeknył.

W Zwickauwje staj so mužej při po­spy­će, mopedowy motor reparować, w ga­raži zraniłoj. Z njewujasneje přičiny dóń­dźe­ k rozbuchej, jako spytaštaj z horcopowětrowej pistolu metal sćoplić. Jednoho z mužow dyrbjachu z helikopterom do wosebiteje kliniki transportować, tamneho z podhladom na zajědojćenje z kurom do chorownje. Kriminalna po­licija nětko přepytuje.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND