Přećiwo infekcijam so skutkownje škitać

wutora, 28. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wučomnica Olesja Jewtušenko a chorobnej sotře Kerstin Günther a Sabine Hartmann pruwuja bacile z lampu čorneje swěcy.  Foto: Ulrike Herzger Wučomnica Olesja Jewtušenko a chorobnej sotře Kerstin Günther a Sabine Hartmann pruwuja bacile z lampu čorneje swěcy. Foto: Ulrike Herzger

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny poskića zajimcam prawidłowne kubłanja k najwšelakorišim temam. Nimo ryzy medicinskich pokiwow su to tež informacije k hygienje a dowolej.

Wojerecy (SN/mwe). Dosć derje wopytane su we Wojerowskim klinikumje łužiskeje jězoriny informowanske akciske dny pacientow a wopytowarjow. Pod hesłom „30 sekundow, kotrež rozsudźeja – prawa technika je wažna“ wěnowachu so w chorowni minjeny pjatk ručnej hygienje. Po aktualnych studijach so 80 procentow wšěch bacilow přez ruku přenošuje. Hižo 30 sekundow dosaha, zo móžeš so skutkownje přećiwo infekcijam škitać. Čim lěpša desinfekcija je, ćim lěpje su tež pacienća a sobudźěłaćerjo chorownjow před problemowymi bacilemi škitani.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND