Wjesnjenjo ćěkancow zeznali

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Někotři wjesnjenjo su so sobotu w Njeswačidle mjeztym hižo druhi raz z Holešowskimi ćěkancami zetkali, zo bychu jich bliže zeznali.  Foto: Lucija Rubinowa Někotři wjesnjenjo su so sobotu w Njeswačidle mjeztym hižo druhi raz z Holešowskimi ćěkancami zetkali, zo bychu jich bliže zeznali. Foto: Lucija Rubinowa

Při kofeju wo žiwjenskim dóńće sobuwobydlerjow zhonili

Njeswačidło (LR/SN). Pod hesłom „Chcemy so zeznać“ přeprosy sobotu druhi raz skupina podpěraćelow ćěkancow, kotřiž su w Holešowskim motelu zaměstnjeni, wšitkich zajimcow na zhromadny kofej na Njeswačanskej farje. Katharina Elina hosći jendźelsce a němsce postrowi. Při kofeju rozprawjachu „cuzy“ wo swojim žiwjenju. Powědachu wo tym, po kotrym puću su Němsku docpěli a čehodla su nětko pola nas. ­Njeswačenjo so jara dźiwachu, kak derje někotři hižo němčinu wobknježa. Běše pak tež wusłyšeć, zo maja někotři ćěkancy přeće, po skónčenju wójny so zaso ­domoj wróćić. W Holešowje čuja so wokomiknje jara wosamoćeni. Njedawno bě gmejna ­rumnosće na knježim dworje přewostajiła, zo móhli podpěraćeljo ćěkancow tam nahromadźene drasty a meble wotstajić.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND