Wjace městna za wobšěrny poskitk wobchoda

póndźela, 07. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto wopytowarjow je so minjeny pjatk a sobotu po powjetšenym wobchodźe w klóštrje Marijinej hwězdźe rozhladowało.  Foto: Marian Wjeńka Tójšto wopytowarjow je so minjeny pjatk a sobotu po powjetšenym wobchodźe w klóštrje Marijinej hwězdźe rozhladowało. Foto: Marian Wjeńka

Pančicy-Kukow (SN/MWj). We wobchodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje su sobotu nowe rumnosće požohnowali a za wužiwanje přepodali. Tole bě sobu wjeršk noweje formy adwentnych wikow. Tajke je wobchod tež hižo minjene lěta přewjedł, tónraz su je na klóštersku bróžnju rozšěrili.

W powjetšenych rumnosćach ma klóšterski wobchod nětko wjace městna, swój wobšěrny sortiment předstajić. „Dotal bě tu chětro połne. Nětko je za naš poskitk wjace městna, tak zo móže sej tule tež mać z dźěćacym wozyčkom abo starši čłowjek z rolatorom wšitko woměrje wobhladać“, rozłoži nawodnica wobchoda Karina Čižankowa. Za to su swoju informacisku rumnosć trochu pomjeńšili a tam swój skład a mały běrow zarjadowali. Pjatk a sobotu je so tójšto zajimcow po wobchodźe rozhladowało. Nimo róžowcow, křižow, swjećatkow, protykow a dalšich nabožnych tworow poskićeja tam najwšelakoriše knihi – tež serbske – kaž tohorunja wuběrne wot klóšterskich knježnow zhotowjene likery.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND