Nowa klinika za neurologiju poručenje

pjatk, 29. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowska chorownja reaguje na wjetšu potrjebu zastaranja

Wojerecy (SN/mwe). Klinikum łužiskeje jězoriny we Wojerecach ma nowu kliniku za neurologiju. Chorownja reaguje tak na wjetšu potrjebu medicinskeho zastaranja na tym polu. Dźeń a wjace ludźi na přikład ćerpi demencu abo na parkinsonowu chorosć.

Mnohim pacientam je Wojerowska nowa neurologiska klinika wulke wolóženje, dokelž móža so wotnětka w bliskosći lěkować dać. „Z nowym šeflěkarjom dr. med. Andreasom Linsu mamy wysokokwalifikowaneho medicinarja, kiž je jara angažowany“, z jězorinoweho klinikuma rěka. Linsy poboku staj wyšej lěkarjej Olga Tagonow a Frank Rost. Wonaj staj tohorunja fachowaj lěkarjej za neurologiju a přewodźataj dotal přede­wšěm pacientow, kotřiž běchu na božu ručku schorjeli. Z nowej kliniku dósta Wojerowska chorownja dalši wosebity medicinski wobłuk na jara wysokim niwowje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND