Serbska koparska wubranka muži je minjeny štwórtk w Njebjelčicach prěni króć zhromadnje ze Serbskimi balokoparjemi z Delnje­je Łužicy trenowała. Wobaj cyłkaj chcetej so klětu w Awstriskej zhromadnje pola Korutanskich Słowjencow na štwórtych europskich koparskich mišterstwach awtochtonych narodnych mjeńšin wobdźělić. Tež Serbska koparska wubranka žonow a holcow měješe za zašły kónc tydźenja treningowe lěhwo a testowu hru planowanej. Woboje pak dyrbjachu přesunyć, dokelž běchu wjacore hrajerki zadźěwane. Foto: Jörg Stephan

Znowa na Ironmanje

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

Beata Čórlichec so pjaty raz na ćež­ke wubědźowanje na kupje Hawaii­ podała

46lětna Serbowka Beata Čórlichec je so spočatk julija jako amaterka na kanariskej kupje Lanzarote w Atlantiskim oceanje pjaty króć za najćeše swětowe mišterstwo w triatlonje na Hawaiiskej kupje Kailua-Kona w Pacifiskim oceanje kwalifikowała. Prěni króć bě so wona tam lěta 2014 z brawuru wubědźowała, a tak tež na tamnych dalšich třoch (2016, 2017 a 2018).

Lětuši triatlon superlatiwow na Ha­waii­ju budźe jedynaštyrcety. Prěni bě 1978, lětuši je přichodnu njedźelu, 13. ok­tobra. Budu to na jedyn dźeń 3,8 kilo­metrow płuwanje w Pacifiskim oceanje, 180 km kolesowanje při njewobličomnych wětřikach w bliskim hórstwje a 42,195 km marathonowy běh po skamjentnjenej lawje.

Bayerskich koparjow přewinyli

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– FC Bayern Mnichow 3:2 (2:2)

Po sensacionelnym dobyću 3:2 přećiwo FC Bayern Mnichowej je młodźina A Energije Choćebuz do štwórćfinala pokalneho wubědźowanja Němskeho koparskeho zwjazka zaćahnyła. Hižo po šěsć mjeńšinach trjechi Jeremy Postelt 1:0 za mustwo, kotrež steji w zwjazkowej lize wuchod/sewjerowuchod na zestupnym městnje. Najlěpši hrajer z Bayerskeje Jahn Hermann we 28. min. z jědnatku wuruna. Samsny kopar třěli tři mjeńšiny pozdźišo po rjanej kombinaciji 1:2. Druhi zwjazkoweje koparskeje ligi juh bě hru zwjertnył. Z konterom, kotryž je No­ah Thamke sekundy do přestawki za 2:2 wužił, pak so Choćebuženjo zaso do pokalneho duela wróćichu.

Hosćo drje mějachu w druhim połčasu wospjet wjetši hrajny podźěl, kontery Energije pak wostachu stajnje strašne. Tak je Luis Ortner w 61. min. na 3:2 zwyšił. 525 fanow přewodźeše swojich hólcow na to k pokalnemu kołu čisło tři.

Kotrenar FCB Martin Demichelis rje­kny po hrě: „Choćebuz je wulki bój po­kazał. Gratuluju přećiwnikej k zasłuženemu dobyću!“ Georg Zielonkowski

W derbyju wuspěšni

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

SJ Chrósćicy – ST Rakecy 2:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, Sentivan, Cyž, Henzl, F. Zahrodnik (38. Špitank), G. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Zynda (79. Matješk), Žur, Bogusz (90. Püschel)

zestawa hosći: Langer – F. Bejma (86. Dannhaus), Soltau, Zschuppe, Čornak, Hrjehor, Brückner, B. Bejma, Młynk (67. T. Bejma), Wetzorke, Schidun

Při rjanym nazymskim wjedrje je sej njedźelu 136 ludźi wokrjesny derby mjez Chróšćanskimi a Rakečanskimi koparjemi wobhladało. Po tym zo bě nawod­nistwo Sportoweje jednotki Chrósćicy wutoru do toho trenarja Detlefa Panica pušćiło, chcychu hrajerjo wězo reakciju pokazać. W rjadach hosći běchu z třomi Bejmic bratrami, z Feliksom Hrjehorjom a Michałom Młynkom tež wjacori serbscy koparjo. Naposledk mjenowany hra­je­še w zašłej sezonje hišće za Chróšćansku SJ.

Wysoku poražku poćerpjeli

wutora, 08. oktobera 2019 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje ligi, stafle 2

1. ST Hlinowc 8 32 : 13 19

2. HZ Lubuš/Bluń 7 20 : 7 16

3. FSV Łuty 7 28 : 19 16

4. HZ Łaz/Běły Chołmc 6 18 : 6 15

5. Traktor Malešecy 8 26 : 14 14

6. HZ Wojerowski FC II 7 17 : 12 13

7. ST Radwor 8 13 : 13 13

8. SJ Njebjelčicy 8 17 : 14 10

9. SJ Chrósćicy II 7 16 : 19 10

10. ST Wulka Dubrawa 7 14 : 14 9

11. HZ Hórnikečanski jěz. 6 18 : 17 8

12. SZ Wóslink/Skaskow 8 15 : 18 7

13. SV Haselbachtal 7 15 : 22 6

14. Módro-běli Minakał 8 19 : 25 5

15. ST Nadr. Hrabowka 8 7 : 28 3

16. HZ Rakecy II/Šćeńca 8 7 : 41 1


Traktor Malešecy

– ST 1922 Radwor 6:0 (5:0)

Zestawa domjacych: Bärtl – Röhr, Schmidt, Swakon, Krygaŕ (85. Winter), Stewig (5. Kloske), Meier, Benad, Linger, Brumme, Bolz

zestawa hosći: Grenzemann – Handrik, Bauer, Šěrak (8. Reineke), Šołta, Nuk (75. Dej), Mark, Kral, Buša, Wjacławk, Glück­lich

Znowa jenož dypk žnjeli

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:

ST Radwor

– HZ Wojerowski FC II 2:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Šěrak, Wjeńka, Kral, Paška (81. Buša), Bauer, Mark (33. Jendrewski), Rachela, Wjacławk, Glücklich, Reinecke

Chróšćenjo we wokrjesnym derbyju wuspěšni

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:
W krajnej klasy je wčera popołdnju něhdźe 150 ludźi w Chrósćicach wokrjesny koparski derby mjez prěnimaj koparskimaj cyłko­maj z Chrósćic a Rakec widźało. Po prěnim połčasu steješe 0:0, spočatk druheho pak Simon Žur hnydom k 1:0 (46.) za domjacych trjechi. 2:0 (71.) běchu samowrota Andreja Zschuppy a 2:1 (75.) krasne wrota ze zdalenosće 20 metrow Tomaša Bejmy. W tabulce krajneje klasy wostanu Rakečenjo přiwšěm na třećim a Chróšćenjo na předposlednim městnje. Foto: Jan Hrjehor

Irmscher a Stange w rozmołwje

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:

Harald Irmscher, něhdyši kopar na­rod­neho mustwa NDR, budźe dźensa wječor zhromadnje z trenarjom Berndom Stangu hósć na forumje sportoweho towar­stwa Budissy Budyšin w hotelu AKZENT w Budyšinje. Z woběmaj je so sportowy reporter Hanspeter Benad rozmołwjał.

Znajeće Budyšin a wokolinu?

H. Irmscher: Bohužel přemało, sym tu raz w NDRskim času był.

B. Stange: Budyšin je moja domizna, sym tu wotrostł, tu mam swoje korjenje. Wjeselu so na nawrót.

Knježe Irmschero, Wy sće 41 króć za narodne koparske mustwo NDR zasadźeny był. Kotra hra bě wosebita?

H. Irmscher: Wšitke wuspěšne boje běchu něšto wosebite. Duel ZRN – NDR na swětowych mišterstwach 1974 pak sym sej najbóle do pomjatka zašćěpił.

Wěstaj da Bernd Stange a Harald Irmscher poprawom něšto wo Serbskimaj koparskimaj wubrankomaj?

B. Stange: Ně, njejsym ničo wo nimaj słyšał a čitał. Přećiwo komu da wonej hra­jetej? A spěwatej do hry serbsku hymnu?

H. Irmscher: Haj, sym hižo něšto wo nimaj słyšał.

Harald Irmscher je Bernda Stangu we wjele krajach jako kotrenar přewodźał. Wobsteji tale dwójka hišće?

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Dny póčnu krótše a zymniše być, wonka sportować so tomu abo tamnemu hižo tak prawje njecha. Nazymski čas pak je zdobom zazběh sezony za wolejbulistki. Prěni hrajny dźeń za mustwo Drježdźanskeho SC trenarja Alexandera Waibla skónči so sobotu z rezultatom 1:3 přećiwo SC Podstupimej.

Sport (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Žitawčanki pola Viktorije

Po tym zo njejsu wolejbulistki prěnjeho mustwa Viktorije Worklecy tydźenja pobrachowaceje hrajerki do sezony startować móhli, změja wone swojej zazběhowej partiji jutře wot 14 hodź. w domjacej hali. Tam hraja Worklečanki přećiwo třećemu a druhemu mustwu VV Žitawy. Mužojo Viktorije nastupja w samsnym času pola TSV Niederoderwitza.

Hašerjo so wubědźuja

Wosmy raz přewjedu hašerjo z delnich Sulšec njedźelu tak mjenowany kirbsowy pokal. To je hašenske wubědźowanje, zwjazane z waženjom kirbsow. Přeprošene cyłki njech su w 13.30 hodź. w Sulšecach, wurisanje započnje so w 14 hodź. Mustwa nastupja na dwěmaj čaromaj přećiwo sebi, a to w k.o.-systemje. Wšo dalše zhonja mustwowi nawodźa na městnje. Po wubědźowanju dyrbi kóžde zastupnistwo swójski kirbs wažić dać.

Kónctydźenska kopańca

05.10. 15:00 Traktor Malešecy –

  ST Radwor

05.10. 15:30 ST Horni kraj-Sprjewja –

  Módro-běli Kulow

06.10. 11:00 HZ Rakecy II/Šćeńca –

  SJ Njebjelčicy

06.10. 12:30 SJ Chrósćicy II –

  ST 1896 Wulka Dubrawa

06.10. 15:00 FSV Nowosólc-Hródk –

  Budissa Budyšin

06.10. 15:00 SJ Chrósćicy –

  Rakečanske ST

06.10. 15:00 SG Großnaundorf –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND