W Bošecach pola Kubšic su Budyscy konjacy sportowcy wot pjatka do njedźele 13. wulki jěchanski turněr přewjedli, na kotrymž wobdźělichu so nimo sportowcow ze Sakskeje a Braniborskeje tež jěcharki a jěcharjo z Hessenskeje a Pólskeje. Katharina Hauffe, startowaca za Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow, docpě w dwufazowym skakanju klasy A z konjom­ Raviniju 3. městno a Kulowčanka Magdalena Šeferec (na wobrazu) pjate z Kandelu w skakanju klasy M. Najlěpši lokalny­ matador bě Alfons Mittasch (RFV Bošecy). Z konjom Magicom bě wón w skakanju klasy L druhi. Foto: Jörg Stephan

Dobra hra po napinacym treningu

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Fortuna Trjebin 1:3 (1:1)

Za Sokoł zasadźeni: Schöne – Materna, Wałda, Šewc, Lešawa, Korjeńk, Šiman, M. Matka, K. Matka, Domaška, Kurjat, Ćěsla­, Bejmak, Janca, Kobalc, Budar, Nuk, Młynk, Šołta

K prěnjej testowej hrě witachu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki Fortunu z Trjebina. Hačrunjež je Fortuna minjenu sezonu na poslednim městnje krajneje klasy wuchod­ wotzamknyła, smě wona dale w stafli Chróšćanow hrać, dokelž bě koparska rezerwa z Neugersdorfa swoje mustwo w poslednim wokomiku wróćo sćahnyła. Nowe trenarske duwo hosći je tež derje znaty. Z Ćiska je so dwójka Stefan Hoßmang a Jiří Krohmer rozžohnowała a trenuje nětko Trjebinjanow. Krohmer běše w sezonje 2017/2018 trenar Sokoła. Nažel pak přebywa tučasnje w dowolu, tak zo njeje k zasowidźenju dóšło.

Awtor dźensa Toni Ryćer

We wulkich prózdninach njesłyšiš wjele wo protestach šulerjow. Tež woni dyrbja so skónčnje trochu wot napinaceho boja wo­­čerstwić. Nadźijam so, zo činja to tež konsekwentnje na ko­lesu abo pěši w tukraju abo bliskim wukraju. Ale to dyrbi kóždy sam za sebje rozsudźić, kak a hdźe swój dowol planuje a wobswět mjenje abo bóle poćežuje. Měnju pak, zo by kóždy znajmjeńša trochu zamołwitosće přewzać a so tež jónu z wosobinskim přinoškom k zachowanju wobswěta za­běrać měł. Ja sym so před dźesać lětami k tajkemu krokej předrěł a na třěchu swojeho statoka fotowoltaikowu připrawu insta­lować dał, kotraž štyri króć wjace elektriskeje energije produkuje, hač sam přetrjebam. To drje k dobremu swědomju přinošuje, ale k wěrnosći tež słuša, zo zawinuju hižo mnoho lět po cyłym swěće we wobłuku pěstowanja swojeho konika jako funkcionar w motorsporće tež cyłu kopicu klimoškódnych maćiznow. Pytnu při swojich aktiwitach pak tež wěstu změ­nu­ w tutym sporće nastupajo škit wobswěta. Wo tym sym tež hižo w jednej ze swojich kolumnow rozprawjał.

Wuslědki (29.07.19)

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Tabulce dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina E, mišterske koło, stafla 1

1. TSV 1859 Wjernarjecy 11 59 : 20 33

2. ST Hnašecy-Dobruša 11 81 : 34 25

3. ST Hnašecy-Dobruša II 11 89 : 32 24

4. HZ Traktor Malešecy/

Budissa 08 Budyšink 11 54 : 18 23

5. ST Horni kraj E1 11 59 : 38 21

6. Rakečanske KT 11 43 : 48 16

7. ST 1922 Radwor 11 47 : 50 13

8. Budissa Budyšin III  11 55 : 62 12

9. ST Porchow E1 11 40 : 71 9

10. ST Huska 11 40 : 73 7

11. Módro-běli Kulow II  11 28 : 95 6

12. Biskopičanske KT 08 II 11 33 : 87 4

młodźina E, mišterske koło, stafla 2

1. SJ Njebjelčicy 11 49 : 18 30

2. Natw. Němske Pazlicy 11 47 : 23 27

3. Bretnig-Hauswalde 11 68 : 31 25

4. Liegau-Augustusbad II 11 44 : 31 18

5. SC Großröhrsdorf 11 42 : 39 15

6. ST Ćisk E1 11 43 : 43 15

7. Jednota Kamjenc II 11 52 : 58 14

8. TSV Połčnica 1920 II 11 17 : 29 14

9. LSV Hory 1990 11 28 : 45 13

10.  HZ SV Liegau-Augustusbad III/

ST Jednota Radeberg 11 43 : 61 13

11. SV Haselbachtal 11 22 : 52 7

12. SC Großröhrsdorf II  11 30 : 55 3

Sport (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

Wulki jěchanski turněr

W Bošecach pola Kubšic přewjedu Budyscy jěcharjo wot dźensa do njedźele 13. wulki Budyski jěchanski turněr. Nimo skakanja wubědźuja so jěcharki a jěcharjo tež w dresurje. Pjatk a sobotu započnu so wurisanja rano we wosmich, njedźelu hodźinu pozdźišo. Přizjewili su so aktiwni jěcharjo z nowych zwjazkowych krajow, ale tež z Hessenskeje a Pólskeje. Wočakuja něhdźe 600 koni a 1 100 startow.

Startuje doma w Choćebuzu

Nowy regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz změje swoju zazběhowu hru jutře doma w Choćebuzu w stadionje Přećelstwa. Wot 13.30 hodź. hraje FCE přećiwo VSG Altglienicke.

Satkula póndźelu w Kulowje

Po tym zo je bičwolejbulowa tura Radija Satkula zašłu póndźelu w Pančicach-Kukowje pozastała, zetkaja so cyłki póndźelu w 17.45 hodź. w Kulowje. Běrtlk hodźiny pozdźišo so potom hraje. Dalše terminy: 5. awgusta Worklecy, 12. awgusta Konjecy a 19. awgusta Budyšin. Wulke finale budźe 26. awgusta w Miłoćicach.

Koparske testowe hry

26.07. 18.30  SJ Njebjelčicy –

  SC Großröhrsdorf II

26.07.  19.00  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – ST Ćisk

28.07.  11.00  SJ Njebjelčicy

  – ST Großnaundorf

28.07.  15.00  ST Radwor

Generalkapřed startom

štwórtk, 25. julija 2019 spisane wot:

Za FC Energiju hrajachu: Moser – Hasse (78. Niklas Geisler), Schneider, Koch, Meyer (46. Hoppe), Raak (46. Beyazit), Stanese (72. Eisenhuth), Felix Geisler (66. Broschinski), Taz (78. Bönisch), Rangelov (63. Gehrmann), Brügmann (66. Rausch)

Po někotrych testowych hrach, kotrež wobradźichu starosće (mjez druhim 0:6 pola VfL Wolfsburg II), poradźi so FC Energiji Choćebuz při poslednim tesće do prěnjeho hrajneho dnja regionalneje ligi sewjerowuchod (sobotu 13.30 hodź. doma přećiwo Altglienicke) dobyće 4:1 přećiwo Spartaks Jūrmala z Letiskeje. Dospołnje nowe mustwo FCE nawjedowaše před 500 přihladowarjemi hižo sčasom, jako derje hrajacy Daniel Stanese w 12. min. z něhdźe 20 metrow zdalenosće k 1:0 trjechi. Colin Raak nawjedowanje potom krótko do połčasa na 2:0 (44.) wutwari. Wo 3:0 (46.) a 4:0 (79.) postara so agilny Berkan Taz. Hrajerski wukon FCE-hrajerjow wubudźi wulku nadźiju w rjadach zestupnika z třećeje ligi. Po foulu wrotarja Lennarta Mosera, kotryž bě do toho wjacore razy jara derje reagował, dóstachu hosćo w 84. min. po pokutnym kopje swoje čestne wrota. Georg Zielonkowski

K prěnjej testowej hrě FC Energije Choćebuz před domjacym publikumom bě 1 308 wopytowarjow přišło. W stadionje Přećelstwa bě so mjenujcy druhi zwjazkowy koparski ligist FC Rudne horiny Aue předstajił. Wosebje wjele přihladowarjow hladaše na poziciju FCE-wrotarja. Tim Stawecki, wrotar młodźiny A, bě so dźeń do hry mjenujcy ćežko zranił (křižny pas je torhnjeny) a budźe nětko wjacore měsacy wupadnyć. Tak steješe z Lennardom Moserom hakle 19lětny dorostowy wrotar 1. FC Union Berlin jako proband mjez žerdźomaj. Dalši probowy hrajer bě na tutym dnju něhdyši kopar Budissy Budyšin Kevin Bönisch. Při dobyću 15:1 při zazběhowej přihotowanskej hrě pola Union Frankfurt/Wódra bě Bönisch trójce trjechił. Přećiwo Aue zaměnichu jeho w 2. połčasu. Njemóžeše pak žane akcenty sadźeć. Za hosći trjechichu najprjedy Florian Krüger (3.), Jan Hochscheidt (30:9 a Nico Seifert (53.) a za FCE dwójce Abdulkadir Beyazit (66., 86.). Georg Zielonkowski

FC Energiju Choćebuz wopušćichu dotal:

Tim Kruse (36/kónc karjery)

Streli Mamba (25/SC Paderborn)

Marcelo de Freitas (25/Kamjenica)

Fabio Viteritti (26/FSV Zwickau)

Wuslědki (25.07.19)

štwórtk, 25. julija 2019 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 5

1. Natwar Němske Pazlicy 9 91 : 12 27

2. Jednota Kamjenc II 9 52 : 18 22

3. SJ Njebjelčicy 9 79 : 19 19

4. TSV Połčnica 1920 II 9 68 : 18 17

5. ST Marijina hwězda 9 72 : 20 16

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 31 : 32 9

7. Natwar Něm. Pazlicy II 9 25 : 84 7

8. SJ Chrósćicy 9 34 : 33 6

9. Jednota Kamjenc III 9 14 : 57 6

10. HZ Hlinowc/Halštrow 9 10 : 183 3

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 6

1. LSV Hory 1990 9 58 : 9 22

2. ST Ćisk E1 9 65 : 19 22

3. Rakečanske KT 9 67 : 15 21

4. Módro-běli Kulow II 9 41 : 35 18

5. HZ Łužica 2016  9 34 : 29 12

6. ST Ćisk E2 9 39 : 39 11

7. HZ Lubuš/Bluń 74 9 28 : 37 10

8. Nadrózna Hrabowka 9 52 : 57 9

Koparske mustwo sportoweho towarstwa Ćisk je w lěćnej přestawce tójšto koparjow zhubiło. Wjacori zranjeni hrajerjo so doskónčnje wotzjewichu, někotři dalši změnichu k druhim cyłkam. Najebać to pak stajištaj so Marko Riedel a kotrenar Falk Weichert ćežkemu nadawkej, mustwo do noweje hrajneje doby 2019/2020 wjesć. Na prašenja Wernera Müllera je w prěnim dźělu kotrenar Falk Weichert wotmołwił a w druhim dźělu trenar Marko Riedel.­

Kak je minjena sezona běžała, što bě pozitiwne, što negatiwne a čehodla?

F. Weichert: Z tójšto zbožom smy na kóncu w krajnej klasy wostali. Za to smy dołho wojowali. Někotrym akteram je so hakle chětro pozdźe wuwědomiło, zo dźe tu wo zachowanje klasy. Po wotchadźe trenarja Stefana Hoßmanga su wšitcy za jedyn­ postronk ćahnyli a pod rěžiju dweju hrajerjow trenowali. Mustwowa rada je tehdy kapitanej Tonyjej Bachej a Rostamej Gesej dowěru wuprajiła. Nichtó njeje so hóršił, wšitcy su tutón puć sobu šli.

To sće zawěsće tójšto podpěry trjebali?

W Ralbicach knježi tučasnje dobra nalada

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Wjelelětny wrotar Sokoła Ralbicy/Hórki Chrystof Gloxyn ma swoju prěnju hrajnu dobu jako trenar za sobu. 29lětny rodźeny Ralbičan, kiž bydli w Bretnigu-Hauswalde, měješe do sezony wulki respekt před swojim nowym nadawkom jako nazwučowar, je pak jón wulkotnje zmištrował. Jurij Bjeńš je so z młodym trenarjom rozmołwjał, minjenu­ sezonu wuhódnoćił a z nim do přichoda pokuknył.

Swoju prěnju sezonu jako trenar Sokoła sy na 6. městnje zakónčił. Kak spokojom sy z tutym zaměstnjenjom.

Ch. Gloxyn: Šeste městno je cyle w porjadku. Byrnjež sej z mustwom do sezony wulki cil stajili, so pod prěnimi třomi zaměstnić, njeběchmy na kóncu wulce zrudni. Wokrjesna wyša liga je ekstremnje wurunana a z jeničkim dypkom wjace bychmy na štwórtym městnje stali.

Kak spokojom sy powšitkownje z wukonom mustwa?

Ch. Gloxyn: Najprjedy raz móžu rjec, zo je nastajenje w nimale kóždej hrě trjechiło.­ Na bojowniskim polu smy tak a tak přeco hižo jara dobri byli. Hrajersce a taktisce ma kóžde mustwo zawěsće hišće rezerwy, tola w 90 procentach wšěch hrow běch z mustwom tež na tutym polu spokojom.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND