Kofejownja woblubowana

štwórtk, 30. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Mały Wjelkow (SN). Wotsrjedź julija wotwěra Małowjelkowska sotrownja kóždu njedźelu wot 14 hodź. tak mjenowanu lětnju kofejownju. Nimo słódneje swačiny z kofejom a tykancom poskićeja tam hosćom tež hudźbne delikatesy. Tuž je lětnja kofejownja jara woblubowana. Přichodnu njedźelu přeproša wobhospodarjer sotrownje Mike Salomon wopytowarjow na „hudźbu na štyrjoch kolesach“ – na powětroćišćowy orchester.

Party z DJjom Romanom

Jitro (SN). Romano Meinert je dobyćer wubědźowanja Sputnik DJ-Battle 2015. Jeho móža lubowarjo elektroniskich zynkow jutře, pjatk, wot 22 hodź. w Jitru pola Wóslinka dožiwić. Tam organizuje mjez druhim wjesna młodźina party.

K łukam kolesować

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk