Swójbny dźeń w parku

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Mały Wjelkow (SN). Prěni króć kooperujetej sakski krajny zwjazk Čerwjeneho křiža (DRK) a Małowjelkowski prazwěrjenc. Jutře, 14. awgusta, wotměje so w parku sawrierow swójbny dźeń, za kotryž maja tójšto atrakcijow za dźěći přihotowane. Na přikład móža sej hólcy a holcy chorobny wóz DRK wobhladać.

Mnohich doma hladaja

Budyšin (SN). Kaž zamołwići wikowanskeje chorobneje kasy (KKH) Budyskeho wokrjesa zwěsćeja, su přistajeni hladanskich słužbow w nadawku KKH potrěbnych w minjenych měsacach zwjetša doma zastarali. 72 procentow z wjace hač 56 000 hladanja potrěbnych su wukubłane sotry doma zastarali. Při tym leži domjace hladanje po zdźělenju Zwjazkoweho statistiskeho zarjada po dwěmaj třećinomaj w rukach přiwuznych, tamny dźěl zaručeja – zdźěla kompletnje – ambulantne słužby.

Specielne čaporowe wiki

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk