Přeprošeja do šule

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor. Zo bychu šulerjow a staršich při pytanju za dale wjeducej šulu po 4. lět­niku podpěrali, přeprošeja wučerjo a šu­lerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ jutře, 15. januara, wot 18 do 20 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Šulerjo prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo kaž wuknjacy rady wotmołwjeja. Šulski a ratarski muzej budźe runje tak přistupny kaž sportownja.

Wotewru ponowjeny dom

Budyšin. Składnostnje 25lětneho wobstaća socialneje stacije Carity Budyšin-Kamjenc a składnostnje wotewrjenja saněrowaneho domu zwóńka wotměje so jutře, pjatk, na Budyskim Cyrkwinskim naměsće 2 swjedźenske zarjadowanje. Socialna stacija Carity je jedna z prěnich, kotruž běchu po politiskim přewróće załožili, zo móhli pacientow w domjacej wokolinje hladać. Tak mjenowany dom zwóńka, jón su loni wjacore měsacy saněrowali, skići Cariće nětko přidatne poradźowanske rumnosće a tuž lěpše dźěłowe wuměnjenja. Wot 14 do 17 hodź. móža sej zajimcy jutře dom wobhladać.

Tropowy dom zawrjeny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND