Informuje wo powołanjach

pjatk, 05. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopicy. Powołanski poradźowar Zhorjelskeje policajskeje direkcije informuje štwórtk, 11. februara, wot 10 hodź. w Biskopičanskej agenturje za dźěło na Stołpinskej 15 wo móžnosćach wukubłanja a studija. Wotmołwjeć budźe tež na wšitke prašenja nastupajo policajske powołanja. Přizjewjenje njeje trěbne.

Čita wo paradizu

Delni Wujězd. W swojej 15. čitanskej zymje přeproša Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo Křesćana Krawca, zo by čitał z němskorěčneje wersije swojeho romana „Paradiz“ wo serbskej swójbje w pjećchěžkowym sydlišću na kromje hole. Čitanje wotměje so njedźelu, 14. februara, w 16 hodź. w bywšim gmejnskim zarjadnistwje na Hrodowej 1.

Přednošuje wo přirodźe

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND