Prěni króć hódnoća tykanc

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Po tym zo su so tež serbscy pjekarjo zašły tydźeń na hódnoćenju chlěba a całtow w Budyšinje wobdźělili, přihotuje pjekarske zjednoćenstwo Budyskeho wokrjesa prěni króć wubědźowanje słódkich specialitow, tykancow. Premjera budźe 18. měrca na Kamjenskich wikach „WIR“.

Za wjace serbskosće

Kalawa (SN). Hižo něšto lět přewjeduje Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz tež wjacore zarjadowanja w Kalawje. Kaž nawodnica šule Marja Elikowska-Winklerowa našemu wječornikej zdźěli, su to přednoški k serbskopolitiskim a stawizniskim temam, a to ze serbskimi referentami. Wone wotměwaja so w kooperaciji z tamnišim zarjadnišćom „Haus für Heimatgeschichte“, z jeho spěchowanskim towarstwom a z cyrkwju. Šula studijne jězby organizuje tež do Kalawy, Wětošowa a Lubina.

Klinika třeći pječat dóstała

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND