Stipendije za kurs čěšćiny

štwórtk, 18. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym kursu čěšćiny. Prěni kurs budźe wot 29. julija do 26. awgusta 2016 na Praskej Karlowej uniwersiće a druhi wot 22. awgusta do 9. septembra na Juhočěskej uniwersiće Česke Budějovice. Dalše informacije a přizjewjenske formulary namakaće na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de. Zajimcy njech sposrědkuja wupjelnjeny přizjewjenski formular hač do 15. měrca Rěčnemu centrumej WITAJ.

Přednošuje wo ekskursiji

Mužakow (AK/SN). W nadawku załožby Mužakowskeho parka hrabje Pücklera bě etnologowka dr. Kerstin Volker-Saad loni w oktobru a nowembru w Etiopiskej a Sudanje. Wo swojich dožiwjenjach a dopóznaćach na ekskursiji přednošuje wona štwórtk, 25. februara, we 18.30 hodź. na swjedźenskej žurli Noweho Mužakowskeho hrodu.

Pytaja posłužbnika

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND