Dobry test za wobě mustwje

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Marijina hwězda 1:2 (1:1)

Za domjacych zasadźeni: Schöne – M. Matka, K. Matka, D. Gloxyn, Schultz, Šewc, Domaška, Hilbich, Šołta, G. Kurjat, M. Kurjat, Korjeńk, Budar, Bejmak, Rawš, Kobalc

za hosći zasadźeni: Matik – Peschmann, Čornak, Zelnak, Melnyk, Rab, Eldor, Pakoß­nick, Wróbl, Pjetaš, Schmidt, Cyž, Hawš

Po tym zo dyrbjachu lětsa hižo tójšto testowych koparskich partijow wjedra dla wotprajić, bě Ralbičanske twjerde hrajnišćo njedźelu připołdnju derje přihotowane. Do duela Sokoljo wčera dopołdnja hišće trenowachu a po tym zhromadnje wobjedowachu, prjedy hač witachu načolnika wokrjesneje ligi do Delan.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND