Pěstowarnju ponowja

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). 22. junija započnu ­Kulowsku pěstowarnju w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skut­ka wotnutřka ponowjeć. Wotpowědne twarske nadawki je wuběrk měšćanskeje rady rozdawał, rozłoži nawoda ­měšćanskeho twarskeho zarjada Stephen Rachel na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Za nimale 100 000 eurow­ ­chcedźa murje wusušić, sćěny wobmjetać, nowe­ nutřkowne durje za­sadźić a nowe špundowanja kłasć. Hač do kónca julija maja nutřkowne dźěła wotzamknjene być. W awgusće a septembru ­ wonka dale póńdźe. Za čas twarskich dźěłow za­městnja dźěći w rum­nosćach Kulowskeje wyšeje šule.

Filmy sobu wupytać

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND