Čitanje w Drježdźanach je nowosć

štwórtk, 28. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AW/SN). Přihoty na lětuši 37. swjedźeń serbskeje poezije wot 25. do 29. junija su kaž dokónčene. Tole zhonichu přitomni wčera na posedźenju předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow z rozprawy zamołwiteho Benedikta Dyrlicha. Financny zakład załožby a pomoc sponsorow zmóžnjatej planowane programy zwoprawdźić a něhdźe dźesać wukrajnych poetow z Ukrainy, Ruskeje, Pólskeje, Čěskeje, Serbiskeje, Awstriskeje a Němskeje přeprosyć.

Zwjesela, zo chcedźa basnikej Józefej Nowakej wěnowany swjedźeń nimo staršich wjacori młodźi basnicy kaž tež serbskej skupinje SerBeat a DeyziDoxs wob­rubić. Wopytać chce lyrisko-hudźbny podawk tohorunja dwanaće pólskich gymnaziastow a studentow z Katowic-Sosnowieca a 25 wukrajnych stipendiatow załožby z hosćimi.

Lětuša nowosć je 25. junija w Drježdźanskej wili Augustin zhromadny wječor z towarstwom Stup dale z čitanjom poetow a přednoškom kanonika Šćěpana Delana wo Józefje Nowaku.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND