Z reformaciju so zaběrali

štwórtk, 28. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Předewšěm we Wittenbergu spóznawaš, zo so tam při ponowjenju twarskich pomnikow w zwisku z předstejacym jubilejom refor macije wšudźe mócnje napinaja. Tule pohlad na radnicu z Lutherowym pomnikom před njej Předewšěm we Wittenbergu spóznawaš, zo so tam při ponowjenju twarskich pomnikow w zwisku z předstejacym jubilejom refor macije wšudźe mócnje napinaja. Tule pohlad na radnicu z Lutherowym pomnikom před njej

Seniorojo SŠT we Wittenbergu a wokolinje pobyli

Hdyž budźe klětu w januaru Serbske šulske towarstwo na 25. róčnicu swojeho załoženja zhladować, budźe wone zdobom wuspěšnu bilancu swojeje dźěławosće předpołožić móc. K tutej bilancy su w tymle času tež seniorojo towarstwa přinošowali, mjez druhim ze swojimi kubłanski­mi jězbami. Na lětušu štyri­dnjow­sku jězbu su so seniorojo spočatk meje z busom Poldrackec wozydłownistwa podali. Prěni zaměr běše wopyt Ferropolis­a, města ze železa, štož wězo wšitkich wćipnych sčini.

Na slědach Paula Gerhardta

W lětach mjez 1957 a 1991 běše blisko města Gräfenhainichen wulka wotkryta wuhlowa jama, wažna za energijowe hospodarstwo NDR. Po skónčenju dobywanja wuhla zrodźi so myslička, teren wužiwać jako industrijowy muzej. Zdobom ma Ferropolis jedne z najwjetšich open-air-jewišćow srjedźneje Němskeje.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Wjele powabnych městnow nańdźeš w daloko znatym Wörlitzskim parku. Wjacore z nich wuhladachmy tež, jako dachmy so z čołmami po kanalu wozyć. Jurij Šěrak
dalši wobraz (2) Na połkupje wosrjedź Gremminskeho jězora njedaloko Gräfenhainichena steji w „Ferropolisu“, měsće ze železa, pjeć hižo njewužiwanych ćežkich bagrow a wuwoznych mostow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND