Wulki dźak wólbnemu wuběrkej

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Po wuzwolenju noweje Rady za serbske naležnosće w Krajnym sejmje Braniborskeje minjenu njedźelu hódnoćeše předsydstwo Domowinskeje župy Delnja­ Łužica wčera wotběh a wólbne wuslědki.

Choćebuz (HA/SN). Na posedźenju gremija w Choćebuzu je župan Harald Koncak­ wuzběhnył, zo běchu wólby jara wuspěšne. Za to mjenowaše wšelake přiči­ny: Wólby běchu njewotwisnje wot stata a stron přihotowane a přewjedźene. Wšitcy Serbja, kotřiž bydla w Braniborskej, móžachu so na nich wobdźělić. Serbske, w kraju skutkowace towarstwa mějachu składnosć, swojich kandidatow nominować. Nic wšitcy, ale nahladna ličba­ serbskich wobydlerjow je to wužiwała a demokratisce sobu rozsudźiła. Kaž Koncak podšmórny, je Domowina při tym wažnu rólu hrała. Rozdźěle nastupajo ličbu docpětych hłosow mjez wosom nastupjenymi kandidatami njejsu tajke wulke. Župan ma to za wuraz, zo běchu wšitcy kandidaća mjez wole­rjemi připóznaći.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND